Næring

Næring

Holtålen kommune er opptatt av å tilrettelegge for at eksisterende næringsliv kan videreutvikles samtidig som vi ønsker nyetableringer velkommen.

SIST OPPDATERT: 28.04. 2022 - 07:51

Næringsarbeidet i Holtålen kommune

I Holtålen kommune er det enhetsleder for næring og kultur, Olve Morken, som følger opp næring- og reiselivssaker – tilsvarende ei halv stilling.

Kontaktinformasjon:

Tlf.: 72 41 76 00  / 950 66 677
E-post: olve.morken@holtalen.kommune.no

Kommunen sin rolle er en tilretteleggerrolle og koordinere/stå ansvarlig for kommunale utviklingsprosjekt som er relatert til næringslivet.

Kommunen har også 2 heleide aksjeselskap som arbeider med nærig og reiseliv. Det er Hessjøgruva AS og Ålen Aktivum AS. Mer om disse selskapene finner du under linken, næringsliv i Holtålen.

I tillegg til dette er kommunen involvert i 2 større utviklingsprosjekt. Det er Kompetanseløft Lokalmat og Reiseliv og Aktivt Fjellandbruk. Les mer om disse prosjektene under linken, næringsliv i Holtålen.

Om næringsarbeidet i Holtålen

Holtålen kommune sin rolle innenfor dette feltet er en tilretteleggerrolle og koordinere/stå ansvarlig for utviklingsprosjekt som er relatert til næringslivet, inklusive landbruk.
Selv med begrensede ressurser i kommunen har vi et godt tilbud til nyetablerere og eksisterende næringsliv. Rørosregionen næringshage, der næringskompetansen sitter, utgjør førstelinjetjenesten og hovedoppfølgingen av dagens næringslivsbedrifter.

Den 1. januar 2017 ble det felles landbrukskontoret for Røros, Os og Holtålen kommuner etablert. Vertskommune er Os. Mer om det felles landbrukskontoret under boksen, landbruk. I tillegg er det en rekke brukerorganisasjoner innenfor landbruket i Holtålen som er aktiv. Ålen og Haltdalen bondelag, Eidet bonde- og småbrukarlag, Holtålen skogeierlag, Ålen og Haltdalen beitelag (sau og geitavlslag) for å nevne de mest aktive.

Mobiltelefonimast på Holden
X