Næring

Næring

Holtålen kommune er opptatt av å tilrettelegge for at eksisterende næringsliv kan videreutvikles samtidig som vi ønsker nyetableringer velkommen.

SIST OPPDATERT: 15.10. 2018 - 14:19

Næringsarbeidet i Holtålen kommune

I Holtålen kommune er det enhetsleder for næring og kultur, Olve Morken, som følger opp næring- og reiselivssaker – tilsvarende ei halv stilling.

Kontaktinformasjon:

Tlf.: 72 41 76 00  / 950 66 677
E-post: olve.morken@holtalen.kommune.no

Kommunen sin rolle er en tilretteleggerrolle og koordinere/stå ansvarlig for kommunale utviklingsprosjekt som er relatert til næringslivet.

Kommunen har også 2 heleide aksjeselskap som arbeider med nærig og reiseliv. Det er Hessjøgruva AS og Ålen Aktivum AS. Mer om disse selskapene finner du under linken, næringsliv i Holtålen.

I tillegg til dette er kommunen involvert i 2 større utviklingsprosjekt. Det er Kompetanseløft Lokalmat og Reiseliv og Aktivt Fjellandbruk. Les mer om disse prosjektene under linken, næringsliv i Holtålen.

Om næringsarbeidet i Holtålen

Holtålen kommune sin rolle innenfor dette feltet er en tilretteleggerrolle og koordinere/stå ansvarlig for utviklingsprosjekt som er relatert til næringslivet, inklusive landbruk.
Selv med begrensede ressurser i kommunen har vi et godt tilbud til nyetablerere og eksisterende næringsliv. Rørosregionen næringshage, der næringskompetansen sitter, utgjør førstelinjetjenesten og hovedoppfølgingen av dagens næringslivsbedrifter.

Holtålen kommune samarbeider godt med Holtålen næringsforening – som er en interesseorganisasjon for næringslivet i kommunen.

Den 1. januar 2017 ble det felles landbrukskontoret for Røros, Os og Holtålen kommuner etablert. Vertskommune er Os. Mer om det felles landbrukskontoret under boksen, landbruk. I tillegg er det en rekke brukerorganisasjoner innenfor landbruket i Holtålen som er aktiv. Ålen og Haltdalen bondelag, Eidet bonde- og småbrukarlag, Holtålen skogeierlag, Ålen og Haltdalen beitelag (sau og geitavlslag) for å nevne de mest aktive.

Mobiltelefonimast på Holden
X