Næring

Næring

Holtålen kommune er opptatt av å tilrettelegge for at eksisterende næringsliv kan videreutvikles samtidig som vi ønsker nyetableringer velkommen.

SIST OPPDATERT: 04.04. 2024 - 10:54

Næringsarbeidet i Holtålen kommune

I Holtålen kommune er det enhetsleder for kultur, plan og utvikling, Olve Morken, som følger opp næring/utviklingssaker.

Kontaktinformasjon:

Tlf.: 950 66 677
E-post: olve.morken@holtalen.kommune.no

Kommunen sin rolle er en tilretteleggerrolle og koordinere/stå ansvarlig for kommunale utviklingsprosjekt som er relatert til næringslivet.

Kommunen har også 2 heleide aksjeselskap som arbeider med nærig/utvikling og reiseliv. Det er Hessjøgruva AS og Ålen Aktivum AS. Mer om disse selskapene finner du under linken, næringsliv i Holtålen.

I tillegg til dette er kommunen involvert et større utviklingsprosjekt – Bygdevekst.

Om næringsarbeidet i Holtålen

Holtålen kommune sin rolle innenfor dette feltet er en tilretteleggerrolle og koordinere/stå ansvarlig for utviklingsprosjekt som er relatert til næringslivet, inklusive landbruk.
Selv med begrensede ressurser i kommunen har vi et godt tilbud til nyetablerere og eksisterende næringsliv. Rørosregionen næringshage, der næringskompetansen sitter, utgjør førstelinjetjenesten og hovedoppfølgingen av dagens næringslivsbedrifter.

Vi er en del av felles landbruksavdeling for Røros, Os og Holtålen kommuner etablert. Vertskommune er Os. Mer om det felles landbruksavdeling under boksen, landbruk.

Mobiltelefonimast på Holden
X