Blog

Nyheter

Ladestasjon i Ålen sentrum – status

Røros Elverk, i samarbeid med Holtålen kommune, er i gang med å bygge en ladestasjon for El-bilder i Ålen sentrum. Alle forberedelser er gjort, det er laget fundament, røroppsettet er klart, ny nettstasjon fra Trønderenergi Nett blir montert i løpet av 10-14 dager, leskur (overbygning) er ferdigprodusert og står på lager hos Røros Produkter.  Selve ladeenheten, som er neste generasjons lader, yter hele 120kw er dessverre forsinket.  Den lages i Slovakia. Ladestasjon i Ålen blir den andre av denne type som installeres i Norge. Den er en prioritert stasjon, og vil bli installert i månedsskiftet april/mai. Ladeenheten er på 480 kg, og derfor må denne monteres før vi setter på overbygningen. Signaler fra innbyggere, ulike tilreisende og hytte- og fritidsboligeiere er at de gleder voldsomt til denne ladestasjonen i Ålen.

X