Archives

Vi vil ønske alle skolestartere med foreldre velkommen til innskriving ved Hov skole onsdag 10.mai kl. 16.30 – 17.30. Dere vil da møte kontaktlærer Linn Jeanett Evenås og enhetsleder Ann-Iren Nilsen Heksem. Vi tar imot dere utenfor SFO-inngangen. Vi regner med at dere kan møte på innskrivingsdagen, men hvis det skulle komme noe i veien, […]

Klikk her for å lese videre

Søknadsfrist for å søke plass på SFO er 15.mai. Men årets skolestartere kan ikke legge inn søknad før etter innskrivingen den 11.mai.

Klikk her for å lese videre

Bassenget og badstua i Hovet blir åpent kun på onsdager resten av mars måned. Åpningstidene er som følger; Kl. 17:45 – 19:00                Familiebading Kl. 19:15  – 20:15               Jenter og gutter; 10 – 20 år Kl. 20:00 – 21:00          […]

Klikk her for å lese videre

Holtålen kommune sin politikontakt, Frøydis Larntvet Kvernes, være til stede for publikum på kommunehuset følgende dager 1. halvår av 2023: Onsdag 01.02.23 Onsdag 01.03.23 Onsdag 29.03.23 Onsdag 03.05.23 Onsdag 07.06.23 Onsdag 05.07.23? (mulig ferieavvikling)    Kontaktinformasjon: Mobil: 45974899 E-post: Froydis.Larntvet.Kvernes@politiet.no  

Klikk her for å lese videre

Fra 1.november kan du bestille time med våre saksbehandlere på teknisk og kultur og næring online. Dersom du ønsker avtale med noen av våre saksbehandlere kan du enkelt gå inn på vår hjemmeside og booke tid som passer for både deg og saksbehandler. Dette gjør det enklere for våre innbyggere og avtale møter med saksbehandlerne […]

Klikk her for å lese videre

TV-aksjonen NRK 2022 går til Leger Uten Grensers arbeid for å gi livreddende helsehjelp og medisiner til mennesker som trenger det mest. I år går TV-aksjonen av stabelen 23. oktober. Årets TV-aksjon skal gå til å forebygge og behandle sykdommer som rammer mennesker på tvers av landegrenser, uavhengig av etnisitet, seksuell orientering, religion, politisk ståsted, […]

Klikk her for å lese videre

I dag har elevene i 1.og 2.klasse badet i Gaula. Vi har skikkelige tøffe elever!!  

Klikk her for å lese videre

Vi ønsker elevene på skolene i Holtålen kommune velkommen til nytt skoleår torsdag 18.08.22.

Klikk her for å lese videre

Oppunder Fjellbandet nr. 1 2022 er å få kjøpt følgende steder i regionen; Coop Marked i Haltdalen og Ålen, Norli Amnéus Røros, Norli bokhandel på Støren og i Trondheim (Nordre gate), Spar B. Langseth Selbu og Coop Prix i Tydal og på Bjørgen.

Klikk her for å lese videre

Oppunder Fjellbandet, Holtålen kommune`s eget lokalhistoriske tidsskrift, er klar med årets sommerutgave. Igjen kan vi by på en variert buffé med lesestoff vi håper kan friste mange. 12 forfattere og tegnere er med på å gi oss sommerstemning, eller kanskje forkorte ventetida om været slår seg vrangt: Magne Nesvold, Knut Wolden, Ragnhild Engan, Rolf Engan, […]

Klikk her for å lese videre

Sommerferien nærmer seg og nordmenn som skal reise til land som krever koronasertifikat kan ha en del spørsmål. Den som reiser har selv plikt til å sette seg inn i reglene i det landet hun eller han reiser til. I den sammenheng har HelseNorge laget en sjekkliste for personer som planlegger reise : https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/om/sjekkliste-for-reiser/

Klikk her for å lese videre

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,9 milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige organisasjoner i 2022. Denne ordningen skal fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Det er åpnet for søknader og søknadsfrist er 1.september. Frivillige organisasjoner som er registrerte i Frivillighetsregisteret kan […]

Klikk her for å lese videre

KORONATELEFON I HOLTÅLEN     913 09 730 Mandag- fredag 09-12 og 13-15   Ring dette nummeret hvis du lurer på om du trenger å ta koronaprøve eller kontakte lege pga. korona.

Klikk her for å lese videre

Vi minner om at slamanlegg må klargjøres og gjøres tilgjengelig før årets tømming. Det er eiers ansvar at anleggene er tilgjengelig slik at entreprenøren får gjort jobben sin.

Klikk her for å lese videre

Denne uken sender Valgdirektoratet ut 3,5 millioner digitale valgkort.  Fra den 10. august er det mulig å forhåndsstemme til årets stortingsvalg i alle landets kommuner. Før den tid sender Valgdirektoratet ut valgkort til alle som kan stemme. En bekreftelse på stemmeretten, men ikke nødvendig for å stemme Å få valgkortet er først og fremst en […]

Klikk her for å lese videre

Oversikt over antall vaksinerte i Holtålen kommune ligger her!

Klikk her for å lese videre

Oversikt over antall vaksinerte finner du her!

Klikk her for å lese videre

Vi fikk i dag beskjed om at vi i neste uke vil få mange flere vaksiner enn forventet. Vi ber om forståelse om at folk kan stille på kort vartsel. Aktuelle vil få time tildelt iløpet av helga, på sms. Ikke møt opp dersom du ikke har fått sms med time! Vaksineringen blir i Hovet, […]

Klikk her for å lese videre

Her er en oversikt over antall vaksinerte i Holtålen kommune.

Klikk her for å lese videre

Vi har dessverre oppdaget en feil med betalingssystemet på scooterlisens.no. Vi har jobbet lenge med å prøve å rette opp i feilen sammen med Nets og scooterlisens.no. Feilen skyldes en innstilling i betalingsløsningen som gjorde at ca 50% av reserverte beløp ikke ble trukket automatisk. Dette ble ikke avdekket før etter at frist for å […]

Klikk her for å lese videre

Oversikt over antall vaksinerte i Holtålen kommune kan du se her!

Klikk her for å lese videre

Oversikt over antall vaksinerte i Holtålen kommune ligger her!

Klikk her for å lese videre

Bedriftsintern opplæring (BIO) er en støtteordning for små og store bedrifter med omstillingsbehov og mulighet for videre utvikling gjennom kompetansetiltak. I 2021 prioriteres bedrifter som er spesielt rammet av koronasituasjonen. BIO Trøndelag videreføres i 2021, og Trøndelag fylkeskommune informerer om at de har tilgjengelige midler og behandler søknader fortløpende. For flere opplysninger og søknad – […]

Klikk her for å lese videre

I morgen, tirsdag 07.06.2021, vil det blir spyling av hovedavløpsledning, fra krysset ved Rimstad nordover til Haltdalen renseanlegg.

Klikk her for å lese videre

På grunn av større oppgraderingsarbeider på hovedledningsnettet, stenges all vanntilførsel natt til tirsdag, 8. Juni 2021, og natt til onsdag, 9. Juni 2021, fra kl. 23:00. Arbeidet er planlagt ferdig til tirsdagsmorgen, og likens onsdagsmorgen, men det tas forbehold om uplanlagte hendelser, og det anbefales derfor å fylle en kanne eller to som reserve. Vi […]

Klikk her for å lese videre

Sommerkampanjen og turnéen #TryggSommer arrangeres av Trafikksikkerhetsforeningen i samarbeid med flere organisasjoner og bedrifter. Deres ønske er å redusere antall drepte og hardt skadde på sommerveiene. Sjekk ut nettsiden tryggsommer.no Ordfører i Holtålen kommune, Arve Hitterdal ønsker alle sammen en god, varm og #TryggSommer!

Klikk her for å lese videre

Oversikt over antall vaksinerte i Holtålen kommune finner du her!

Klikk her for å lese videre

På Strandvegen i Haltdalen og ved industriområdet i Ålen (ved Meta) vil det pågå arbeid kommende dager og uker. Noe redusert framkommelighet må påberegnes.

Klikk her for å lese videre

Holtålen kommune ønsker å presisere reglene for karantene for de som er vaksinerte. Du må ikke i smittekarantene (det vil si dersom du er ansett som nærkontakt til en smittet)hvis: du er fullvaksinert. du har fått én vaksinedose, og det har gått mellom 3 og 15 uker siden du fikk dosen, og du tester deg mellom dag 3 og 7 etter […]

Klikk her for å lese videre

Oversikt over antall vaksinerte i Holtålen kommune finner du her!

Klikk her for å lese videre

Til sammen 6 bekreftede smittede tom i kveld.  Kjent smittevei og utbruddet er under kontroll. Vi viderefører de anbefalinger kommunen kom med i går, som er følgende: Begrens sosial kontakt mest mulig. Som hovedregel, hold deg hjemme! Benytt hjemmekontor dersom det er mulig Ha lav terskel for testing ved tegn på symptomer på covid-19 (hoste, […]

Klikk her for å lese videre

Vi har nå 4 positive CPR-tester og 1 positiv hurtigtest.  I tilknytning til disse har vi registret 47 nærkontakter, og  siden fredag er det testet 70 personer. Alle de smittede har kjent smitteveg, og vi mener å ha en god oversikt over utbruddet. Kommunen gjentar de anbefalinger vi kom med på fredag, som var: Begrens […]

Klikk her for å lese videre

Har du vært på Coop Ålen til disse tidspunktene? Test deg hvis du får symptomer Dersom du har vært på på Coop Ålen til disse tidspunktene, ber vi om at du er ekstra oppmerksom dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon. Dette er i forbindelse med smittetilfellene varslet 21.mai. Onsdag 19. mai kl.17:00, 19:00 og 20:00 […]

Klikk her for å lese videre

Det er i ettermiddag avgitt én positiv hurtigtest for Covid-19. Tilfellet er en nærkontakt til den positive Covid-19-testen som ble meldt tidligere i dag. Kommunen mener fremdeles vi har god oversikt over situasjonen. Vi ber kommunens innbyggere være ekstra oppmerksomme på symptomer på Covid-19, og ha lav terskel for å kontakte koronatelefonen for testing ved […]

Klikk her for å lese videre

Unntak fra smittekarantene og ventekarantene Vaksinert for covid-19   Det er ulike regler for ventekarantene og smittekarantene. Du må ikke i smittekarantene hvis: du er fullvaksinert. du har fått én vaksinedose, og det har gått mellom 3 og 15 uker siden du fikk dosen, ogdu tester deg mellom dag 3 og 7 etter nærkontakten med en smittet. (Du må ikke i karantene frem […]

Klikk her for å lese videre

Holtålen kommune har i dag fått påvist et tilfelle av Covid-19. Smittekilden er kjent, og har så vidt vi vet ikke noe med utbruddet i Nord-Østerdalen å gjøre. Smittesporing pågår, og vi mener å ha god oversikt over nærkontaktene med utgangspunkt i den smittede. Nærkontakter testes nå, og svar på hurtigtester vil foreligge i løpet […]

Klikk her for å lese videre

Oversikt over antall vaksinerte i Holtålen finner du her!

Klikk her for å lese videre

Oversikt over antall vaksinerte i Holtålen kommune finner du her!

Klikk her for å lese videre

Holtålen kommune har fått varsel om å øke vaksinekapasiteten mot Covid-19 i sommer grunnet økt antall tildelte vaksinedoser. I den forbindelse ber vi alle som kan ordinere og/eller administrere vaksiner, og som ønsker å bidra med vaksinering i sommer, om å ta kontakt med Holtålen kommune. Dette gjelder de som har autorisasjon som sykepleier, har […]

Klikk her for å lese videre

Holtålen kommune har kunngjort ny kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter ifbm. Covid 19. Søknad gjennom regionalforvaltning.no. Klikk HER for flere opplysninger og søknad. Søknadsfristen er 9. mai 2021.

Klikk her for å lese videre

Organisasjoner i Holtålen kommune! MULIGHETER FOR Å SØKE PÅ LØNNSTILSKUDD VED ANSETTELSE AV UNGDOM I SOMMERJOBB Sparebank 1 SMN ønsker å stimulere bedrifter som ansetter ungdom, mellom 16 og 25 år, i en sommerjobb – gjennom et mulig lønnstilskudd på 7 000 kr. For flere opplysninger om ordningen og kriteriene – klikk på denne linken for informasjon. Søknadsfrist […]

Klikk her for å lese videre

Oversikt over antall vaksinerte i Holtålen kommune ligger her!

Klikk her for å lese videre

Skogplantesesongen nærmer seg. Også i år viser det seg at det blir utfordrende å skaffe utenlandsk arbeidskraft for å utføre skogplanting. Derfor innføres det også i år ekstraordinært plantetilskudd. Landbruksdirektoratet har enda ikke bestemt hvordan dette skal praktiseres. Skogplanting er en god anledning til å bli kjent med egen skog og i tillegg kan du […]

Klikk her for å lese videre

Midtre Gauldal kommune opplever nå et større utbrudd av koronasmitte. I fellesskap og i samarbeid ønsker Melhus, Midtre Gauldal, Holtålen, Rennebu og Oppdal å begrense koronasmitten. Normalt har vi mange som reiser på tvers av kommunegrensene, til arbeid, til skole og til idretts- og kultur- og fritidsaktiviteter. Med et pågående smitteutbrudd i Midtre Gauldal og […]

Klikk her for å lese videre

Kommunehuset åpner opp igjen for publikum fra mandag 19.04. Da er våre åpningstider mandag, onsdag og fredag. Kl. 10.00 – 15.00. Telefonen er åpen fra kl. 09.00-15.00 hver dag.

Klikk her for å lese videre

Oversikt over antall vaksinerte i Holtålen kommune ligger her!

Klikk her for å lese videre

Som tidligere annonsert, er det blitt konstatert et større koronautbrudd i vår nabokommune Midtre Gauldal. Dette påvirker også oss i Holtålen kommune da vi blant annet har arbeidere som pendler til Midtre Gauldal. VI MINNER OM TILTAKENE FOR Å FOREBYGGE SMITTE: Begrens sosial kontakt mest mulig. Ved sosial kontakt anbefales det å være utendørs. Unngå […]

Klikk her for å lese videre

Det har blitt konstatert et større koronautbrudd i vår nabokommune Midtre Gauldal. Mens man skaffer seg en oversikt over smittesituasjonen, anbefaler vi at personer som arbeider i Midtre Gauldal kommune ikke reiser dit de nærmeste dagene, hvis ikke man må. Benytt hjemmekontor hvis man kan.

Klikk her for å lese videre

I uke 14 starter vi med vaksinasjon av personer mellom 65 og 74 år, og personer mellom 18-64 med følgende sykdommer/tilstander: Organtransplantasjon* Immunsvikt* Hematologisk kreftsykdom siste fem år* Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller avsluttet behandling mot kreft siste halvår (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)* Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft […]

Klikk her for å lese videre

Holtålen kommune sender ut infobrev til våre deltidsinnbyggere – dvs. hytte- og fritidsboligeiere. Infobrevet som ble sendt ut ifbm. årets påske finner du ved å klikke her.   Infobrev for sommeren 2021 kan leses her….

Klikk her for å lese videre

Holtålen legekontoret har følgende åpningstider i påsken Mandag 29. mars kl.08-15 Tirsdag 30. mars kl.08-15 Onsdag 31. mars kl.08.00-12 Når kan du ta koronatest i påsken? I påsken kan du ta koronatest på Holtålen legekontor på følgende dager: mandag 29. – onsdag 31. mars og lørdag 3. april Du må avtale tid før du kommer […]

Klikk her for å lese videre

I forbindelse med at regjeringen innfører strengere nasjonale tiltak holdes kommunehuset er stengt for besøkende fra og med 26. mars og inntil videre. Vi er tilgjengelige på telefon fra kl. 09.00-15.00 alle hverdager. Ny vurdering tas 6. april. Kommunehuset har påskestengt 29.-31.mars, både for besøkende og på telefon.  

Klikk her for å lese videre

Det er ingen egne regler i Holtålen kommune, vi følger nasjonale regler og anbefalinger. Dette er anbefalingene for påskeferien!

Klikk her for å lese videre

Stenges for sesongen – fra og med 25. mars pga. nye nasjonale forskriftfestede regler. Vel møtt til ny badesesong i oktober 2021!

Klikk her for å lese videre

Klikk her for å lese videre

Rørosmuseet arrangerer for 21. gang handverksdager på Røros i perioden 25. – 29. august.  I den forbindelse så inviteres aktuelle deltagere til å søke på stipend ifbm. handverksdagene. Flere opplysninger får du ved å klikke på denne linken.

Klikk her for å lese videre

Oversikt over antall vaksinerte i kommunen ligger her!

Klikk her for å lese videre

Rørosregionens næringshage inviterer oppstartsbedrifter og gründere, bl.a i Holtålen,  til å melde seg på etablererkurs slik: Kurssted: Trevarefabrikken, Røros Tid/dato: Onsdager i april kl.1700-21.00 Mer informasjon og påmelding her Gjennomføres i samarbeid med Proneo og Innovasjon Norge. Kurset er til nå satt opp fysisk, men blir gjennomført digitalt visst situasjonen endrer seg etter påske som […]

Klikk her for å lese videre

Oversikt over antall vaksinerte i Holtålen kommune ligger her!

Klikk her for å lese videre

Det er mange som lurer på hvordan det ligger an med vaksineringen i kommunen. Derfor har vi laget en oversikt over dette. Her står det hva vi har fått og vaksinert denne uken, og plan for de 2 neste ukene. Se oversikten her!

Klikk her for å lese videre

Etter 1. mars 2021 vil enkelte av våre pasienter få tildelt ny fastlege. De det gjelder vil få brev pr. post eller digitalt. Dagens to fastlegelister ved Holtålen legekontor skal fordeles mellom tre leger og det er det HELFO som styrer. Alle våre tre fastleger kan ha 700 pasienter hver. Vår nye fastlege og allmennlege […]

Klikk her for å lese videre

Vi blir nødt til å stenge løype ned til sentrum over Flya trase fra og med i dag. Løypa vil bli stengt fra kl 18.00 til ubestemt tid. Dette på grunn av snømangel og snøsmelting. Løypa blir åpen fra Målåsetre til Tydal grense. Benytt parkering ved Målåsetre. For å komme dit med bil følg skilting […]

Klikk her for å lese videre

Bassenget i Hovet er åpent, for følgende aktiviteter; hver onsdag og torsdag: Kl. 17:45 – 19.00               Familiebading Kl. 19.15 – 20.15               Jenter og gutter; 10 – 20 år Ingen tilgang til badstue. Familiebadingen har et begrenset antall («førstemann til mølla»), og det er kun tillatt med en voksen per barn. Avstandskravet på 1 m må […]

Klikk her for å lese videre

– en spørreundersøkelse om fremtid og utvikling. Nå trenger vi hjelp fra deg som fortsatt skal bo og leve her i Holtålen, og vi trenger hjelp fra deg som ønsker å flytte hit. Har du fritidsbolig her i Holtålen? – da vil vi veldig gjerne høre fra deg også! Til alle ungdommer – muligheten til […]

Klikk her for å lese videre

Fra og med førstkommende fredag 29. januar åpner Gauldalsløypa fra Ålen sentrum til Tydal grense. Kjøp av kort skjer på scooterlisens.no. Der kan du velge om du vil kjøpe dagskort eller sesongkort. Når du har gjennomført betalingen vil du få tilsendt kvittering på tekstmelding og e-post. Kvitteringen må tas vare på, den er i stedet for […]

Klikk her for å lese videre

Vi ber alle som har besøkt Nordre Follo eller nabokommunene i løpet av de siste 14 dagene om å teste seg, og ha få nærkontakter. Det gjelder også alle som har hatt besøk fra disse kommunene i samme periode. Det ble i helga kjent at det er et utbrudd av den muterte virusvarianten i Nordre Follo, […]

Klikk her for å lese videre

Pga. lite snø er denne ennå ikke åpnet.  Værmeldingen mot helgen gir håp om at det kan komme nok snø slik at vi kan åpne.  Følg derfor med på kommunens hjemmeside/Facebook side om dette.  Åpning vil evt. Skje på kort varsel! Når det gjelder betalingsløsning, er denne ikke helt på plass ennå.  Vil være i […]

Klikk her for å lese videre

Holtålen kommune bytter fra 18.12.2020 hovedbankforbindelse fra Haltdalen Sparebank til Sparebank1 Midt-Norge. Den nye driftskontoen er: 4213.17.07236 Har du fått faktura, skal det kontonummeret som står på den brukes.

Klikk her for å lese videre

I førstkommende kommunestyret skal kommunestyret behandle en sak med tittel: Ny avtale om brannsamarbeid – vertskommunesprinsippet Med utgangspunkt i leserinnlegg skrevet av «Bekymret brannmann i Holtålen» synes det nå som om det er en bekymring for en dramatisk omlegging av brannvesenet i Holtålen, eller at Holtålen kommune i fremtiden gir fra seg innflytelsen over brannvesenet. […]

Klikk her for å lese videre

Julen 2020 har vi følgende åpningstider: 24.desember : 08-12 28. 29. og 30. desember: 08-15 31.desember: 08-12 Tlf. 724 17660. Koronatelefon: 913 09 730. Telefonen er stengt mellom 12-13. Utenom våre åpningstider kan du ringe legevakta som er lokalisert på Røros: Ring 116 117. Gjelder det øyeblikkelig hjelp ring 113. Covid-19 testing: Holtålen legekontor tilbyr testing i […]

Klikk her for å lese videre

Holtålen kommune har sendt ut et nytt informasjonsbrev til hytte- og fritidsboligeiere – de som er bosatt utenfor kommunen. Les info brevet HER.

Klikk her for å lese videre

Oppunder Fjellbandet, nr. 2 2020, er nå ute for salg. Her kan vi love mye godt lesestoff. Fjellbandet kan du få kjøpt på følgende steder; Coop Markedene i Ålen, Haltdalen, Singsås og Bjørgen. Norli bokhandel på Støren og i Trondheim sentrum. Amneus bokhandel på Røros og Prix butikkene i Tydal og Selbu. Pris på bladet […]

Klikk her for å lese videre

Det er oppdaget en vannlekasje på ledningsnettet mot Fageråsen i Aunegrenda. Lekasjen er funnet og arbeidet er igangsatt. Abbonenter på denne strengen må påberegne å være uten vann noen timer. Mer info kommer etterhvert.  

Klikk her for å lese videre

Oppunder Fjellbandet, nr. 2 2020, er nå ankommet kommunen – rykende ferskt fra trykkeriet. Her kan vi love mye godt lesestoff. Oppunder Fjellbandet vil nå bli solgt på «alle dørene» i kommunen. Vi ber dere ta godt imot dørselgerne. Fortrinnsvis ønsker de å ta Vipps som betaling, men de tar også imot kontanter. Pris på […]

Klikk her for å lese videre

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 er det satt av om lag 360 millioner kroner til «Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge». Bufdir lyser nå ut midlene med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak. Inntil 20 millioner kroner er satt av til utprøving av metoder/arbeidsmodeller og koordinering av samarbeidet mellom tjenester. Målet med […]

Klikk her for å lese videre

Det er oppdaget lekkasje på vannledning i Haltdalen. Varselet gjelder for området  Ramlo og sørover. Husstander i dette området må påregne bortfall av vann i dag mellom klokken 10.30 til ca 15.00. Mvh avd. for kommunalteknikk.

Klikk her for å lese videre

Kun pasienter med timeavtale kan komme inn på legekontoret. ALLE henvendelser skal skje på telefon 724 17660 eller på SMS. Det gjelder også for bestilling av resepter, legetime og all prøvetaking generelt! For mer informasjon se https://holtalen.kommune.no/aktuelt/koronavirus/

Klikk her for å lese videre

Vi må tilpasse oss smittevernsituasjonen mot Covid-19 i landet. Derfor blir årets influensavaksinering i Holtålen annerledes enn åra før. Vi ber om at du ikke møter opp på legekontoret kun for å få tatt influensavaksinen, det har vi ikke mulighet til i år. Vaksinasjonsdager i Holtålen er: MANDAG 26.10.20 OG ONSDAG 28.10.20 Sted: MESSA inngang […]

Klikk her for å lese videre

TV-aksjonen NRK 2020 går til WWFs arbeid for å bekjempe plast i havet. I år går TV-aksjonen av stabelen 18. oktober. Åtte millioner tonn plast havner i havet hvert år. Plasten truer ikke bare dyrelivet, men også oss. Med konkrete tiltak der problemene er størst, skal årets TV-aksjon ta plasten ved rota. Sammen skal vi redusere […]

Klikk her for å lese videre

Mandag 12. oktober kl. 12.00 vil dekningsdirektør i Telenor Norge, Bjørn Amundsen, og ordfører i Holtålen kommune, Arve Hitterdal, foreta den offisielle åpninga av mobiltelefonimasta på Skarvan ved Øyungen i Holtålen kommune. Åpninga skjer ved masta på Skarvan. Mobilmasta har vært i prøvedrift siden 22. september, men mandag 12. oktober vil den bli offisielt satt […]

Klikk her for å lese videre

Holtålen kommune minner om at fristen for å sende inn kandidater til årets kulturpris og kulturstipend er søndag 11. oktober 2020. Les mer HER!

Klikk her for å lese videre

KULTURPRIS 2020 Holtålen kommune ønsker forslag på kandidater til årets kulturpris. Forslag sendes Holtålen kommune, Bakkavegen 1, 7380 Ålen eller til e-postadr.: epost@holtalen.kommune.no. Frist: 11. oktober 2020. Kulturprisen kan deles ut til enkeltperson, samarbeidspartnere, lag, foreninger eller institusjoner som har tilknytning til kommunen, og som har utmerket seg innen det utvidete kulturbegrepet. Både enkeltpersoner og […]

Klikk her for å lese videre

Les sommerutgaven av Landbruksnytt her! GOD SOMMER!!

Klikk her for å lese videre

Holtålen kommune bruker å sende ut informasjonsbrev til hytte- og fritidsboligeiere (bosatt utenfor kommunen) gjennom året. Her følger info-brevet vi har sendt ut til sommerferien. Klikk her for å lese nyhetsbrevet.

Klikk her for å lese videre

Etter nye retningslinjer fra helsemyndighetene, vil antall konsultasjoner ved helsestasjonen gradvis øke igjen f.o.m 20.04.20. Alle konsultasjoner 0-5 år vil nå etter hvert bli gjennomført. Dette er vi veldig glade for! Men vi håper samtidig at dere som bruker helsestasjonstjenesten, vil hjelpe oss å gjennomføre nødvendige tiltak for å hindre smitte. Vi vil derfor opplyse […]

Klikk her for å lese videre

14. april kan frivillige lag og organisasjoner og arrangører i kultursektoren søke om kompensasjon for korona-avlyste, utsatte eller stengte arrangementer. Fordi det er kort søknadsfrist, er det lagt til rette for at søkerne kan bruke tiden fram mot 14. april på å forberede seg. Over hele Norge har en rekke arrangementer innen idrett, kultur og […]

Klikk her for å lese videre

Regjeringen presenterte på en pressekonferanse kl 16 den 07. april hvilke koronatiltak som forlenges og oppheves: Barnehagene åpner mandag 20. april. Skolene åpner for 1.-4. trinn mandag 27. april. Vi fortsetter med hjemmeundervisning i perioden onsdag 15. april t.o.m fredag 24. april. SFO åpner mandag 27. april. 5.-10. trinn fortsetter med hjemmeundervisning fra onsdag 15. […]

Klikk her for å lese videre

Informasjon vedrørende barnehage og skole Den 8. april holder regjeringen pressekonferanse hvor nye vurderinger om hvilke tiltak som skal fortsette, og eventuelt hvilke tiltak som kan mykes litt opp. Hvis ikke annet blir bestemt, åpnes barnehager og skoler etter påske, onsdag den 15.april til vanlig tid. Tirsdag den 14. april vil ansatte i barnehage og […]

Klikk her for å lese videre

Kveli Rånes Bremseths nye show, Lenge Leve, flyttes fra tirsdag 21.april til fredag 2.oktober. Dette pga. situasjonen landet er oppe i. Sted; Rallaren i Hovet. Tidspunkt: kl. 19.00. Allerede bestilte billetter til forestillingen den 21. april kan benyttes den 2. oktober. Hvis ikke dette er mulig kan kjøpte billetter refunderes. Send da en e-post til […]

Klikk her for å lese videre

Vi er veldig glad for å kunne meddele at vi har fått klarsignal til å åpne for bestilling og utlån av bøker, filmer, tidsskrifter og lydbøker til påske. Logg deg inn på vårt websøk med lånenummer/e-post og pin-kode. Her kan du søke opp og reservere det du ønsker å låne eller du kan sende et reservasjonsønske på […]

Klikk her for å lese videre

Regjeringen viderefører tiltakene som er innført i det norske samfunnet for å dempe spredningen av koronaviruset og har besluttet at alle landets barnehager og skoler fortsatt skal være stengt til og med 13. april, og at fjernundervisning i skolen fortsetter. Hvis ikke annet blir bestemt fra sentralt hold, åpnes skoler og barnehager den 14. april til […]

Klikk her for å lese videre

Søknad om kulturmidler sendes elektronisk via søknadsskjema på kommunens hjemmeside. Søknadsfrist er 1. mai 2020. Eventuelle spørsmål rettes til kulturkonsulent Siri Hegseth. Telefon: 958 94784. E-post: siri.hegseth@holtalen.kommune.no

Klikk her for å lese videre

Klikk her for å lese videre

Førstkommende kommunestyremøte i Holtålen, torsdag 02. april, utsettes inntil videre. Nytt tidspunkt for gjennomføring blir avgjort etter påske. Gjennomføringsmetode vurderes fortløpende ut fra utviklingen i korona-situasjonen. Formannskapsmøtet tirsdag 31. mars gjennomføres som planlagt, men vil bli avholdt som fjernmøte over webkamera. Politisk behandling i Holtålen kommunen planlegges å gå tilnærmet som normalt til tross for […]

Klikk her for å lese videre

Nord Trøndelag Elektrisitetsverk AS (NTE), Holtålen kommune og Trøndelag Fylkeskommune i har blitt enige om utbygging av fiberbredbånd I område Grønseth – Flatberg – Haugen/Engan – Gåregrenda – Ysetmoen – Øvindmoen – Strandvegen og Jormorbakken i Haltdalen. NTE vil være entreprenøren. Husstander i dette området vil med det første motta et brev fra NTE og […]

Klikk her for å lese videre

E-konsultasjon er en legetime som gjennomføres via mobilen din eller e-posten din som en videokonsultasjon. Denne tjenesten brukes kun når tilstanden ikke krever fysisk oppmøte og skal ikke brukes til øyeblikkelig hjelp og akuttsituasjoner. Det skal være avtalt med legekontoret på forhånd og du må samtykke. Du betaler vanlig egenandel og får faktura i etterkant. […]

Klikk her for å lese videre

Korona-viruset kan skape økt press på våre pleie og omsorgstjenester. På grunn av økt press på sykehusene må kommunen trolig regne med å ta hånd om flere utskrevne pasienter tidligere enn forventet. Vi ønsker derfor å etablere en base av fagfolk og andre som vi kan ha i bakhånd hvis korona-epidemien vedvarer. Vi ber derfor […]

Klikk her for å lese videre

Når barnehage og SFO er stengt, slipper foreldre å betale for dette.  Faktura for mars er utsendt, og  betales på vanlig måte.  Fritak pga. stenging avregnes på neste faktura (april). Tilbud om dagtilbud for barn med foreldre i utsatte yrker er gratis. Holtålen kommune sender ut kommunale avgifter og eiendomsskatt på vanlig måte.  De som […]

Klikk her for å lese videre

Holtålen kommune har sterkt vurdert om kommunegrensen skal stenges i en eller annen form. Vi har kommet til at vi i dag ikke ønsker å gjøre dette.  For det første vil en slik stenging være umulig å praktisere/håndheve, og for det andre har vi ikke oversikt over de samfunnsmessige konsekvenser et slikt vedtak, spesielt dersom […]

Klikk her for å lese videre

SKOLEGÅRDEN STENGT kl. 06.30 – 16.30 Pga. koronastenging tillater vi ikke at skoleområdet blir brukt av andre enn de som har tilbud gjennom kommunen i dette tidsrommet.   Hilsen Holtålen kommune

Klikk her for å lese videre

X