Blog

Aktuelt, Nyheter

MULIGHETER FOR Å SØKE PÅ LØNNSTILSKUDD VED ANSETTELSE AV UNGDOM I SOMMERJOBB

Organisasjoner i Holtålen kommune!

MULIGHETER FOR Å SØKE PÅ LØNNSTILSKUDD VED ANSETTELSE AV UNGDOM I SOMMERJOBB

Sparebank 1 SMN ønsker å stimulere bedrifter som ansetter ungdom, mellom 16 og 25 år, i en sommerjobb – gjennom et mulig lønnstilskudd på 7 000 kr. For flere opplysninger om ordningen og kriteriene – klikk på denne linken for informasjon. Søknadsfrist er allerede 1. mai.

Trøndelag fylkeskommune, muligens i samarbeid med de lokale sparebankene i Trøndelag, vil også komme med en ordning med lønnstilskudd. Vi får opplyst at denne ordningen kunngjøres neste uke. Slik vi kjenner ordningen per i dag så er den mer «spisset» enn den fra Sparebank 1, men den kan bl.a. benyttes innenfor landbruket i sin helhet. Så fort vi har fått informasjon om denne ordningen så vil også den bli videresendt dere.

Gjennom en sommerjobb får ungdom muligheten til å få viktig arbeidserfaring slik at de igjen kan gjøre bedre valg når de skal velge «videre vei» senere.

Vi håper at mange organisasjoner i kommunen benytter seg av disse gode ordningene – og nå først søker Sparebank 1 SMN om midler (senest 1. mai).

X