Ledige stillinger

Ledige stillinger

Ledige stillinger i Holtålen kommune finner du her.

Private bedrifter i Holtålen har også anledning til å legge ut sine ledige stillinger her.

SIST OPPDATERT: 12.09. 2019 - 12:07

Offentlig søkerliste

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste.

Det henvises i denne sammenheng til Offentlighetsloven § 25, 2. ledd, vedrørende mulighet for å bli unntatt fra søkerlista.

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven.

Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort.

Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Vernepleier - arbeidssted pt. Sakslia bofellesskap

Fast stilling ledig som Vernepleier i Holtålen kommune pt. arbeidssted Sakslia bofellesskap, ledig fra oktober 2019
Turnus D/A og 3.hver helg
Ønsket stillingsprosent oppgis i søknaden, men minimumskrav 60%

Krav til søker:
• Norsk autorisasjon som vernepleier
• Relevant praksis
• Personlige egenskaper med vekt på selvstendighet, struktur, humor, god samhandlingskompetanse og evne til å se løsninger
• Førerkort for bil
• Behersker norsk både muntlig og skriftlig

Vi kan tilby:
• Ønsketurnus
• Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
• Et trivelig arbeidsmiljø
• Avlønning i henhold til tariffavtale
• Nyutdannede tilbys lønn tilsvarende 4 års lønnsansiennitet
• Medlemskap i KLP

Opplysninger:
Spørsmål om stillingen rettes til avdelingsleder Brit Heksem Tlf 95894761

Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale.

Søk på stillingen her. 
NB! Vær nøye med å fylle ut opplysninger i feltene om utdanning og praksis.

Søknadsfrist: 22.09.2019

Koordinator velferdsteknologi - 2.gangs utlysning

Vil du være med på å forme dagens og fremtidens helse-, og omsorgstjenester?
Vi ser etter en koordinator velferdsteknologi i 100% fast stilling fra 1.10.2019.

Holtålen kommune har stort fokus på digitalisering, det vil vi også ha i årene som kommer. Spesielt gjelder dette innenfor helse, pleie og omsorg. Vi innfører velferds- og trygghetsteknologi, Helseplattformen, og bygger heldøgns boliger med pasientvarslingssystemer og medfølgende framtidsrettet teknologi.

Parallelt med dette jobber vi også med organisering rundt fagsystemer og tekniske løsninger.
For å lykkes med dette er vi avhengig av en person som kan koordinere arbeidet, ha ansvar for innføring og testing av løsninger, samt bistå med kompetanseheving i organisasjonen.

Arbeidsoppgaver:

 • Bidra til kompetansebygging og behovskartlegging innen velferdsteknologi
 • Iverksette tiltak for å opprettholde og gjenvinne funksjon til å mestre egen hverdag
 • Koordinere, og delta i arbeidet og innføringen av velferdsteknologiske løsninger i Holtålen kommune
 • Ledelse av digitaliseringsprosjekter innen helse og omsorg
 • Være pådriver og kontaktledd mot ansatte, leverandører, og andre samarbeidspartnere
 • Driftsansvar for fagsystemer innen pleie og omsorg
 • Bidra til at velferdsteknologi blir en integrert del av tjenestetilbudet i kommunen
 • Ha kompetanse og være kontinuerlig oppdatert på det som skjer innen velferdsteknologi
 • Delta aktivt i opplæring, og utviklingen av digitale løsninger inne helse, og pleie og omsorg
 • Aktivt medvirke til å informere innbyggere og politikere

Kvalifikasjoner:

 •  Relevant utdanning innen fagområdene teknologi
 • Vi søker en person som har forståelse for at teknologi kan være avgjørende for å sikre fortsatt god eldreomsorg i fremtiden
 • Evne til samarbeid og å arbeide strukturert
 • Ønskelig med erfaring innen helse

Personlige egenskaper

 • Gode evner til formidling og samhandling
 • Evner å selge inn nye løsninger på en klar og tillitsskapende måte og inspirere til utvikling og deltakelse
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Interesse og forståelse for moderne teknologi
 • Personlig egnethet vektlegges særskilt

Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale.

Søk på stillingen her.
NB! Vær nøye med å fylle ut opplysninger i feltene om utdanning og praksis.

Søknadsfrist 22.09.2019

Avdelingsleder i Holtålen kommune - Arbeidssted pt. demensavdeling/nye heldøgns omsorgsboliger

Ledig stilling som avdelingsleder, 100% stilling i Holtålen kommune – Arbeidssted pt. demensavdeling/nye heldøgns omsorgsboliger

Krav til søker:

 •  Norsk autorisasjon sykepleier/vernepleier
 • Personlige egenskaper med vekt på selvstendighet, fleksibilitet, struktur, humor, samhandlingskompetanse og god kommunikasjon.
 • Evne til å se utviklingsmuligheter og finne løsninger.
 • Behersker norsk både muntlig og skriftlig.
 • Førerkort for bil
 • Lederutdanning/og eller ledererfaring.
 • Interesse for fagområdet demens

Arbeidsoppgaver

 • Daglig drift:
  – faglig ansvar
  – personalansvar
  – ressursstyring; bemanning, budsjett, regnskap
 • Samarbeid i lederteam.

Vi kan tilby:

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Veiledning
 • Mulighet for å tilpasse delegering av ansvar og myndighet til eget kompetansenivå
 • Et trivelig arbeidsmiljø
 • Avlønning etter avtale
 • Fleksitidsordning
 • Medlemskap i KLP

Opplysninger:
Spørsmål om stillingene rettes til enhetsleder Ann Mari Grønli tlf. 48280997

Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale.

Søk på stillingen her.
NB! Vær nøye med å fylle ut opplysninger i feltene om utdanning og praksis.

Søknadsfrist 22.09.2019

Sykepleier - Fast stilling i Holtålen kommune pt. Hjemmetjenesten

Fast stilling som sykepleier i Holtålen kommune pt. Hjemmetjenesten, ledig fra 01.12. 2019
Turnus D/A og 3.hver helg
Ønsket stillingsprosent oppgis i søknaden, men minimumskrav 80%

Krav til søker:
• Norsk autorisasjon som sykepleier
• Relevant praksis.
• Personlige egenskaper med vekt på selvstendighet, struktur, humor, god samhandlingskompetanse og evne til å se løsninger.
• Førerkort for bil
• Behersker norsk både muntlig og skriftlig.

Vi kan tilby
• Ønsketurnus
• Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
• Et trivelig arbeidsmiljø
• Avlønning i henhold til tariffavtale
• Nyutdannede tilbys lønn tilsvarende 4 års lønnsansiennitet
• Medlemskap i KLP

Opplysninger:
Spørsmål om stillingen rettes til avdelingsleder Anna Oftedal, tlf 94179600

Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale.

Søk på stillingen her.
NB! Vær nøye med å fylle ut opplysninger i feltene om utdanning og praksis.

Søknadsfrist: 22.09.2019

INTERN UTLYSNING - Hjelpepleier/Helsefagarbeider

INTERN UTLYSNING – Hjelpepleier/Helsefagarbeider
Vikariat 75 % stilling i pt. Holtålen sykehjem, turnus D/A og hver helg ledig fra september2019 – november 2020

Krav til søker:
• Fagbrev som helsefagarbeider/omsorgsarbeider eller off godkjent hjelpepleier.
• Relevant praksis
• Evne til samarbeid og se muligheter for løsninger.
• Personlige egenskaper med vekt på tydelighet, handlekraft, trygghet og humor

Vi kan tilby
• Ønsketurnus
• Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
• Et trivelig arbeidsmiljø
• Avlønning i henhold til tariffavtale
• Medlemskap i KLP

Opplysninger:
Spørsmål om stillingene rettes til avdelingsleder Siv Anita Kværnes Tlf 94140331

Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale.

Søk på stillingen her.
NB! Vær nøye med å fylle ut opplysninger i feltene om utdanning og praksis.

Søknadsfrist: 22.09.2019

Kinomedarbeider - Engasjement ledig fra oktober 2019

1 års engasjement som kinomedarbeider ledig fra oktober 2019. Arbeidstid annenhver søndag ettermiddag/kveld.
Søkere over 16 år ønskes.

Arbeidsoppgaver:
– klargjøre lokalet til kino
– klargjøre og betjene kiosken
– opprydding

Lønn etter timeliste.

Ansettelse skjer for øvrig på de vilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Kulturkonsulent Mia Katrin Skogås tlf. 958 94 763.
e-post: mia.skogas@holtalen.kommune.no 

Søk på stillingen her.

Søknadsfrist: 23.09.2019

Pedagogisk leder - Vikariat frem til 10.07.2020

Holtålen kommune arbeidssted pt. Elvland barnehage har ledig vikariat som pedagogisk leder, 100% stiling.
Oppstart så snart som mulig eller etter avtale og tom 10.07.20.

Holtålen kommune ønsker ansatte som:
• er engasjert og positiv
• ser barna og tilrettelegger for lek, utforskning, kreativitet, utvikling og læring både inne og ute.
• gode kommunikasjon og samarbeidsevner med kolleger, barn og foreldre
• medvirker til at målsetninger for virksomheten blir nådd, og planer blir fulgt
• deltar i planlegging og gjennomføring og vurdering av den daglige virksomheten

Kvalifikasjonskrav:
• Barnehagelærerutdanning eller annen relevant utdanning jfr. § 18 i barnehageloven
• Personlig egnethet vektlegges
• Menn oppfordres til å søke.

Politiattest vil bli avkrevd ved tilsetting

Vi kan tilby:
• Lønn i henhold til tariff
• Medlemskap i KLP
• En spennende og utfordrende jobb i et positivt arbeidsfellesskap
• Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til enhetsleder Randi Aasen, tlf. 95894786 eller på mail, randi.aasen@holtalen.kommune.no

Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale.

Søk på stillingen elektronisk her.
NB! Vær nøye med å fylle ut opplysninger om utdanning og praksis!

Søknadsfrist: 24.09.19

Regnskapskonsulent 100% fast stilling

ROH Regnskap er et felles regnskapskontor fro kommunene Røros, Os og Holtålen. I tillegg til totalansvaret for regnskapsoppgavene har vi viktige oppgaver knyttet til kommunikasjon med kommunenes innbygger, leverandører og andre av kommunenes forbindelser. Kontoret har 7 ansatte og holder til i moderne lokaler i Ålen senter, sentralt i Holtålen kommune. Holtålen kommune er vertskommune for felles regnskapskontor og formell arbeidsgiver for alle ansatte. Du vil sammen med øvrige ansatte ved regnskapskontoret utgjøre et team som legger grunnlaget for økonomistyring og rapportering i kommunene. Du rapporterer til leder ved ROH regnskap.

Arbeidsoppgaver:
• Ulike oppgaver knyttet til daglig regnskapsføring, blant annet elektronisk fakturabehandling, utfakturering, remittering og hovedbokposteringer.
• Periode- og årsavslutninger og tilhørende avstemminger og dokumentasjon.
• Rapportering merverdiavgift, KOSTRA m.fl.
• Utvikling av rutiner og utøvelse av internkontroll.
• Opplæring og rådgivning.
• Besvare ulike spørsmål fra kommunens innbyggere, ansatte leverandører og andre knyttet til regnskapet og regnskapsposter.
• Problemløsning, undersøkelser og andre løpende oppgaver innen regnskapsområdet.

Kvalifikasjoner:
• Minimum 3-årig relevant høyskoleutdanning, (regnskap, revisjon eller økonomi).
• Lang relevant erfaring kan kompensere for mangelfull utdanning.
• Personlig egnethet som samarbeidsegenskaper, samt evnen til å arbeide selvstendig, systemtematisk og målrettet vil bli vektlagt.
• Gode dataferdigheter, erfaring med bruk av ulike datasystemer. Erfaring med VISMA Enterprise/ VISMA Web eller andre lignende økonomisystemer er en fordel, men ikke et absolutt krav.

Vi kan tilby:
• Fleksibel arbeidstid.
• Lønn etter tariff.
• Konkurransedyktig pensjonsordning i KLP. Gjennom medlemskap i KLP får du også tilgang på alle typer forsikringer, lån og banktjenester til svært gode vilkår.
• Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver innenfor regnskapsområdet.

Andre opplysninger:
Tilsetting skjer i Holtålen kommune på de vilkår og med de forpliktelser som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid for nytilsatte.
Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til leder Felles regnskapskontor, Tor Erik Hårstad, telefon 418 62 688, e-post tor.harstad@holtalen.kommune.no

 

Søk elektronisk på stillingen her.

Søknadsfrist: 06.10.2019

Se www.nav.no for flere ledige stillinger.

Se ledige stillinger på www.nav.no her.

X