Ledige stillinger

Ledige stillinger

Ledige stillinger i Holtålen kommune finner du her.

Private bedrifter i Holtålen har også anledning til å legge ut sine ledige stillinger her.

SIST OPPDATERT: 22.05. 2019 - 07:26

Offentlig søkerliste

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste.

Det henvises i denne sammenheng til Offentlighetsloven § 25, 2. ledd, vedrørende mulighet for å bli unntatt fra søkerlista.

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven.

Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort.

Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

100 % fast stilling som konsulent ved felles regnskapskontor ROH - 2. gangs utlysning - Søknadsfrist 31.05.19

ROH Regnskap er et felles regnskapskontor for kommunene Røros, Os og Holtålen. I tillegg til totalansvaret for regnskapsoppgavene har vi viktige oppgaver knyttet til kommunikasjon med kommunenes innbygger, leverandører og andre av kommunenes forbindelser.

Kontoret har 7 ansatte og holder til i moderne lokaler i Ålen senter, sentralt i Holtålen kommune. Holtålen kommune er vertskommune for felles regnskapskontor og formell arbeidsgiver for alle ansatte.

Du vil sammen med øvrige ansatte ved regnskapskontoret utgjøre et team som legger grunnlaget for økonomistyring og rapportering i kommunene. Du rapporterer til leder ved ROH regnskap.

Arbeidsoppgaver:

 • Ulike oppgaver knyttet til daglig regnskapsføring, blant annet elektronisk fakturabehandling, utfakturering, remittering og hovedbokposteringer.
 • Periode- og årsavslutninger og tilhørende avstemminger og dokumentasjon.
 • Rapportering merverdiavgift, KOSTRA m.fl.
 • Utvikling av rutiner og utøvelse av internkontroll.
 • Opplæring og rådgivning.
 • Besvare ulike spørsmål fra kommunens innbyggere, ansatte leverandører og andre knyttet til regnskapet og regnskapsposter.
 • Problemløsning, undersøkelser og andre løpende oppgaver innen regnskapsområdet.

Kvalifikasjoner:

 • Minimum 3-årig relevant høyskoleutdanning, (regnskap, revisjon eller økonomi).
 • Ønskelig med relevant erfaring. Lang relevant erfaring kan oppveie for manglende formell kompetanse.
 • Personlig egnethet som samarbeidsegenskaper, samt evnen til å arbeide selvstendig, systemtematisk og målrettet vil bli vektlagt.
 • Gode dataferdigheter, erfaring med bruk av ulike datasystemer. Erfaring med VISMA Enterprise/ VISMA Web eller andre lignende økonomisystemer er en fordel, men ikke et absolutt krav.

Vi kan tilby:

 • Fleksibel arbeidstid.
 • Lønn etter tariff.
 • Konkurransedyktig pensjonsordning i KLP. Gjennom medlemskap i KLP får du også tilgang på alle typer forsikringer, lån og banktjenester til svært gode vilkår.
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver innenfor regnskapsområdet.

Andre opplysninger:

Tilsetting skjer i Holtålen kommune på de vilkår og med de forpliktelser som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid for nytilsatte.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til leder Felles regnskapskontor, Tor Erik Hårstad, telefon 418 62 688, e-post tor.harstad@holtalen.kommune.no

Søknad sendes elektronisk her.

NB! Vær nøye med å fylle ut opplysninger om utdanning og praksis!

Søknadsfrist: 31.05.2019

Se www.nav.no for flere ledige stillinger.

Se ledige stillinger på www.nav.no her.

X