Ledige stillinger

Ledige stillinger

Ledige stillinger i Holtålen kommune finner du her.

Private bedrifter i Holtålen har også anledning til å legge ut sine ledige stillinger her.

SIST OPPDATERT: 24.03. 2023 - 11:23

Offentlig søkerliste

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste.

Det henvises i denne sammenheng til Offentlighetsloven § 25, 2. ledd, vedrørende mulighet for å bli unntatt fra søkerlista.

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven.

Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort.

Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Fysioterapeut i 40 % vikarstilling

Holtålen kommune søker fysioterapeut i 40 % vikarstilling fra 01.05.23 tom. januar 2024, men dersom søker kan/vil tiltre før eller etter denne dato, er vi åpne for det. Søknader vurderes fortløpende.

I Holtålen kommune kan du kombinere jobben som fysioterapeut med et hverdagsliv nært naturen med skog, fjell og gode fiske- og jaktmuligheter. Holtålen ligger 4 mil fra Røros, og 12 mil fra Trondheim. Kommunen har ca 2000 innbyggere.

Som kommunal fysioterapeut er du med på å utvikle fysioterapitilbudet i kommunen, og sikre en god og kvalitetssikret tjeneste. Holtålen kommune har 2 årsverk kommunale fysioterapeuter. Fysioterapitjenesten tilhører enhet Helse, og har et tett samarbeid med andre tjenester i kommunen.

Arbeidsoppgaver:

 • Utøve allmenn fysioterapi/poliklinisk virksomhet
 • Utøve fysioterapi til barn, hjemmeboende eldre, personer på institusjon og i kommunale omsorgsboliger.
 • Tverrfaglig samarbeid med andre helsetjenester i kommunen

Kvalifikasjonskrav:

 • Offentlig godkjent fysioterapeut
 • Beherske norsk språk muntlig og skriftlig
 • Har førerkort klasse B.

Vi søker personer som:

 • Har evne til å arbeide selvstendig
 • Har gode samarbeidsevner og evne til å jobbe tverrfaglig og målrettet
 • Er tydelig og har evne til å tenke helhetlig
 • Liker utfordringer og er løsningsorientert
 • Er fleksibel

Vi kan tilby:

 • Flotte kollegaer med god kompetanse og fokus på fag- og tjenesteutvikling
 • Utfordrende, spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Arbeid i en tjeneste i utvikling med muligheter til å være med og påvirke tilbudet
 • Fastlønn etter avtale iht. kommunal tariffavtale
 • Gunstig pensjonsordning gjennom medlemskap i KLP

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til:
Hildegunn Djupdal, fagleder Holtålen fysioterapi, tlf. 95 89 47 96, eller e-post hildegunn.djupdal@holtalen.kommune.no

Holtålen kommune oppfordrer alle kvalifiserte til å søke jobb, uansett alder, etnisitet, funksjonsevne, kjønn eller religion.

Ansettelsen skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale. herunder 6 måneders prøvetid for nytilsatte. Ved ansettelse må gyldig politiattest framlegges.

NB! Vær nøye med å fylle ut opplysninger om utdanning og praksis!

Søknad sendes elektronisk her!
Søknadsfrist: 20.04.23. Søknader vurderes fortløpende.

Gauldalsregionen - Utviklingsveileder

Gauldalsregionen er en samarbeidsarena for kommunene Røros, Holtålen, Midtre Gauldal, Melhus, Rennebu og Oppdal innenfor oppvekstsektoren.

Gauldalsregionen har behov for en utviklingsveileder i 100% stilling som kan bidra til å videreutvikle samarbeidet og koordinere prioriterte kompetansetiltak innenfor oppvekst i regionen.

Les mer og søk her….

Søknadsfrist: 16.04.2023

Se Arbeidsplassen.no for flere ledige stillinger.

Se ledige stillinger på arbeidsplassen.no

X