Ledige stillinger

Ledige stillinger

Ledige stillinger i Holtålen kommune finner du her.

Private bedrifter i Holtålen har også anledning til å legge ut sine ledige stillinger her.

SIST OPPDATERT: 12.11. 2018 - 14:56

Offentlig søkerliste

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste.

Det henvises i denne sammenheng til Offentlighetsloven § 25, 2. ledd, vedrørende mulighet for å bli unntatt fra søkerlista.

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven.

Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort.

Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Pedagogisk leder

Holtålen kommune søker pedagogisk leder arbeidssted pt. Haltdalen oppvekstsenter avd. barnehage, 100% fast stiling fra 01.01.19

Holtålen kommune ønsker ansatt som:
• er engasjert og positiv
• ser barna og tilrettelegger for lek, utforskning, kreativitet, utvikling og læring både inne og ute.
• gode kommunikasjon og samarbeidsevner med kolleger, barn og foreldre
• medvirker til at målsetninger for virksomheten blir nådd, og planer blir fulgt
• deltar i planlegging, gjennomføring og vurdering av den daglige virksomheten

Kvalifikasjoner:
• Barnehagelærerutdanning eller annen relevant utdanning jfr. § 18 i barnehageloven
• Personlig egnethet vektlegges, menn oppfordres til å søke.

 

Politiattest vil bli avkrevd ved tilsetting

 

Vi kan tilby:
• Lønn i henhold til tariff
• Medlemskap i KLP
• En spennende og utfordrende jobb i et positivt arbeidsfellesskap
• Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
• En spennende jobb i et trivelig og godt arbeidsmiljø

 

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til enhetsleder Randi Aasen, tlf. 48074295 eller på mail, randi.aasen@holtalen.kommune.no

 

Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale.

 

Søknad sendes elektronisk her. 

 

NB! Vær nøye med å fylle ut opplysninger om utdanning og praksis!

 

Søknadsfrist: 02.12.18

Se www.nav.no for flere ledige stillinger.

Se ledige stillinger på www.nav.no her.

X