Ledige stillinger

Ledige stillinger

Ledige stillinger i Holtålen kommune finner du her.

Private bedrifter i Holtålen har også anledning til å legge ut sine ledige stillinger her.

SIST OPPDATERT: 26.10. 2020 - 07:28

Offentlig søkerliste

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste.

Det henvises i denne sammenheng til Offentlighetsloven § 25, 2. ledd, vedrørende mulighet for å bli unntatt fra søkerlista.

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven.

Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort.

Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Leder felles regnskapskontor 100% fast stilling for snarlig tiltredelse

Arbeidsoppgaver:
• Overordnet ansvar for regnskapet i samarbeidskommunene
• Personalansvar for avdelingens medarbeidere, herunder opplæring og utvikling
• Videreutvikle regnskapsfunksjonen i samarbeidskommunene
• Faglig kontaktpunkt for kommunenes økonomisjefer
• KOSTRA-regnskap og innrapportering til SSB
• Bidra med regnskapsfaglig kompetanse i arbeidet med innføring av ny ERP i samarbeidskommunene

Kvalifikasjoner:
• Minimum 3-årig relevant høyskole- eller universitetsutdanning (f.eks. regnskap, revisjon eller administrasjonsfag), eller annen relevant erfaring/ kompetanse.
• God IT-kunnskap og interesse
• God formuleringsevne i norsk, både muntlig og skriftlig
• Samarbeidsegenskaper, samt evner til å arbeide systematisk og målrettet vil bli vektlagt. Personlig egnethet vil bli vurdert
• Ønskelig med erfaring fra utviklingsarbeid og med nese for nye, teknologiske løsninger
• Fordel med kjennskap til kommuneregnskap fra A til Å

Vi kan tilby:
• Fleksibel arbeidstid
• Lønn etter kvalifikasjoner
• Konkurransedyktig pensjonsordning i KLP

Opplysninger:
Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid for nytilsatte.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Kommunedirektør Marius Jermstad, telefon: 72417608 / 958 01 658, e-post: marius.jermstad@holtalen.kommune.no

Søknad sendes elektronisk her.
NB! Vær nøye med å fylle ut opplysninger i feltene om utdanning og praksis.

Søknadsfrist 01.11.2020

Badevakt i Hovet

Holtålen kommune søker etter badevakt (engasjement) fra januar 2021 vedr. bassenget i Hovet. Bassenget er åpent hver onsdag og torsdag. Badesesongen 2020/2021 avsluttes 25. mars 2021. Det er mulig å søke på bare en kveld.

Krav til søker:
Gode svømmeferdigheter. Godkjent livredningskurs, eller være villig til å ta det så snart som mulig. Søkere må være over 18 år. Erfaring og personlig egnethet vil bli vektlagt.

Tilsettingsvilkår: Vanlige kommunale tilsettingsvilkår. Det kreves attester iht. lover og regler.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Olve Morken på telefon 950 66677.

Søknad sendes elektronisk her.

Søknadsfrist: 10. november 2020.

Barne- og ungdomsarbeider

Holtålen kommune søker barne- og ungdomsarbeider i 100 % fast stilling fra 01.01.21 arbeidssted pt. Elvland barnehage.

Holtålen kommune ønsker ansatte som:
• er engasjert og positiv
• er glad i å være ute
• ser barna og tilrettelegger for lek, utforskning, kreativitet, utvikling og læring både inne og ute.
• gode kommunikasjon og samarbeidsevner med kolleger, barn og foreldre
• medansvar for at målsetninger for virksomheten blir nådd, og planer blir fulgt
• medvirke i planlegging og gjennomføring og vurdering av den daglige virksomheten

Kvalifikasjonskrav:
• Fagbrev i barne- og ungdomsarbeid.
• Personlig egnethet vektlegges.

Politiattest vil bli avkrevd ved tilsetting

Vi kan tilby:
• Lønn i henhold til tariff
• Medlemskap i KLP
• En spennende og utfordrende jobb i et positivt arbeidsfellesskap
• Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
• En spennende jobb i et trivelig og godt arbeidsmiljø

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til enhetsleder Randi Aasen, tlf. 95894786 eller mail randi.aasen@holtalen.kommune.no

Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale.

Søknad sendes elektronisk her.

NB! Vær nøye med å fylle ut opplysninger om utdanning og praksis!

Søknadsfrist: 01.11.2020

Barne- og ungdomsarbeider - Engasjement

Holtålen kommune søker barne- og ungdomsarbeider i 100 % engasjement fra 01.01.21 til 31.07.21 arbeidssted pt. Elvland barnehage.

Holtålen kommune ønsker ansatte som:
• er engasjert og positiv
• er glad i å være ute
• ser barna og tilrettelegger for lek, utforskning, kreativitet, utvikling og læring både inne og ute.
• gode kommunikasjon og samarbeidsevner med kolleger, barn og foreldre
• medansvar for at målsetninger for virksomheten blir nådd, og planer blir fulgt
• medvirke i planlegging og gjennomføring og vurdering av den daglige virksomheten

Kvalifikasjonskrav:
• Fagbrev i barne- og ungdomsarbeid.
• Personlig egnethet vektlegges.

Politiattest vil bli avkrevd ved tilsetting

Vi kan tilby:
• Lønn i henhold til tariff
• Medlemskap i KLP
• En spennende og utfordrende jobb i et positivt arbeidsfellesskap
• Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
• En spennende jobb i et trivelig og godt arbeidsmiljø

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til enhetsleder Randi Aasen, tlf. 95894786 eller mail randi.aasen@holtalen.kommune.no

Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale.

Søknad sendes elektronisk her.

NB! Vær nøye med å fylle ut opplysninger om utdanning og praksis!

Søknadsfrist: 01.11.2020

Støttekontakt i Holtålen kommune

Holtålen Kommune har behov for støttekontakter for barn og ungdom opptil 18 år. Som støttekontakt hjelper du et annet menneske å delta på aktiviteter og få et mer sosialt liv.

Vi trenger forskjellige støttekontakter med ulike erfaringer og interesser. Vi ønsker å komme i kontakt med deg som oppfyller disse kriteriene:

  • Du er en pålitelig person som liker å jobbe med mennesker.
  • Du er over 18 år, har en stabil livssituasjon og kan binde deg for ett år. Hvis du er spurt om å være støttekontakt for en person du kjenner, kan du være 16 år, og i kortere tid enn ett år.
  • Du er en god rollemodell som kan bidra til trygghet og positive erfaringer.
  • Du kan levere oppdatert politiattest (gyldig i tre måneder fra nå).

I søknadsskjemaet forteller du litt om deg selv og dine erfaringer, kvalifikasjoner og fritidsinteresser. Du får tilbakemelding når vi har vurdert søknaden, og vi kaller deg inn til en samtale hvis vi har oppdrag som kan passe for deg. Hvis du får tilbud om å være støttekontakt blir du kontaktet for å avtale rammene for arbeidet og samarbeid videre.

Har du spørsmål?
Kontakt Aagoth Johanne Moe 924 93 446, aagoth.moe@holtalen.kommune.no eller
Marianne Holden på 958 94 759, marianne.holden@holtalen.kommune.no

Søk på stillingen her.

Se Arbeidsplassen.no for flere ledige stillinger.

Se ledige stillinger på arbeidsplassen.no

X