Ledige stillinger

Ledige stillinger

Ledige stillinger i Holtålen kommune finner du her.

Private bedrifter i Holtålen har også anledning til å legge ut sine ledige stillinger her.

SIST OPPDATERT: 12.11. 2019 - 13:53

Offentlig søkerliste

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste.

Det henvises i denne sammenheng til Offentlighetsloven § 25, 2. ledd, vedrørende mulighet for å bli unntatt fra søkerlista.

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven.

Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort.

Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

65 % stilling som hjelpepleier/helsefagarbeider pt turnus natt hjemmetjenesten/Sakslia bofellesskap ledig fra januar 2020.

65 % stilling som hjelpepleier/helsefagarbeider pt turnus natt hjemmetjenesten/Sakslia bofellesskap ledig fra januar 2020.
Arbeid hver 3.helg

Krav til søker:
1 Fagbrev som helsefagarbeider/omsorgsarbeider eller off godkjent hjelpepleier.
2 Behersker norsk skriftlig og muntlig
3 Relevant praksis
4 Engasjement og evne til samarbeid og se muligheter for løsninger.
5 Personlige egenskaper med vekt på fleksibilitet, positivitet og humor
6 Førerkort for bil
7 Fleksibel til arbeidssted innen tjenesten

Vi kan tilby
1 Ønsketurnus
2 Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
3 Et trivelig arbeidsmiljø
4 Avlønning i henhold til tariffavtale
5 Medlemskap i KLP

Opplysninger:
Spørsmål om stillingene rettes til avdelingsleder Brit Heksem tlf 95894761

Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale.

 

Søk på stillingen her.

 

Søknadsfrist: 01.12.19

Se Arbeidsplassen.no for flere ledige stillinger.

Se ledige stillinger på arbeidsplassen.no

X