Ledige stillinger

Ledige stillinger

Ledige stillinger i Holtålen kommune finner du her.

Private bedrifter i Holtålen har også anledning til å legge ut sine ledige stillinger her.

SIST OPPDATERT: 25.05. 2018 - 15:08

Offentlig søkerliste

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste.

Det henvises i denne sammenheng til Offentlighetsloven § 25, 2. ledd, vedrørende mulighet for å bli unntatt fra søkerlista.

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven.

Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort.

Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Styrer ved Elvland barnehage - 100 % fast stilling fra 01.08.18. Søknadsfrist 01.06.2018

 

100 % fast stilling som styrer ledig fra 01.08.2018

Kvalifikasjoner:

 • Barnehagelærer
 • Relevant praksis, ledererfaring eller videreutdanning i ledelse
 • Evne til samarbeid og se muligheter for løsninger
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Personlig egnethet

Vi kan tilby:

 • Lønn i henhold til tariff
 • Medlemskap i KLP
 • En spennende og utfordrende jobb i et positivt arbeidsfellesskap
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • En spennende jobb i et trivelig og godt arbeidsmiljø

Spørsmål vedrørende stillingene kan rettes til enhetsleder ved Elvland barnehage Lise Jacobsen, tlf. 72417995.

 Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale.

Søknad sendes elektronisk via Holtålen kommunes hjemmeside.

NB! Vær nøye med å fylle ut opplysninger i feltene om utdanning og praksis!

Søknadsfrist: 01.06.2018

Søk elektronisk her

Hjelpepleier/helsefagarbeider i 75 % stilling, pt. Holtålen sykehjem. Søknadsfrist 03.06.2018

Hjelpepleier/helsefagarbeider:

 • 75 % stilling i Holtålen kommune pt. arbeidssted Holtålen sykehjem, turnus D/A og 3.hver helg ledig fra 01.08.2018.

Krav til søker:

 • Offentlig godkjenning som hjelpepleier eller fagbrev som helsefagarbeider/omsorgsarbeider.
 • Relevant praksis
 • Evne til samarbeid og se muligheter for løsninger.
 • Personlige egenskaper med vekt på: tydelighet, handlekraft, trygghet og humor

Vi kan tilby:

 • Ønsketurnus
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Et trivelig arbeidsmiljø
 • Avlønning i henhold til tariffavtale
 • Medlemskap i KLP

 Opplysninger:

Spørsmål om stillingen rettes til avdelingsleder Holtålen sykehjem, Siv Anita Kværnes,
tlf 72417673 eller enhetsleder pleie og omsorg Ann Mari Grønli tlf. 72417610.

Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale.

Søknad sendes elektronisk via Holtålen kommunes hjemmeside. www.holtalen.kommune.no

NB! Vær nøye med å fylle ut opplysninger i feltene om utdanning og praksis!

Søknadsfrist 03.06.18.

Søk elektronisk her

X
X