Ledige stillinger

Ledige stillinger

Ledige stillinger i Holtålen kommune finner du her.

Private bedrifter i Holtålen har også anledning til å legge ut sine ledige stillinger her.

SIST OPPDATERT: 01.12. 2021 - 13:06

Offentlig søkerliste

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste.

Det henvises i denne sammenheng til Offentlighetsloven § 25, 2. ledd, vedrørende mulighet for å bli unntatt fra søkerlista.

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven.

Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort.

Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Lærer

Ved Hov skole er det ledig inntil 100 % vikarstilling fra 01.01.22-21.06.22

Arbeidsoppgaver:
– Lærer på 8.-10.trinn, som kan undervise i engelsk (60 stp), krle, samfunnsfag

Kvalifikasjoner:
– Godkjent lærerutdanning med undervisningskompetanse på u-trinnet i engelsk (60 stp.)
– Skolens behov er lærere som oppfyller opplæringslovens kompetansekrav.
– Samarbeidsevne, serviceinnstilling og fleksibilitet
– Erfaring fra grunnskolen
– Erfaring som kontaktlærer
– Personlig egnethet vektlegges

Vi kan tilby:
– Lønn i henhold til tariff
– Medlemskap i STP
– Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
– En spennende jobb i et trivelig og godt arbeidsmiljø

Spørsmål vedrørende stillingene kan rettes til rektor ved Hov skole Ann-Iren Nilsen Heksem, tlf.958 94 758 eller ann-iren.heksem@holtalen.kommune.no

Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale.
Holtålen kommune oppfordrer alle kvalifiserte til å søke jobb, uansett alder, etnisitet, funksjonsevne, kjønn eller religion.

Søknad sendes elektronisk her!

Søknadsfrist: 12.12.2021

Helgestillinger i pleie- og omsorgstjenesten

Helgestillinger i pleie- og omsorgstjenesten, pt:

-Sakslia bofellesskap
-Hjemmetjenester
-Institusjon/Heldøgns omsorg

Pleie og omsorgstjenesten trenger flere student/helgestillinger med arbeid hver 2. eller 3.helg som årskontrakter. Stillingsstørrelse 14-25%

Eventuelle ønsker om foretrukket arbeidssted og stillingsprosent må oppgis i søknaden.

Krav til søker:
• Fordel med relevant yrkeserfaring/utdanning innen psykisk helse/eldreomsorg.
• Personlige egenskaper med vekt på selvstendighet, struktur, humor, god samhandlingskompetanse og evne til å se løsninger.
• Behersker norsk både muntlig og skriftlig.
• Fagutdannede og voksne med interesse for pasientgruppene, samt studenter/elever under helsefaglig utdanning foretrekkes.

Vi kan tilby
• Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
• Et trivelig arbeidsmiljø
• Avlønning i henhold til tariffavtale
• Medlemskap i KLP

Opplysninger:
Spørsmpl rettes til enhetsleder for pleie- og omsorgstjenesten Ann Mari Grønli, Tlf 48280997

Holtålen kommune oppfordrer alle kvalifiserte til å søke jobb, uansett alder, etnisitet, funksjonsevne, kjønn eller religion.

Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale.

Søknad sendes elektronisk her!

Søknadsfrist: 12.12.2021

Ett års engasjement for barn med avlastningsbehov

Holtålen kommune søker etter en person i 20 % stilling fra 01.01.22-31.12.2022 med mulighet for forlengelse.

Stillingen følger et avlastningsvedtak i kommunen, noe som gjør at det kan skje endringer i stillingen etter avlastningsbehov.

Stillingen vil hovedsakelig dreie seg om ettermiddag- og helgejobbing, og vil stille krav til fleksibilitet hos søker.

Det stilles ingen krav til fagutdanning da nødvendig opplæring vil bli gitt.

Holtålen kommune ønsker ansatt som:

  • Er løsningsorientert, fleksibel, endringsvillig og engasjert
  • Har et positivt menneskesyn og evne til å se muligheter fremfor begrensninger

Kvalifikasjoner:

  • Behersker norsk skriftlig og muntlig
  • Kan jobbe selvstendig
  • Engasjement og evne til samarbeid og se mulighet for løsninger
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Politiattest vil bli avkrevd ved tilsetting.

Vi kan tilby:

  • Avlønning i henhold til tariffavtale
  • Medlemskap i KLP

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til:

Enhetsleder Tove Hegseth, tlf. 901 11 083 eller på mail. tove_hegseth@hotmail.com

 

Holtålen kommune oppfordrer alle kvalifiserte til å søke jobb, uansett alder, etnisitet, funksjonsevne, kjønn eller religion.

Ansettelsen skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale.

Søknad sendes elektronisk her!

Søknadsfrist: 6.12.2021

Tilkallingsvikar renhold

Arbeidsoppgaver:
Daglig og periodisk renhold.
Renhold på helg må påberegnes.

Kvalifikasjoner:
Ønskelig med fagbrev som renholdsoperatør
Må ha relevant praksis
Gode norsk kunnskaper, skriftlig og muntlig
Personlig egnethet blir vektlagt
Fleksibel og løsningsorientert
Førerkort kl. B

Spørsmål om stillingen kan rettes til:
fagleder renhold May B. Aasen, tlf. 906 51 230 (tirsdag, onsdag og fredag)
eller enhetsleder Jørand B. Gjersvold, tlf. 464 46 968

Søk på stillingen her!
Søknadsfrist og tiltredelse snarest og etter avtale

Se Arbeidsplassen.no for flere ledige stillinger.

Se ledige stillinger på arbeidsplassen.no

X