Ledige stillinger

Ledige stillinger

Ledige stillinger i Holtålen kommune finner du her.

SIST OPPDATERT: 07.05. 2024 - 09:47

Vil du jobbe sammen med oss i Holtålen kommune?

Her legger vi fortløpende ut ledige stillinger innen de kommunale tjenestene. Holtålen kommune er en viktig samfunnsaktør med mange og varierte oppgaver knyttet til tjenesteproduksjon og forvaltning. Vi har et godt arbeidsmiljø, og trenger stadig nye, fremoverlente og dyktige medarbeidere til å være med å utviklingen av fremtidens Holtålen.

Holtålen kommune oppfordrer alle kvalifiserte til å søke jobb, uansett alder, etnisitet, funksjonsevne, kjønn eller religion.

Kanskje er det nettopp deg vi ser etter!

Nytt rekrutteringssystem

Holtålen kommune tar våren 2024 i bruk EasyCruit som rekrutteringssystem. I en overgangsfase vil vi benytte både gammel løsning via KF-skjema og vår nye rekrutteringsløsning EasyCruit. Vi beklager eventuelle ulemper dette medfører deg som søker i Holtålen kommune. Samtidig håper vi at dette skal forbedre brukeropplevelsen til våre søkere på sikt!

Du som søker velger selv om du ønsker å opprette deg brukerprofil i rekruteringssystemet vårt eller ikke. Vil du at CV-informasjon skal forbli lagret til neste gang du skal søke, må du opprette deg brukerprofil som denne informasjonen lagre på. Ellers kan du søke på stillinger uten å opprette deg profil, men da vil ikke CV-informasjonen din bli lagret.

Vær oppmerksom på at hvis du er inaktiv i mer enn 30 minutter, vil du ramle ut av det elektroniske søknadsskjemaet og må logge inn på nytt. Det kan derfor være en fordel å ha en forhåndsskrevet versjon av jobbsøknaden, som kan kopieres og limes rett inn i søknadsfeltet.

Viktig informasjon til deg som søker:

Offentlig søkerliste

Etter offentlighetsloven vil det etter søknadsfristens utløp bli utarbeidet en offentlig søkerliste. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling (unntatt offentlighet på søkerliste).  Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Søkers ønske om konfidensiell behandling må vurderes etter reglene i offentlighetsloven §25, som åpner for at arbeidsgiver kan gjøre unntak fra innsyn dersom søker ber om det. Holtålen kommune har en praksis om at det skal være særskilt grunnlag for å bli unntatt offentlighet som jobbsøker til stillinger i offentlig forvaltning.

Har du bedt om å bli unntatt offentlighet må dette begrunnes i søknaden. Søkere som bes om å bli unntatt, men som ikke oppgir begrunnelse for dette, vil ikke bli vurdert for konfidensiell behandling av sin søknad.

Slik søker du

Vil du søke på en ledig stilling hos oss, må du sende søknaden elektronisk.  Pr. dags dato benytter kommunen KF skjema. Lenke til søknadsskjema finner du på hver enkelt utlyst stilling eller her.
NB! Vær nøye med å fylle ut opplysninger om utdanning og praksis.
Det gjelder selv om du er ansatt, tidligere ansatt eller har søkt på stillinger i Holtålen kommune før. 

I løpet av våren 2024 vil Holtålen kommune gå over på ny portal for rekrutering. Dette vil gjøre det enklere for deg som søker. Mer informasjon kommer.

Vi har nå disse ledige stillingene i Holtålen kommune:

Avdelingsleder pt. Holtålen sykehjem

Holtålen sykehjem, somatisk avdeling er underlagt enhet pleie- og omsorgstjenesten i Holtålen kommune.

Sykehjemsavdelingen har 14 institusjonsplasser. I tillegg til sykehjemsavdeling inngår ledelse av kommunalt vaskeri og kjøkken i stillingen.

Avdelingsleder har det totale ansvaret for sin avdeling og inngår i enhetsleders ledergruppe.

Vi søker en leder som er inspirerende og motiverende for ansatte samt har stor gjennomføringsevne til å fortsette å utvikle og tilpasse tjenestene i tråd med fremtidens utfordringer.

Ønsket stillingsprosent oppgis i søknaden, men minimumskrav 80%

Krav til søker:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Behersker norsk både muntlig og skriftlig.
 • Relevant erfaring fra ledelse er en fordel men ingen forutsetning
 • Personlige egenskaper med vekt på selvstendighet, struktur, humor, god samhandlingskompetanse og evne til å se løsninger
 • Evne til fleksibilitet og omprioriteringer av egen og andres arbeidshverdag
 • Førerkort for bil
 • Erfaring med bruk av digitale arbeidsverktøy som journalsystem og ressursstyringssystem er en fordel.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvarlig for daglig drift av sykehjemsavdelingen
 • Avdelingsleder vil ha overordnet fagansvar for det helhetlige tjenestetilbudet i avdelingen.
 • Avdelingsleder vil ha overordnet personalansvar for avdelingens ansatte.
 • Økonomiansvar: Avdelingsleder skal forvalte avdelingens midler på en god og forsvarlig måte til beste for arbeidsgiver, brukere og ansatte i tråd med virksomhetens økonomiske føringer. Avdelingsleder skal ha oversikt og oppfølgingsansvar av avdelingens budsjett og regnskap.
 • Tett samarbeid i lederteam med fokus på ressursfordeling, erfaringsdeling og utvikling.

Vi kan tilby:

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Et trivelig arbeidsmiljø
 • Avlønning etter avtale
 • Fleksitidsordning
 • Medlemskap i KLP

Opplysninger:
Spørsmål om stillingene rettes til enhetsleder Ann Mari Grønli tlf. 48280997

 

Holtålen kommune oppfordrer alle kvalifiserte til å søke jobb, uansett alder, etnisitet, funksjonsevne, kjønn eller religion. Ansettelsen skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale.

NB! Vær nøye med å fylle ut opplysninger om utdanning og praksis!

Søknad sendes elektronisk her!

Søknadsfrist: 26.05.2024

Leder felles regnskapskontor

Holtålen kommune søker leder for felles regnskapskontor i 100 % fast stiling fra d.d.
Felles regnskapskontor er et interkommunalt vertskommune samarbeid mellom kommunene Røros, Os og Holtålen, hvor Holtålen kommune er vertskommune for samarbeide.

Arbeidsoppgaver/ansvarsområde:

 • Overordnet ansvar for regnskapet for samarbeidskommunene
 • Personalansvar for avdelingens medarbeidere, herunder opplæring og utvikling
 • Videreutvikle regnskapsfunksjonen i samarbeidskommunene
 • Faglig kontaktpunkt for kommunenes økonomisjefer
 • KOSTRA-rapportering og innrapportering til SSB
 • Intern opplæring innenfor regnskapsområdet

Kvalifikasjoner:

 • Minimum 3-årig relevant høyskole- eller universitetsutdanning (f.eks. regnskap, revisjon eller administrasjonsfag), eller annen relevant erfaring/kompetanse.
 • Erfaring fra arbeid innen kommuneregnskap vektlegges
 • Gode IT kunnskaper og interesse
 • Stor samarbeids- og samhandlingsegenskaper, samt evnen til å arbeide systematisk, analytisk og målrettet vil bli vektlagt.
 • Gode kommunikasjonsevner og formuleringsevne i norsk både muntlig og skriftlig
 • Erfaring av Visma Plus og Framsikt er en fordel
 • Ønskelig med erfaring fra utviklingsarbeid og nese for nye, teknologiske løsninger som bringer oss inn i fremtiden
 • Gode lederegenskaper
 • Personlig egnethet vektlegges

Holtålen kommune ønsker ansatt som:

 • Positiv, ha gode sosiale evner og godt humør
 • Serviceinnstilt
 • Utviklings- og løsningsorientert
 • Evnen til å jobbe selvstendig og tverrfaglig
 • Strukturert og nøyaktig

Vi kan tilby:

 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn etter kvalifikasjoner og tariff
 • Konkurransedyktig pensjonsordning i KLP
 • Godt arbeidsmiljø

Leder for felles regnskapskontor har en veldig viktig rolle med å skape forståelse hos kommunene. Dette fordrer veldig gode evne til å kommunisere. I avveining mellom faglig kunnskap og personlig egnet jf. foranstående, vil personlig egnet blir tillagt størst vekt.

 

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til kommunedirektør Mona Evensen Goa tlf. 976 61 888.

Holtålen kommune oppfordrer alle kvalifiserte til å søke jobb, uansett alder, etnisitet, funksjonsevne, kjønn eller religion.
Ansettelsen skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale.

NB! Vær nøye med å fylle ut opplysninger om utdanning og praksis!

Søknad sendes elektronisk her!

Søknadsfrist: 20.05.2024

100% vikariat som fastlege/ALIS 01.08.2024 - 31.03.2025

Holtålen legekontor søker etter allmennlege i 100 % vikariat ifbm. svangerskapspermisjon fra 01.08.24 med varighet 31.03.25.

Vi har også et ledig vikariat som allmennlege fra 01.09.24 ifbm. obligatorisk sykehuspraksis. Se Holtålen kommune sin hjemmeside og ledige stillinger for mer informasjon.

I Holtålen kommune kan du kombinere jobben som fastlege med et hverdagsliv nært naturen med skog, fjell og gode fiske- og jaktmuligheter. Holtålen ligger 4 mil fra Røros, og 12 mil fra Trondheim. Kommunen har ca. 2100 innbyggere, og du vil betjene en fastlegeliste på inntil 535 pasienter i tillegg til kommunal bistilling i ca. 20 %. Tverrfaglig samarbeid er sentralt for oss og legekontoret er samlokalisert med helsestasjonen og fysioterapi. Sykehjem, hjemmetjeneste og psykisk helse ligger også i umiddelbar tilknytning til legekontoret.

Holtålen legekontor er et kommunalt legekontor med et svært godt arbeidsmiljø, og vi kan tilby gode arbeidsforhold og konkurransedyktig lønn. Vi har fire kommunale fastlegehjemler i tillegg til en Lis-1 stilling. Vi er godkjent utdanningsvirksomhet for ALIS og vil legge til rette for et utdanningsløp der arbeidsgiver dekker det meste. Legekontoret har ansvar for legevakt på dagtid for egen kommune og andre offentlige legeoppgaver fordeles mellom ansatte leger og omfatter intermediæravdeling, sykehjem, helsestasjon og interkommunal legevakt. I tillegg til legekontoret, blir man en del av kollegiet på Røros og Os, som man har vaktsamarbeid med, felles kurs og internundervisninger.
De tre kommunene har interkommunalt legevaktsamarbeid på kveld, helg og natt der legevakten er lokalisert på Røros sykehus. Det er ca. 14-delt vaktbelastning og vaktdistriktet består av ca. 10.000 innbyggere. På legevakt beholder legen alle refusjoner og tillegg selv, samt får beredskaps- og timelønn i henhold til SFS 2305. Legevakten har disponibel topp utstyrt legevaktbil. Akuttbilen er bemannet med paramedic mandag til fredag frem til klokken 22.

Vi er en fleksibel arbeidsplass hvor vi ønsker å legge til rette for at våre ansatte skal trives. Kommunen har gode arbeids- og avtalevilkår for fastleger med ordinær arbeidstid som kan kombineres med et familieliv. Vi ønsker primært ordinær tilstedeværelse, men vil vurdere andre turnusordninger dersom søkere ønsker dette.

Vi er en fleksibel arbeidsplass hvor vi ønsker å legge til rette for at våre ansatte skal trives. Kommunen har gode arbeids- og avtalevilkår for fastleger med ordinær arbeidstid som kan kombineres med et familieliv. Vi ønsker primært ordinær tilstedeværelse, men vil vurdere andre turnusordninger dersom søkere ønsker dette.

Arbeidsoppgaver:

 • Fastlegevikar for en liste på inntil 535 pasienter.
 • Kommunal bistilling i ca. 20%.
 • Holtålen har interkommunalt samarbeid med Røros for drifting av intermediæravdeling og KAD ved Røros sykehus. Visittgang fordeles mellom fastlegene i 3 kommuner.
 •  Legevakt på dagtid og interkommunal legevakt

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som lege og fullført LIS-1.
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig.
 • Førerkort klasse B.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner med respekt for pasienter og medarbeidere på en etisk og god relasjonell måte.
 • Personlige egenskaper med vekt på selvstendighet, pålitelighet, struktur og positivitet.
 • Fleksibel, endringsvillig og engasjert i faget.
 • Ønskelig med erfaring fra allmennpraksis i Norge.
 • Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet og gode samarbeidsvaner.

Vi kan tilby:

 • Flotte kollegaer med god kompetanse og fokus på fag- og tjenesteutvikling
 • Godkjent utdanningsvirksomhet for ALIS og tilrettelegging for ALIS-løp.
 • Veldrevet laboratorium/prøvetaking med de viktigste hurtigdiagnostiske instrumenter.
 • Utfordrende, spennende og varierte arbeidsoppgaver.
 • Avspasering etter legevakter
 • Behjelpelig med å finne kontaktpunkt for utleie av leilighet
 • Konkurransedyktig lønn.
 • Medlemskap i KLP.

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til:

Holtålen kommune oppfordrer alle kvalifiserte til å søke jobb, uansett alder, etnisitet, funksjonsevne, kjønn eller religion.

Ansettelsen skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale. herunder 6 måneders prøvetid for nytilsatte. Ved ansettelse må gyldig politiattest framlegges. Minst to nyere referanser bes oppgitt i søknaden.

NB! Vær nøye med å fylle ut opplysninger om utdanning og praksis!

Søknad sendes elektronisk her!

Søknader vurderes forløpende

100% vikariat som fastlege/ALIS fra 01.09.2024

Holtålen legekontor søker etter allmennlege i 100 % vikariat ifbm. obligatorisk sykehuspraksis fra 01.09.24 med varighet på 6 måneder.

Vi har også et ledig svangerskapsvikariat fra 01.08.24. Se Holtålen kommune sin hjemmeside under ledige stillinger for mer informasjon.

I Holtålen kommune kan du kombinere jobben som fastlege med et hverdagsliv nært naturen med skog, fjell og gode fiske- og jaktmuligheter. Holtålen ligger 4 mil fra Røros, og 12 mil fra Trondheim. Kommunen har ca. 2100 innbyggere, og du vil betjene en fastlegeliste på inntil 535 pasienter i tillegg til kommunal bistilling i ca. 20 %. Tverrfaglig samarbeid er sentralt for oss og legekontoret er samlokalisert med helsestasjonen og fysioterapi. Sykehjem, hjemmetjeneste og psykisk helse ligger også i umiddelbar tilknytning til legekontoret.

Holtålen legekontor er et kommunalt legekontor med et svært godt arbeidsmiljø, og vi kan tilby gode arbeidsforhold og konkurransedyktig lønn. Vi har fire kommunale fastlegehjemler i tillegg til en Lis-1 stilling. Vi er godkjent utdanningsvirksomhet for ALIS og vil legge til rette for et utdanningsløp der arbeidsgiver dekker det meste. Legekontoret har ansvar for legevakt på dagtid for egen kommune og andre offentlige legeoppgaver fordeles mellom ansatte leger og omfatter intermediæravdeling, sykehjem, helsestasjon og interkommunal legevakt. I tillegg til legekontoret, blir man en del av kollegiet på Røros og Os, som man har vaktsamarbeid med, felles kurs og internundervisninger.
De tre kommunene har interkommunalt legevaktsamarbeid på kveld, helg og natt der legevakten er lokalisert på Røros sykehus. Det er ca. 14-delt vaktbelastning og vaktdistriktet består av ca. 10.000 innbyggere. På legevakt beholder legen alle refusjoner og tillegg selv, samt får beredskaps- og timelønn i henhold til SFS 2305. Legevakten har disponibel topp utstyrt legevaktbil. Akuttbilen er bemannet med paramedic mandag til fredag frem til klokken 22.

Vi er en fleksibel arbeidsplass hvor vi ønsker å legge til rette for at våre ansatte skal trives. Kommunen har gode arbeids- og avtalevilkår for fastleger med ordinær arbeidstid som kan kombineres med et familieliv. Vi ønsker primært ordinær tilstedeværelse, men vil vurdere andre turnusordninger dersom søkere ønsker dette.

Arbeidsoppgaver:

 • Fastlegevikar for en liste på inntil 535 pasienter.
 • Kommunal bistilling i ca. 20%.
 • Holtålen har interkommunalt samarbeid med Røros for drifting av intermediæravdeling og KAD ved Røros sykehus. Visittgang fordeles mellom fastlegene i 3 kommuner.
 • Legevakt på dagtid og interkommunal legevakt

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som lege og fullført LIS-1.
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig.
 • Førerkort klasse B.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner med respekt for pasienter og medarbeidere på en etisk og god relasjonell måte.
 • Personlige egenskaper med vekt på selvstendighet, pålitelighet, struktur og positivitet.
 • Fleksibel, endringsvillig og engasjert i faget.
 • Ønskelig med erfaring fra allmennpraksis i Norge.
 • Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet og gode samarbeidsvaner.Vi kan tilby:
 • Flotte kollegaer med god kompetanse og fokus på fag- og tjenesteutvikling
 • Godkjent utdanningsvirksomhet for ALIS og tilrettelegging for ALIS-løp.
 • Veldrevet laboratorium/prøvetaking med de viktigste hurtigdiagnostiske instrumenter.
 • Utfordrende, spennende og varierte arbeidsoppgaver.
 • Avspasering etter legevakter
 • Behjelpelig med å finne kontaktpunkt for utleie av leilighet
 • Konkurransedyktig lønn.
 • Medlemskap i KLP.

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til:

Holtålen kommune oppfordrer alle kvalifiserte til å søke jobb, uansett alder, etnisitet, funksjonsevne, kjønn eller religion.

Ansettelsen skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale. herunder 6 måneders prøvetid for nytilsatte. Ved ansettelse må gyldig politiattest framlegges. Minst to nyere referanser bes oppgitt i søknaden.

NB! Vær nøye med å fylle ut opplysninger om utdanning og praksis!

Søknad sendes elektronisk her!

Søknader vurderes forløpende

Holtålen kommune trenger stadig nye arbeidstakere til tjenester i vår flotte kommune!

Send oss en åpen søknad!

Selv om vi ikke har lyst ut relevante stillinger akkurat nå, oppfordrer vil deg til å ta kontakt med oss.
Vi ønsker du legger inn en åpen søknad med noen ord om utdanning og evt relevant praksis.
Så vil vi ta kontakt med deg for videre samtale om jobbmuligheter her hos oss.
Hos oss har alle like muligheter til ansettelse uavhengig av kjønn, alder og etnisitet.

Send oss en åpen søknad her!

Trenger du hjelp eller veiledning?

Ta kontakt med HR-ansvarlig og organisasjonsutvikler Katrine Ustad
E-post: katrine.ustad@holtalen.kommune.no
Tlf: 481 59 968

X