Ledige stillinger

Ledige stillinger

Ledige stillinger i Holtålen kommune finner du her.

Private bedrifter i Holtålen har også anledning til å legge ut sine ledige stillinger her.

SIST OPPDATERT: 13.09. 2021 - 10:56

Offentlig søkerliste

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste.

Det henvises i denne sammenheng til Offentlighetsloven § 25, 2. ledd, vedrørende mulighet for å bli unntatt fra søkerlista.

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven.

Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort.

Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Konsulent

Vi søker etter konsulent i 100% stilling til felles regnskapskontor for kommunene Røros, Os og Holtålen. Er du interessert i tall, har utdannelse eller praksis, ønsker vi at du søker. Vi er nå 6 ansatte i til sammen 4,65 stillinger.

Som medarbeider ved felles regnskapskontor for Røros, Os og Holtålen skal du bidra til god økonomisk internkontroll og sikre at våre regnskap føres etter gjeldende regler og rutiner. Vi ønsker en kollega som kan bidra med veiledning overfor våre tjenesteytende sektorer og som kan bidra med å finne gode løsninger for hvordan vi fremover skal ivareta ulike krav og forventinger og slik at vi leverer gode regnskapstjenester.

Hovedarbeidsoppgaver og ansvarsområder
• Inngående fakturabehandling fra mottak til betaling
• Merverdiavgiftskontroller
• Bokføring
• Remittering
• Årsoppgjør
• Andre oppgaver som naturlig tilhører regnskapsføring i offentlig sektor.

Kvalifikasjoner
Utdanning:
• Ønskelig med bachelorgrad med relevans for fagområdet
• Relevant erfaring eller stor interesse for faget kan kompenserer for manglende formell kompetanse

Erfaring:
• Erfaring fra arbeid med regnskap, helst innen kommunal sektor
• Erfaring med Visma Enterprise er en fordel
• Norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Du har digital kompetanse til å utnytte kommunens IKT-løsninger, ser muligheter i ny teknologi og er motivert for å ta i bruk nye digitale løsninger.

Personlige egenskaper
• Være serviceinnstilt og positiv med gode kommunikasjonsevner
• Evne til å samarbeide med ansatte i virksomhetene
• Evne til å ha god kommunikasjon med leverandører og kunder
• Ha blikk for detaljer, men må kunne se sammenhenger og helhet
• Evne til å jobbe selvstendig
• Ha godt humør, vise gode evner til samarbeid og bidra i bygging av et godt arbeidsmiljø
• Være nysgjerrig og lærevillig
• Personlig egnethet vektlegges.

Vi kan tilby:
• Fleksibel arbeidstid
• Lønn etter kvalifikasjoner
• Konkurransedyktig pensjonsordning i KLP
• Godt arbeidsmiljø

Opplysninger:
Holtålen kommune oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uansett alder, etnisitet, funksjonsevne, kjønn eller religion.
Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid for nytilsatte.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Leder for felles regnskapskontor Brit Sivertsen, telefon: 950 31 254, e-post: brit.sivertsen@holtalen.kommune.no

Søknad sendes elektronisk her!
NB! Vær nøye med å fylle ut opplysninger i feltene om utdanning og praksis.

Søknadsfrist 03.10.2021

Tilkallingsvikar som renholder

Arbeidsoppgaver:
Daglig og periodisk renhold.
Renhold på helg må påberegnes.

Kvalifikasjoner:
Ønskelig med fagbrev som renholdsoperatør
Må ha relevant praksis
Gode norsk kunnskaper, skriftlig og muntlig
Personlig egnethet blir vektlagt
Fleksibel og løsningsorientert
Førerkort kl. B

Spørsmål om stillingen kan rettes til:
fagleder renhold May B. Aasen, tlf. 906 51 230 (tirsdag, onsdag og fredag)
eller enhetsleder Jørand B. Gjersvold, tlf. 464 46 968

Søk på stillingen her!
Søknadsfrist og tiltredelse snarest og etter avtale

Tilkallingsvikar barnehage

Holtålen kommune søker tilkallingsvikarer, arbeidssted Elvland- og Haltdalen barnehager

Holtålen kommune ønsker ansatt som:
• Er løsningsorientert, fleksibel, endringsvillig og engasjert i faget
• Har et positivt menneskesyn og evne til å se muligheter fremfor begrensninger
• Ser barna og tilrettelegger for lek, utvikling og læring både inne og ute
• Viser omsorg ved å ivareta hvert enkelt barns- og barnegruppas behov
• Gode kommunikasjon og samarbeidsevner med kolleger, barn og foreldre
• Har god helse og god fysikk, må være glad i uteliv uansett vær

Kvalifikasjoner:
• Personlig egnethet vektlegges
• Krav om norskferdigheter jf. barnehageloven

Politiattest vil bli avkrevd ved tilsetting

Vi kan tilby:
• Lønn i henhold til tariff

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til enhetsleder Randi Aasen, tlf. 95894786 eller mail randi.aasen@holtalen.kommune.no

Holtålen kommune oppfordrer alle kvalifiserte til å søke jobb, uansett alder, etnisitet, funksjonsevne, kjønn eller religion.

Ansettelsen skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale.

Søknad sendes elektronisk her!

NB! Vær nøye med å fylle ut opplysninger om utdanning og praksis!

Søknadsfrist: 26.09.2021

Se Arbeidsplassen.no for flere ledige stillinger.

Se ledige stillinger på arbeidsplassen.no

X