Ledige stillinger

Ledige stillinger

Ledige stillinger i Holtålen kommune finner du her.

Private bedrifter i Holtålen har også anledning til å legge ut sine ledige stillinger her.

SIST OPPDATERT: 12.07. 2019 - 13:01

Offentlig søkerliste

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste.

Det henvises i denne sammenheng til Offentlighetsloven § 25, 2. ledd, vedrørende mulighet for å bli unntatt fra søkerlista.

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven.

Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort.

Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Koordinator velferdsteknologi

Vil du være med på å forme dagens og fremtidens helse-, og omsorgstjenester?

Holtålen kommune ser etter en koordinator velferdsteknologi i 100% fast stilling fra 1.10.2019.

Holtålen kommune har stort fokus på digitalisering, det vil vi også ha i årene som kommer. Spesielt gjelder dette innenfor helse, pleie og omsorg. Vi innfører velferds- og trygghetsteknologi, Helseplattformen, og bygger heldøgns boliger med pasientvarslingssystemer og medfølgende framtidsrettet teknologi.

Parallelt med dette jobber vi også med organisering rundt fagsystemer og tekniske løsninger.

For å lykkes med dette er vi avhengig av en person som kan koordinere arbeidet, ha ansvar for innføring og testing av løsninger, samt bistå med kompetanseheving i organisasjonen.

Arbeidsoppgaver:
• Bidra til kompetansebygging og behovskartlegging innen velferdsteknologi
• Iverksette tiltak for å opprettholde og gjenvinne funksjon til å mestre egen hverdag
• Koordinere, og delta i arbeidet og innføringen av velferdsteknologiske løsninger i Holtålen kommune
• Ledelse av digitaliseringsprosjekter innen helse og omsorg
• Være pådriver og kontaktledd mot ansatte, leverandører, og andre samarbeidspartnere
• Driftsansvar for fagsystemer innen pleie og omsorg
• Bidra til at velferdsteknologi blir en integrert del av tjenestetilbudet i kommunen
• Ha kompetanse og være kontinuerlig oppdatert på det som skjer innen velferdsteknologi
• Delta aktivt i opplæring, og utviklingen av digitale løsninger inne helse, og pleie og omsorg
• Aktivt medvirke til å informere innbyggere og politikere

Kvalifikasjoner:
– Vi søker en person som har forståelse for at teknologi kan være avgjørende for å sikre fortsatt god eldreomsorg i fremtiden
– Relevant utdanning innen fagområdene teknologi og/eller helse
– Erfaring fra helse- og omsorgssektoren med interesse og forståelse for teknologi kan erstatte formell kompetanse
– Evne til samarbeid og å arbeide strukturert

Personlige egenskaper
– Gode evner til formidling og samhandling
– Evner å selge inn nye løsninger på en klar og tillitsskapende måte og inspirere til utvikling og deltakelse
– Evne til å jobbe selvstendig og i team
– Interesse og forståelse for moderne teknologi
– Personlig egnethet vektlegges særskilt

 

Opplysninger:
Spørsmål om stillingen rettes til enhetsleder Pleie- og omsorg, Ann Mari Grønli tlf. 482 80 997.

Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale.

 

Søk på stillingen her.

NB! Vær nøye med å fylle ut opplysninger i feltene om utdanning og praksis.

Søknadsfrist 11.08.2019

Vil du være med på å forme dagens og fremtidens helse-, og omsorgstjenester?

Holtålen kommune ser etter en koordinator velferdsteknologi i 100% fast stilling fra 1.10.2019.

Holtålen kommune har stort fokus på digitalisering, det vil vi også ha i årene som kommer. Spesielt gjelder dette innenfor helse, pleie og omsorg. Vi innfører velferds- og trygghetsteknologi, Helseplattformen, og bygger heldøgns boliger med pasientvarslingssystemer og medfølgende framtidsrettet teknologi.

Parallelt med dette jobber vi også med organisering rundt fagsystemer og tekniske løsninger.

For å lykkes med dette er vi avhengig av en person som kan koordinere arbeidet, ha ansvar for innføring og testing av løsninger, samt bistå med kompetanseheving i organisasjonen.

Arbeidsoppgaver:
• Bidra til kompetansebygging og behovskartlegging innen velferdsteknologi
• Iverksette tiltak for å opprettholde og gjenvinne funksjon til å mestre egen hverdag
• Koordinere, og delta i arbeidet og innføringen av velferdsteknologiske løsninger i Holtålen kommune
• Ledelse av digitaliseringsprosjekter innen helse og omsorg
• Være pådriver og kontaktledd mot ansatte, leverandører, og andre samarbeidspartnere
• Driftsansvar for fagsystemer innen pleie og omsorg
• Bidra til at velferdsteknologi blir en integrert del av tjenestetilbudet i kommunen
• Ha kompetanse og være kontinuerlig oppdatert på det som skjer innen velferdsteknologi
• Delta aktivt i opplæring, og utviklingen av digitale løsninger inne helse, og pleie og omsorg
• Aktivt medvirke til å informere innbyggere og politikere

Kvalifikasjoner:
– Vi søker en person som har forståelse for at teknologi kan være avgjørende for å sikre fortsatt god eldreomsorg i fremtiden
– Relevant utdanning innen fagområdene teknologi og/eller helse
– Erfaring fra helse- og omsorgssektoren med interesse og forståelse for teknologi kan erstatte formell kompetanse
– Evne til samarbeid og å arbeide strukturert

Personlige egenskaper
– Gode evner til formidling og samhandling
– Evner å selge inn nye løsninger på en klar og tillitsskapende måte og inspirere til utvikling og deltakelse
– Evne til å jobbe selvstendig og i team
– Interesse og forståelse for moderne teknologi
– Personlig egnethet vektlegges særskilt

 

Opplysninger:
Spørsmål om stillingen rettes til enhetsleder Pleie- og omsorg, Ann Mari Grønli tlf. 482 80 997.

Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale.

 

Søk på stillingen her.

NB! Vær nøye med å fylle ut opplysninger i feltene om utdanning og praksis.

Søknadsfrist 11.08.2019

Helsesykepleier

Se ledige stillinger på www.nav.no her.

Ledig stilling i Holtålen kommune – Helsesykepleier 100 % fast fra 01.09.19 
Stillingen er en fast stilling som helsesykepleier ved Holtålen helsestasjon.

Om oss:
Holtålen helsetasjon er en avdeling plassert under enhet helse. Vi har ansvar for helsestasjonstjeneste, skolehelsetjeneste i grunnskole, miljørettet helsevern, flyktningehelse og jordmor. Vi er et team bestående av 2 helsesykepleiere, interkommunal jordmor, fysioterapeut og lege. Avdelingen vår har et godt tverrfaglig samarbeid med de andre tjenestene i kommunen som jobber opp mot barn og unge, og vi er en av kommunene i samarbeidsmodellen BTI.

Kvalifikasjoner:
• Offentlig godkjent helsesykepleier
• Erfaring fra helsestasjon og skolehelsetjeneste
• Førerkort klasse B
• Personlig egnethet vil bli vektlagt
• Kjennskap til elektronisk pasientjournal i HsPro er en fordel
• Behersker norsk godt både muntlig og skriftlig

Arbeidsoppgaver og ansvar:
• Helsestasjon og skolehelsetjeneste
• Oppfølging og veiledning
• Diverse andre oppgaver som hører til under tjenesten

Personlige egenskaper:
• Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
• Løsningsorientert, positiv og tolerant.
• Like å arbeide selvstendig og strukturere eget arbeid.
• Vi søker en person som er kunnskapssøkende og har faglig fokus.
Vi tilbyr:
• Et trivelig arbeidsmiljø.
• Spennende arbeidsområder.
• Lønn etter avtale iht. kommunal tariffavtale.
• Pensjonsordning i KLP.

Opplysninger:
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsleder helse Marianne Holden på tlf. 95894759.

Tilsetting skjer i Holtålen kommune på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid for nytilsatte. Ved ansettelse må politiattest av nyere dato framlegges jf. Helsepersonelloven §20a.

Søknad sendes elektronisk her.

NB! Vær nøye med å fylle ut opplysninger i feltene om utdanning og praksis!

Søknadsfrist 12.08.19.

Se www.nav.no for flere ledige stillinger.

Se ledige stillinger på www.nav.no her.

X