Ledige stillinger

Ledige stillinger

Ledige stillinger i Holtålen kommune finner du her.

Private bedrifter i Holtålen har også anledning til å legge ut sine ledige stillinger her.

SIST OPPDATERT: 19.04. 2021 - 06:44

Offentlig søkerliste

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste.

Det henvises i denne sammenheng til Offentlighetsloven § 25, 2. ledd, vedrørende mulighet for å bli unntatt fra søkerlista.

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven.

Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort.

Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Lærer

Ved Hov skole er det ledig 80% vikarstilling som lærer fra 01.08.21-31.07.22

Arbeidsoppgaver:
Lærer på 8.-10.trinn med hovedvekt på undervisning i norsk (60 stp), men også undervisning i andre fag.

Kvalifikasjoner:
– Godkjent lærerutdanning med undervisningskompetanse på u-trinnet i norsk (60 stp.)
– Skolens behov er lærere som oppfyller opplæringslovens kompetansekrav.
– Samarbeidsevne, serviceinnstilling og fleksibilitet
– Erfaring fra grunnskolen
– Personlig egnethet vektlegges

Vi kan tilby:
– Lønn i henhold til tariff
– Medlemskap i STP
– Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
– En spennende jobb i et trivelig og godt arbeidsmiljø

Spørsmål vedrørende stillingene kan rettes til rektor ved Hov skole Ann-Iren Nilsen Heksem, mob 922 49 899 eller ann-iren.heksem@holtalen.kommune.no

Holtålen kommune oppfordrer alle kvalifiserte til å søke jobb, uansett alder, etnisitet, funksjonsevne, kjønn eller religion.
Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale.

 

Søknad sendes elektronisk her!

Søknadsfrist 09.05.21

Sykepleier / Vernepleier

Fast stilling i Holtålen kommune pt. Heldøgns omsorgsboliger/sykehjem.
Ønsket stillingsprosent oppgis i søknaden, men minimumskrav 80%
Turnus D/A og 3.hver helg

Krav til søker:
• Norsk autorisasjon som sykepleier eller vernepleier
• Relevant praksis.
• Interesse for pasientgruppen og faget geriatri
• Personlige egenskaper med vekt på selvstendighet, struktur, humor, god
samhandlingskompetanse og evne til å se løsninger.
• Førerkort for bil
• Behersker norsk både muntlig og skriftlig.

Vi kan tilby
• Ønsketurnus
• Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
• Et trivelig arbeidsmiljø
• Avlønning i henhold til tariffavtale
• Nyutdannede tilbys lønn tilsvarende 4 års lønnsansiennitet
• Medlemskap i KLP
• Samarbeid med sykepleiere ved hjemmetjeneste for bistand til faglige vurderinger
og oppgaver på kveld/helg.
• Tilgjengelig sykepleier for kollegaveiledning de første 6 ukene

Opplysninger:
Spørsmål om stillingen rettes til avdelingsleder Lillian Ravlo, tlf 91249861 eller Siv Anita Kværnes tlf 941 40 331.

Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale.

Søknad sendes elektronisk her!

Søknadsfrist: 02.05.2021.

Se Arbeidsplassen.no for flere ledige stillinger.

Se ledige stillinger på arbeidsplassen.no

X