Ledige stillinger

Ledige stillinger

Ledige stillinger i Holtålen kommune finner du her.

Private bedrifter i Holtålen har også anledning til å legge ut sine ledige stillinger her.

SIST OPPDATERT: 18.03. 2019 - 07:29

Offentlig søkerliste

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste.

Det henvises i denne sammenheng til Offentlighetsloven § 25, 2. ledd, vedrørende mulighet for å bli unntatt fra søkerlista.

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven.

Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort.

Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Allmennlege

Ledig fast 100 % stilling som allmennlege i Holtålen kommune fra 01.05.19.

Holtålen legekontor er et velutstyrt legekontor. Det er 2/7 fastleger samt LIS-1. Det er gode samarbeidsforhold i kommunen og stor fleksibilitet i å legge forholdene til rette for en god tjenesteutøvelse. Legene har fast lønn, men alternative avlønningsformer kan diskuteres. Kommunen vil legge forholdene til rette for utdanning til og opprettholdelse av spesialiteten i allmennmedisin. Det er regelmessige fagmøter mellom allmennlegene i vaktdistriktet.

Arbeidsoppgaver:
• Fastlegeansvar for egne listepasienter. Den ledige hjemmel har ca. 950+ pasienter på sin liste.
• Det forutsettes tilstedeværelse og arbeidskapasitet til å ivareta listeansvaret.
• Deltagelse i kommunens interkommunale legevaktsordning. Det er for tiden 11-delt vakt med tilstedeplikt etter 23.00. Vaktdistriktet består av Røros, Os og Holtålen kommuner på til sammen ca. 10.000 innbyggere. Legevaktsentralen ligger på Røros sykehus i tilknytning til Røros legesenter hvor det aller meste vaktarbeidet utføres.
• Som fastlege kan man pålegges kurativt arbeid for kommunen i inntil 7,5 timer pr. uke.
• Holtålen har samarbeid med St.Olav avdeling Røros for drifting av intermediæravdelingen, hver 4. uke er det visittgang. Fordeling av slik tjeneste kan avtales mellom fastlegene

Personlige egenskaper:
• Møte pasienter på en profesjonell, etisk og god relasjonell måte.
• Være strukturert og kvalitetsbevisst i pasientarbeidet.
• Fordel med kjennskap til journalsystemene system X og CGM, da disse blir benyttet på fastlegekontoret og legevakten henholdsvis.
• Bidra positivt til godt samarbeid internt og med øvrige helsetjenester
• Personlige egenskaper og samarbeidsevner vektlegges.

Det vil bli lagt stor vekt på erfaring fra allmennpraksis i Norge, personlige egenskaper og gode samarbeidsevner. Det kreves norsk autorisasjon som lege. Søkere må beherske norsk godt muntlig og skriftlig, samt ha god kjennskap til norsk lovverk. Samisk språk- og kulturkunnskap er ønskelig.

Tiltredelse: Etter avtale.

Kontaktinformasjon:
Kommuneoverlege Røros og Holtålen kommune Marius Kaland, tlf 97677331, marius.kaland@roros.kommune.no
Avdelingsleder Helse i Holtålen kommune Marianne Holden tlf 95894759
marianne.holden@holtalen.kommune.no

Søkerliste kan bli offentliggjort i henhold til offentlighetsloven.

Søknad sendes elektronisk her.

NB! Vær nøye med å fylle ut opplysninger i feltene om utdanning og praksis.

Søknadsfrist: 24.3.19

Se www.nav.no for flere ledige stillinger.

Se ledige stillinger på www.nav.no her.

X