Ledige stillinger

Ledige stillinger

Ledige stillinger i Holtålen kommune finner du her.

Private bedrifter i Holtålen har også anledning til å legge ut sine ledige stillinger her.

SIST OPPDATERT: 21.02. 2020 - 07:27

Offentlig søkerliste

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste.

Det henvises i denne sammenheng til Offentlighetsloven § 25, 2. ledd, vedrørende mulighet for å bli unntatt fra søkerlista.

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven.

Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort.

Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

INTERN UTLYSNING - Vikariat som renholder

Vi har for tiden ledig ett vikariat som renholder i Elvland barnehage, 25% stilling, med mulighet for fast ansettelse og ekstra arbeid i sommer.

Kvalifikasjoner:
Fagbrev som renholdsoperatør foretrekkes.
Erfaring innen renhold kan erstatte manglende fagbrev.
Må ha førerkort kl B.

Spørsmål om stillinger rettes til:
Renholdsleder May Britt Aasen mandager eller onsdager på tlf 90651230 eller epost may.aasen@holtalen.kommune.no

 

Ansettelsen skjer før øvrig på de vilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale.

Kan påberegne å bli brukt som vikar andre steder i kommunen også

Søknad sendes elektronisk her. 

Søknadsfrist 23.02.2020.

Ferievikarer i pleie- og omsorgstjenesten

Arbeidsperiode juni – august. Ønsket arbeidssted må oppgis i søknaden.
Evt. ønsker om inntil 3 uker ferie i perioden må også oppgis.

Spørsmål om stillinger rettes til:
• Hjemmetjenesten – avdelingsleder Anna Oftedal, tlf. 941 79 600.
• Sakslia – avdelingsleder Brit Heksem, tlf. 958 94 761.
• Sykehjemmet/heldøgns/vaskeri – avdelingsleder Siv Anita Kværnes, tlf. 941 40 331.
• Kjøkken – avdelingsleder Gaute Gjemble, tlf. 476 05 671.
• Enhetsleder Ann Mari Grønli, tlf. 482 80 997.

Ansettelsen skjer før øvrig på de vilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale.

Søknad sendes elektronisk her. 

Søknadsfrist 23.02.2020.

Sykepleier

Fast stilling i Holtålen kommune pt. Hjemmetjenesten, ledig fra 01.05.2020

Hele Pleie- og omsorgstjenestens kontorlokaler og vaktrom er lokalisert i samme bygg i nye lokaler.

Ønsket stillingsprosent oppgis i søknaden, men minimumskrav 80%
Turnus D/A og 3.hver helg

Krav til søker:
• Norsk autorisasjon som sykepleier
• Relevant praksis.
• Personlige egenskaper med vekt på selvstendighet, struktur, humor, god samhandlingskompetanse og evne til å se løsninger.
• Førerkort for bil
• Behersker norsk både muntlig og skriftlig.

Vi kan tilby
• Ønsketurnus
• Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
• Et trivelig arbeidsmiljø
• Avlønning i henhold til tariffavtale
• Nyutdannede tilbys lønn tilsvarende 4 års lønnsansiennitet
• Medlemskap i KLP
• Samarbeid med sykepleiere/vernepleiere ved heldøgns omsorgsboliger og sykehjem for bistand til faglige vurderinger og oppgaver på kveld/helg.
• Tilgjengelig sykepleier for kollegaveiledning de første 6 ukene

Opplysninger:
Spørsmål om stillingen rettes til avdelingsleder Anna Oftedal, tlf 94179600

Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale.

Søk elektronisk her.

Søknadsfrist: 01.03.2020

Pedagogisk leder - 100% fast stilling

Holtålen kommune søker pedagogisk leder, arbeidssted pt. Elvland barnehage.
100% fast stiling fra 03.08.20

Holtålen kommune ønsker ansatt som:
• er engasjert og positiv
• ser barna og tilrettelegger for lek, utforskning, kreativitet, utvikling og læring både inne og ute.
• gode kommunikasjon og samarbeidsevner med kolleger, barn og foreldre
• medvirker til at målsetninger for virksomheten blir nådd, og planer blir fulgt
• deltar i planlegging, gjennomføring og vurdering av den daglige virksomheten

Kvalifikasjoner:
• Barnehagelærerutdanning eller annen relevant utdanning jfr. § 18 i barnehageloven
• Personlig egnethet vektlegges, menn oppfordres til å søke.

Politiattest vil bli avkrevd ved tilsetting

Vi kan tilby:
• Lønn i henhold til tariff
• Medlemskap i KLP
• En spennende og utfordrende jobb i et positivt arbeidsfellesskap
• Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til enhetsleder Randi Aasen, tlf. 95894786 eller på mail, randi.aasen@holtalen.kommune.no

Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale.

Søknad sendes elektronisk her.

NB! Vær nøye med å fylle ut opplysninger om utdanning og praksis!

Søknadsfrist: 10.03.20

Pedagogisk leder - 100% vikariat i perioden 03.08.20 til 31.07.21

Holtålen kommune søker pedagogisk leder, arbeidssted pt. Elvland barnehage.
100% vikariat fra 03.08.20 til 31.07.21. Stillingen kan bli ledig før tiltredelsesdato.

Holtålen kommune ønsker ansatte som:
• er engasjert og positiv
• ser barna og tilrettelegger for lek, utforskning, kreativitet, utvikling og læring både inne og ute.
• gode kommunikasjon og samarbeidsevner med kolleger, barn og foreldre
• medvirker til at målsetninger for virksomheten blir nådd, og planer blir fulgt
• deltar i planlegging og gjennomføring og vurdering av den daglige virksomheten

Kvalifikasjonskrav:
• Barnehagelærerutdanning eller annen relevant utdanning jfr. § 18 i barnehageloven
• Personlig egnethet vektlegges, menn oppfordres til å søke.

Politiattest vil bli avkrevd ved tilsetting

Vi kan tilby:
• Lønn i henhold til tariff
• Medlemskap i KLP
• En spennende og utfordrende jobb i et positivt arbeidsfellesskap
• Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til enhetsleder Randi Aasen, tlf. 95894786 eller på mail, randi.aasen@holtalen.kommune.no

Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale.

Søknad sendes elektronisk her. 

NB! Vær nøye med å fylle ut opplysninger om utdanning og praksis!

Søknadsfrist: 10.03.20

Lærlingeplass i Holtålen kommune

Holtålen kommune skal fra høsten 2020 ta inn lærlinger.

Følgende fag vurderes:
Barne- og ungdomsarbeiderfag
IKT servicefag
Helsearbeiderfag
Kontor- og administrasjonsfag.

Spørsmål vedrørende læreplasser kan rettes til Siri Hegseth på tlf. 958 94 784.

Ansettelse skjer for øvrig på de vilkår som framgår av gjeldene lover, reglement og tariffavtaler.

Søk elektronisk her.

Søknadsfrist: 15.mars 2020.

Fastlege

Holtålen kommune har 1 ledig fastlegehjemmel i 100% stilling

I Holtålen kommune kan du kombinere jobben som fastlege med et hverdagsliv nært naturen med skog, fjell og gode fiske- og jaktmuligheter. Holtålen ligger 4 mil fra Røros, og 12 mil fra Trondheim. Kommunen har i underkant av 2000 innbyggere, og du vil betjene en liste på ca. 750 pasienter.

Holtålen legekontor er et lite legekontor med et svært godt arbeidsmiljø, og vi kan tilby gode arbeids- og lønnsforhold. Det vi legges til rette for spesialisering i allmennmedisin. Holtålen, Røros og Os har interkommunalt legevaktsamarbeid, og legevakten er på lokalisert på Røros. I tillegg til legekontoret, blir man en del av kollegiet på Røros og Os, som man har vaktsamarbeid med, felles kurs og internundervisninger. Det er totalt 14 leger i dette distriktet. For tiden er det 10-delt vakt, og vaktdistriktet består av ca. 10.000 innbyggere.

Legekontoret er samlokalisert med fysioterapi, helsestasjon, tannlegekontoret og sykehjemmet.

Arbeidsopgaver:
• Fastlegeansvar for en liste på ca. 750 pasienter
• Kommunal bistilling i 20%
• Tverrfaglig samarbeid er sentralt for oss og legekontoret er samlokalisert med helsestasjonen og fysioterapi. Pleie- og omsorg og psykisk helse ligger også i umiddelbar tilknytning til legekontoret.
• Holtålen har interkommunalt samarbeid med Røros for drifting av intermediæravdeling og KAD ved Røros sykehus. Visittgang fordeles mellom fastlegene i 3 kommuner.
• Interkommunal legevakt

Kvalifikasjoner:
• Norsk autorisasjon som lege og fullført LIS-1.
• Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig.
• Førerkort klasse B.
• Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner med respekt for pasienter og medarbeidere på en etisk og god relasjonell måte.
• Personlige egenskaper med vekt på selvstendighet, pålitelighet, struktur og positivitet.
• Erfaring fra allmennpraksis i Norge er ønskelig.
• Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet.

Vi kan tilby:
• Flotte kollegaer med god kompetanse og fokus på fag- og tjenesteutvikling
• Veldrevet laboratorium/prøvetaking med de viktigste hurtigdiagnostiske instrumenter.
• Utfordrende, spennende og varierte arbeidsoppgaver.
• Fastlønn etter avtale iht. kommunal tariffavtale.
• Medlemskap i KLP.

Stillingen er ledig fra 01.09.20, men dersom søker kan/vil tiltre før eller etter denne dato, er vi åpne for det.

 

Opplysninger:
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:
Anne Lajla W. Kalstad, kommuneoverlege, tlf 41333342, eller e-post anne.kalstad@roros.kommune.no
Marianne Holden, avdelingsleder helse, tlf 97652485, eller e-post marianne.holden@holtalen.kommune.no

Tilsetting skjer i Holtålen Kommune på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid for nytilsatte. Ved ansettelse må gyldig politiattest framlegges. Minst to nyere referanser bes oppgitt i søknaden.

Søknad sendes elektronisk her.

 

Søknadsfrist 23.03.20

Se Arbeidsplassen.no for flere ledige stillinger.

Se ledige stillinger på arbeidsplassen.no

X