Ledige stillinger

Ledige stillinger

Ledige stillinger i Holtålen kommune finner du her.

Private bedrifter i Holtålen har også anledning til å legge ut sine ledige stillinger her.

SIST OPPDATERT: 14.09. 2018 - 14:59

Offentlig søkerliste

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste.

Det henvises i denne sammenheng til Offentlighetsloven § 25, 2. ledd, vedrørende mulighet for å bli unntatt fra søkerlista.

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven.

Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort.

Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Bibliotekar, vikariat i 100 % stilling. Søknadsfrist 21.09.2018.

VIKARIAT BIBLIOTEKAR
Stillingsstørrelse: 100 %

Oppstart: 26. november 2018 eller etter avtale
Varighet: Ut året 2019
Arbeidssted: Folkebiblioteket på kommunehuset i Holtålen, samt Haltdalen oppvekstsenter

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for den faglige og administrative ledelsen av kommunens samlede folkebibliotekvirksomhet
 • Drift av to skolebibliotek med lånetimer og lesefremmende aktiviteter
 • Videreutvikle, styrke og markedsføre bibliotektjenesten i samsvar med nasjonale føringer og regionale og lokale planer

Arbeidstiden følger bibliotekets åpningstider med en fast kveldsvakt hver uke


Kvalifikasjoner:

 • Bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap eller annen tilsvarende høyskoleutdanning
 • Relevant bibliotekfaglig praksis
 • Gode litteraturkunnskaper og evne til å formidle litteratur
 • Utadvendt og serviceinnstilt
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Strukturert og god evne til å holde orden
 • God digital kompetanse
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • Personlig egnethet vil vektlegges

 

Politiattest er påkrevet

Spørsmål om stillingen rettes til Biblioteksjef Mari Aas
tlf. 958 94 785, e-post: mari.aas@holtalen.kommune.no

Søknad sendes elektronisk via Holtålen kommunes hjemmeside www.holtalen.kommune.no


Søknadsfrist: 21. september 2018

Søk elektronisk her

Badevakt - Engasjement 20% stilling. Søknadsfrist 01.10.2018.

BADEVAKT

Stillingsstørrelse: 20%

Oppstart: medio oktober 2018
Varighet: Medio februar 2019


Holtålen kommune søker etter badevakt (engasjement) i ca. 20 % stilling fra medio oktober 2018 til medio februar 2019 vedr. bassenget i Hovet. Stillingen deles over to kvelder per uke, onsdag og torsdag.

Det kan være mulig å dele stillingen på 2 personer.

Krav til søker:

Godkjent livredningskurs, eller være villig til å ta det så snart som mulig.

Søkere må være over 18 år.

Erfaring og personlig egnethet vil bli vektlagt.

Tilsettingsvilkår:

Vanlige kommunale tilsettingsvilkår. Det kreves attester iht. lover og regler.

 

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Olve Morken på telefon 950 66677.

 

Søknadsfrist; 1. oktober 2018.

Søk elektronisk her

Prosjektleder, ``Fremtidsrettet reindrift og jordbruk``

Prosjektleder, «Fremtidsrettet reindrift og jordbruk»

 Dette prosjektet er et samarbeid mellom Os kommune, Fylkesmannen i Trøndelag og Fylkesmannen i Hedmark.
Sistnevnte er arbeidsgiver. Fylkesmannen ønsker å rekruttere én person som prosjektleder for prosjektet
«Fremtidsrettet reindrift og jordbruk i områder med arealkonflikter i Hedmark og Trøndelag».
Stillingen har 80 % stillingsandel med varighet i 1,5 år.
Fullstendig prosjektbeskrivelse kan oversendes på forespørsel.

Les mer og søk her.

X