Ledige stillinger

Ledige stillinger

Ledige stillinger i Holtålen kommune finner du her.

Private bedrifter i Holtålen har også anledning til å legge ut sine ledige stillinger her.

SIST OPPDATERT: 29.05. 2020 - 07:40

Offentlig søkerliste

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste.

Det henvises i denne sammenheng til Offentlighetsloven § 25, 2. ledd, vedrørende mulighet for å bli unntatt fra søkerlista.

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven.

Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort.

Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Intern utlysning: Barne- og ungdomsarbeider / annen barnehagerelatert utdanning

Holtålen kommune søker barne- og ungdomsarbeider/søkere med annen relevant barnehagerelatert utdanning, pt. Haltdalen oppvekstsenter avd. barnehage., 100% vikariat fra 03.08.20 – 31.07.21.

Holtålen kommune ønsker ansatte som:
• er engasjert og positiv
• ser barna og tilrettelegger for lek
• gode kommunikasjon og samarbeidsevner med kolleger, barn og foreldre
• medansvar for at målsetninger for virksomheten blir nådd, og planer blir fulgt
• medvirke i planlegging og gjennomføring og vurdering av den daglige virksomheten
• erfaring og engasjement i spesialpedagogisk arbeid

Kvalifikasjonskrav:
• Fagbrev i barne- og ungdomsarbeid.
• Annen barnehagefaglig utdanning
• Personlig egnethet vektlegges.

Politiattest vil bli avkrevd ved tilsetting

Vi kan tilby:
• Lønn i henhold til tariff
• Medlemskap i KLP
• En spennende og utfordrende jobb i et positivt arbeidsfellesskap
• Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver

Evt. intervju vurderes.

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til enhetsleder Randi Aasen, tlf. 48074295 eller mail randi.aasen@holtalen.kommune.no

Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale.

Søknad sendes elektronisk her.

NB! Vær nøye med å fylle ut opplysninger om utdanning og praksis!

Søknadsfrist: 31.05.2020

Se Arbeidsplassen.no for flere ledige stillinger.

Se ledige stillinger på arbeidsplassen.no

X