Ledige stillinger

Ledige stillinger

Ledige stillinger i Holtålen kommune finner du her.

Private bedrifter i Holtålen har også anledning til å legge ut sine ledige stillinger her.

SIST OPPDATERT: 16.01. 2020 - 14:16

Offentlig søkerliste

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste.

Det henvises i denne sammenheng til Offentlighetsloven § 25, 2. ledd, vedrørende mulighet for å bli unntatt fra søkerlista.

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven.

Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort.

Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Plankontoret søker ny medarbeider

Plankontoret har bred og solid kompetanse innen areal- og kommuneplanlegging. Vår viktigste oppgave er å levere planarbeid med kvalitet i samarbeid med våre oppdragsgivere. Vår styrke er spesialtilpassede løsninger for hvert oppdrag. Vi løser plan- og utredningsoppgaver for våre fem kommuner, Oppdal, Rennebu, Rindal, Holtålen og Midtre Gauldal. I tillegg lager vi planer for offentlige og private oppdragsgivere i hele landet.

Plankontoret holder til på Berkåk i Rennebu og består av 8 medarbeidere med variert fagbakgrunn innen arealplanlegging, natur- og utmarksforvaltning, grøntanleggsforvaltning og GIS. Hos oss får du spennende og utviklende arbeidsoppgaver, samtidig som du kan bo landlig, men sentralt. I vår region har vi fantastiske fjellområder som innbyr til et mangfold av aktiviteter.

Ønskede kvalifikasjoner:
• Universitets- eller høyskoleutdanning (minimum bachelorgrad), primært innen arealplanlegging eller landskapsarkitektur
• Relevant erfaring innen arealplanlegging
• Erfaring innen prosjektstyring
• Erfaring og kjennskap til GIS
• Løsningsorientert og god til å samarbeide
• God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
• Førerkort kl. B og disponere egen bil

Vi tilbyr
• 100 % fast stilling
• Varierte og utviklende arbeidsoppgaver
• Godt faglig og sosialt miljø
• Muligheter til å påvirke egen arbeidshverdag
• God lønn, pensjons- og forsikringsordning
Plankontoret er et interkommunalt samarbeid etter kommunelovens §27, mellom kommunene Oppdal, Rennebu, Rindal, Holtålen og Midtre Gauldal. Plankontoret ble etablert i 1977.

Søknad med CV sendes
norunn@plankontoret.net

Søknadsfrist: 26.01.2020

Søkerlisten kan bli offentliggjort jf. Offentleglova § 25.
Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Kontaktperson:
Norunn Fossum, Daglig leder, tlf: 72428162, mobil: 95852920, norunn@plankontoret.net

Ferievikarer i pleie- og omsorgstjenesten

Arbeidsperiode juni – august. Ønsket arbeidssted må oppgis i søknaden.
Evt. ønsker om inntil 3 uker ferie i perioden må også oppgis.

Spørsmål om stillinger rettes til:
• Hjemmetjenesten – avdelingsleder Anna Oftedal, tlf. 941 79 600.
• Sakslia – avdelingsleder Brit Heksem, tlf. 958 94 761.
• Sykehjemmet/heldøgns/vaskeri – avdelingsleder Siv Anita Kværnes, tlf. 941 40 331.
• Kjøkken – avdelingsleder Gaute Gjemble, tlf. 476 05 671.
• Enhetsleder Ann Mari Grønli, tlf. 482 80 997.

Ansettelsen skjer før øvrig på de vilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale.

Søknad sendes elektronisk her. 

Søknadsfrist 23.02.2020.

Se Arbeidsplassen.no for flere ledige stillinger.

Se ledige stillinger på arbeidsplassen.no

X