Ledige stillinger

Ledige stillinger

Ledige stillinger i Holtålen kommune finner du her.

Private bedrifter i Holtålen har også anledning til å legge ut sine ledige stillinger her.

SIST OPPDATERT: 28.06. 2021 - 06:52

Offentlig søkerliste

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste.

Det henvises i denne sammenheng til Offentlighetsloven § 25, 2. ledd, vedrørende mulighet for å bli unntatt fra søkerlista.

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven.

Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort.

Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Capella Minerals søker to personer som kan bistå under sommeraktivitetene i området rundt Kjøli gruber

Capella Minerals søker entusiastisk tekniker for å hjelpe til med prospektering for Capella Minerals.
Jobben krever en person som er i god fysisk form for å gå i ujevnt terreng, og samle jordprøver i følge selskapets instruksjoner.

Det søkes etter to personer fra Holtålen som kan bistå oss under sommeraktivitetene i området rundt Kjøli gruber.

INTERN UTLYSNING: Assistent vaskeriet, Holtålen sykehjem

Fast 60% stilling i Holtålen kommune pt. vaskeriet, ledig fra 01.10.2021
med arbeid mandag, onsdag og fredag.

Krav til søker:
• Relevant praksis.
• Interesse for faget
• Personlige egenskaper med vekt på selvstendighet, fleksibilitet, struktur, humor, god samhandlingskompetanse og evne til å se løsninger.

Vi kan tilby:
• Avlønning i henhold til tariffavtale
• Medlemskap i KLP
• Fleksibel arbeidstid etter avtale med avdelingsleder

Opplysninger:
Spørsmål om stillingen rettes til avdelingsleder Siv Anita Kværnes, tlf 94140331

Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale.

Søk på stillingen her!
NB! Vær nøye med å fylle ut opplysninger i feltene om utdanning og praksis.

Søknadsfrist: 20.07.21

Se Arbeidsplassen.no for flere ledige stillinger.

Se ledige stillinger på arbeidsplassen.no

X