Boliger og tomter

Boliger og tomter

Alle som har husrom de vil leie ut, eller eiendommer for salg,  kan få dette lagt ut gratis her. Send opplysninger og bilder til epost@holtalen.kommune.no

SIST OPPDATERT: 11.08. 2023 - 07:11

Det er viktig at selgeren gir tilbakemelding når prospektet er solgt, slik at vi får slettet annonsen her. Annonsen blir automatisk slettet 3 måneder etter publisering. Ønsker selger/utleier at den skal ligge ute lenger, må vi få beskjed om det.

Vennligst gi beskjed om salget til epost@holtalen.kommune.no

Til utleie

Det er for tiden ikke innmeldt noen boliger for utleie.

Til salgs

Hytte, Hessjøvegen 593, selges.

Hytta inneholder gang, bad med dusj, stue, kjøkken og 3 soverom, 72 kvm. Uthus med mulldo. Sommervann. Privat tomt 719 kvm.
Fin utsikt mot sjøen.
Hytta holder en god standard.

Ved interesse ta kontakt med Stein Botnan, tlf. 95825790.

Tomteområde til salgs i Ålen
Tomteområde 12,7 da til salgs i Ålen – Gnr. 15 bnr. 38

Beliggenhet: Ovenfor – nord for – Stenslivegen ved Holmberg, ca. 1,5   km  fra sentrum i retning Trondheim.

Areal: 12749 m2.

Selges i sin helhet

Parsellen er avsatt til fremtidig boligområde i kommuneplanens arealdel. Det er et generelt plankrav i arealdelen, hvilket innebærer at det må utarbeides reguleringsplan før en evt. oppdeling i boligtomter.

Ålen vassverks vannledning ligger tvers over parsellen.

Kommunal avløpsledning i nærområdet.

Tlf. 907 30 902 – epost: post@larsgrytbakk.no

Gnr. 15 bnr. 38

Kommunale boliger

Oversikt over kommunale boliger og kontaktinformasjon finner du her!

X