Boliger og tomter

Boliger og tomter

Alle som har husrom de vil leie ut, eller eiendommer for salg,  kan få dette lagt ut gratis her. Send opplysninger og bilder til epost@holtalen.kommune.no

SIST OPPDATERT: 03.06. 2021 - 12:42

Det er viktig at selgeren gir tilbakemelding når prospektet er solgt, slik at vi får slettet annonsen her. Annonsen blir automatisk slettet 3 måneder etter publisering. Ønsker selger/utleier at den skal ligge ute lenger, må vi få beskjed om det.

Vennligst gi beskjed om salget til epost@holtalen.kommune.no

Til utleie

Hytte/Seter til leie ved Hessjøen/Hessdalen
Ta kontakt med Ole Brattås Paulsen for spørsmål.
tlf. 47 48 30 68

Tomteområde til salgs i Ålen
Tomteområde 12,7 da til salgs i Ålen – Gnr. 15 bnr. 38

Beliggenhet: Ovenfor – nord for – Stenslivegen ved Holmberg, ca. 1,5   km  fra sentrum i retning Trondheim.

Areal: 12749 m2.

Selges i sin helhet

Parsellen er avsatt til fremtidig boligområde i kommuneplanens arealdel. Det er et generelt plankrav i arealdelen, hvilket innebærer at det må utarbeides reguleringsplan før en evt. oppdeling i boligtomter.

Ålen vassverks vannledning ligger tvers over parsellen.

Kommunal avløpsledning i nærområdet.

Tlf. 907 30 902 – epost: post@larsgrytbakk.no

Gnr. 15 bnr. 38

Fritidsbolig til salgs

Hytte til salgs
Hytte i Saksgård hyttefelt, Bringenveien Haltdalen vurderes solgt.
BRA ca 80 kvm
Kan vises i uke 8 eller i påska.
Flere bilder og opplysninger: Geir Gifstad Tlf.nr. 958 80 364

Kommunale boliger

Oversikt over kommunale boliger og kontaktinformasjon finner du her!

Kommunale boliger for salg

Mer informasjon om boligene finner du her!

Bygge og bo

Kontaktinformasjon

May Britt Aasen

Tlf. 906 51 230 (mandag og onsdag)

Jørand Bakås Gjersvold

Tlf. 464 46 968

X