Eiendomsskatt

Eiendomsskatt

Det er i Holtålen Kommune innført eiendomsskatt på alle eiendomstyper. Alle eiendommer er besiktiget og taksert.

Spørsmål omkring eiendomsskatt fåes hos vår saksbehandler Jørand Bakås Gjersvold, tlf. 72 41 76 30.

SIST OPPDATERT: 26.04. 2017 - 12:43

Eiendomsskatt

Det er i Holtålen Kommune innført eiendomsskatt på alle eiendomstyper. Alle eiendommer er besiktiget og taksert. De aller fleste eiendommer ble besiktiget i 2010, og etter denne tid er det løpende besiktigelser over nye og endrede eiendommer som er foretatt.
For året 2017 er de vedtatt promillesatser 5 promille på bolig, landbruk og fritidseiendommer og 7 promille på næringseiendommer og verker og bruk.

Nemnder

Eiendomsskattetakstene vedtas av skattetakstnemnda. Medlemmer i takstnemnda velges av kommunestyret, og nemndas funksjonstid følger kommunestyreperioden.

I tillegg er det av kommunestyret valgt ei klagenemnd, og oppgaven for denne er å behandle evt innkomne klager. Klagenemnda har samme funksjonstid som skattetakstnemnda.

Lovgrunnlag

Eiendomskatteloven er grunnlaget for innkreving av eiendomsskatt, og det benyttes fastsatte måleregler ved oppmåling av bygninger, det er utarbeidet rammer og retningslinjer for taksering og det er vedtatt et sonekart for hele kommunen.

Gebyrregulativet
Klikk her og last ned betalingsregulativet som pdf

Klikk her og last ned betalingsregulativet som pdf

 

X