Barnehage

BARNEHAGENE I HOLTÅLEN

Barnehagene i Holtålen er opptatt av å legge til rette et godt lekemiljø, hvor barndommens egenverdi vektlegges, slik at lek, omsorg og uformell læring er fremtredende. Kvalitet i barnehagen handler også om et godt psykososialt og fysisk miljø som er trygt og utviklende for det enkelte barn og barnegruppa.
Foreldre og barehagens personale har et felles ansvar for barns trivsel og utvikling.
Personalet er den mest betydningsfulle faktoren for å sikre kvaliteten i barnehagen, og de ansattes kunnskap, kompetanse og engasjement er avgjørende.

Barnehagevirksomheten bygger på:

OPPTAK AV BARN

HOVEDOPPTAK – SØKNADSFRIST 1. MARS.
Hovedopptaket gjelder barn som har lovfestet rett til barnehageplass og som står uten barnehageplass, og barn som søker endring av oppholdstid.

Søknader utenom søknadsfrist, behandles av enhetsleder.

Søk på barnehageplass her: Søknad om barnehageplass.

Kommunen tilbyr barnehageplass 3-4 eller 5 dager per uke.

Informasjon om betaling finner du her

BTI

Holtålen kommune startet januar 2017 opp arbeidet med opplæring i bedre tverrfaglig innsats (BTI), i samarbeid med Røros og Os. BTI skal øke bevisstheten hos de ansatte i Holtålen kommune som jobber med barn og unge. Noen barn og ungdommer har behov for ekstra oppmerksomhet og støtte i korte eller lengere perioder av livet.

Her kan du lese mer om BTI i Holtålen kommune

Psykososialt barnehagemiljø

I 2021 fikk barnehagen et nytt regelverk for barnehagemiljøet. Den nye loven skal sørge for at alle barn får en trygg og god barnehagehverdag.

Barnehagene i Holtålen kommune har laget en prosedyre for hvordan personalet skal håndtere slik saker.

Se prosedyre her.

Beredskapsplan for barnehagene i Holtålen kommune

Beredskapsplanen skal legge til rette for et godt beredskapsarbeid i barnehagene og være et godt redskap dersom uønskede hendelser inntreffer. Beredskapsplanen er basert på risikoanalyser.

Beredskapsplan for Barnehagene

Barnehagerute

Barnehagene i Holtålen følger stort sett samme barnehagerute. Det er seks planleggingsdager per barnehageår, da er barnehagen stengt.
Barnehageåret 2024/2025 har Elvland barnehage en “flytende” planleggingsdag i september/oktober i forbindelse med flytting til ny barnehage.

Kontaktinformasjon

Enhetsleder for barnehager
Randi Aasen
Tlf: 958 94 786
randi.aasen@holtalen.kommune.no

Holtålen kommune
Helsetunet 7
7380 Ålen

Elvland barnehage
Styrer Tone Trygstad Bakås
Tlf: 958 94 778
tone.bakas@holtalen.kommune.no

Svarthåggån 25
7380 Ålen

Haltdalen barnehage
Styrer Wenche Gjære
Tlf: 958 94 789
wenche.gjere@holtalen.kommune.no

Knuten 121
7383 Haltdalen

X