Barnehage

Barnehage

I Holtålen kommune er det to barnehager som eies og drives av Holtålen kommune.

Elvland natur- og kulturbarnehage ligger i naturskjønne omgivelser i Svarthåggån byggefelt i Ålen.

Haltdalen oppvekstsenter avd. barnehage ligger sentralt i Haltdalen.

SIST OPPDATERT: 06.06. 2018 - 11:51

Barnehagene i Holtålen

Barnehagene i Holtålen er opptatt av å legge til rette et godt lekemiljø, hvor barndommens egenverdi vektlegges, slik at lek, omsorg og uformell læring er fremtredende. Kvalitet i barnehagen handler også om et godt psykososialt og fysisk miljø som er trygt og utviklende for det enkelte barn og barnegruppa.
Foreldre og barehagens personale har et felles ansvar for barns trivsel og utvikling.
Personalet er den mest betydningsfulle faktoren for å sikre kvaliteten i barnehagen, og de ansattes kunnskap, kompetanse og engasjement er avgjørende.

Smittevern ved sykdom i barnehagen

Barnehagene forholder seg til Folkehelseinstituttet sine retningslinjer når det gjelder sykdom og smitte i barnehagen. Er man usikker på barnets allmenntilstand kontaktes lege/helsestasjon.

Barnehagerute

Barnehagene i Holtålen følger samme barnehagerute. Det er fem planleggingsdager pr. barnehageår. Da er barnehagen stengt.

Kontaktinformasjon

Elvland barnehage
Svarthåggån 27
7380 Ålen

Leder Tone Trygstad Bakås
Tlf: 72 41 55 24
tone.bakas@holtalen.kommune.no

Barnehagerådgiver Lise Jacobsen
Tlf.: 72 41 79 95
lise.jacobsen@holtalen.kommune.no 
 

Haltdalen oppvekstsenter, avd. Barnehage
Knuten 121
7383 Haltdalen

Enhetsleder/Rektor Jorun Engan
tlf. 72 41 63 64
jorun.engan@holtalen.kommune.no

Fagleder Solveig Wormdal
tlf. 72 41 64 00
solveig.wormdal@holtalen.kommune.no

X
X