Barnehage

Barnehage

I Holtålen kommune er det to barnehager som eies og drives av Holtålen kommune.

Elvland natur- og kulturbarnehage ligger i naturskjønne omgivelser i Svarthåggån byggefelt i Ålen.

Haltdalen oppvekstsenter avd. barnehage ligger sentralt i Haltdalen.

SIST OPPDATERT: 13.03. 2019 - 09:59

Barnehagene i Holtålen

Barnehagene i Holtålen er opptatt av å legge til rette et godt lekemiljø, hvor barndommens egenverdi vektlegges, slik at lek, omsorg og uformell læring er fremtredende. Kvalitet i barnehagen handler også om et godt psykososialt og fysisk miljø som er trygt og utviklende for det enkelte barn og barnegruppa.
Foreldre og barehagens personale har et felles ansvar for barns trivsel og utvikling.
Personalet er den mest betydningsfulle faktoren for å sikre kvaliteten i barnehagen, og de ansattes kunnskap, kompetanse og engasjement er avgjørende.

 

BTI

Holtålen kommune startet januar 2017 opp arbeidet med opplæring i bedre tverrfaglig innsats (BTI), i samarbeid med Røros og Os. BTI skal øke bevisstheten hos de ansatte i Holtålen kommune som jobber med barn og unge. Noen barn og ungdommer har behov for ekstra oppmerksomhet og støtte i korte eller lengere perioder av livet.

Her kan du lese mer om BTI i Holtålen kommune

Nyheter

Smittevern ved sykdom i barnehagen

Barnehagene forholder seg til Folkehelseinstituttet sine retningslinjer når det gjelder sykdom og smitte i barnehagen. Er man usikker på barnets allmenntilstand kontaktes lege/helsestasjon.

Barnehagerute

Barnehagene i Holtålen følger samme barnehagerute. Det er fem planleggingsdager pr. barnehageår. Da er barnehagen stengt.

Kontaktinformasjon

Enhetsleder for barnehager
Holtålen kommune
Bakkavegen 1
7380 Ålen

Enhetsleder
Randi Aasen
Tlf: 480 74 295
randi.aasen@holtalen.kommune.no

Elvland barnehage
Svarthåggån 27
7380 Ålen

Styrer Tone Trygstad Bakås
Tlf: 958 94 778
tone.bakas@holtalen.kommune.no

Haltdalen barnehage
Knuten 121
7383 Haltdalen

Styrer Lise Jacobsen
Tlf: 958 94 789
lise.jacobsen@holtalen.kommune.no

X