Barnehage

BARNEHAGENE I HOLTÅLEN

Barnehagene i Holtålen er opptatt av å legge til rette et godt lekemiljø, hvor barndommens egenverdi vektlegges, slik at lek, omsorg og uformell læring er fremtredende. Kvalitet i barnehagen handler også om et godt psykososialt og fysisk miljø som er trygt og utviklende for det enkelte barn og barnegruppa.
Foreldre og barehagens personale har et felles ansvar for barns trivsel og utvikling.
Personalet er den mest betydningsfulle faktoren for å sikre kvaliteten i barnehagen, og de ansattes kunnskap, kompetanse og engasjement er avgjørende.

 

OPPTAK AV BARN

HOVEDOPPTAK – SØKNADSFRIST 1. MARS.
Hovedopptaket gjelder barn som har lovfestet rett til barnehageplass og som står uten barnehageplass, og barn som søker endring av oppholdstid.

Søknader utenom søknadsfrist, behandles av enhetsleder.

Søk på barnehageplass her: Søknad om barnehageplass.

Kommunen tilbyr barnehageplass 3-4 eller 5 dager per uke.

BTI

Holtålen kommune startet januar 2017 opp arbeidet med opplæring i bedre tverrfaglig innsats (BTI), i samarbeid med Røros og Os. BTI skal øke bevisstheten hos de ansatte i Holtålen kommune som jobber med barn og unge. Noen barn og ungdommer har behov for ekstra oppmerksomhet og støtte i korte eller lengere perioder av livet.

Her kan du lese mer om BTI i Holtålen kommune

Smittevern ved sykdom i barnehagen

Barnehagene forholder seg til Folkehelseinstituttet sine retningslinjer når det gjelder sykdom og smitte i barnehagen. Er man usikker på barnets allmenntilstand kontaktes lege/helsestasjon.

Det er utarbeidet en egen beredskapsplan i forhold til Korona. Den kan du lese her.

Barnehagerute

Barnehagene i Holtålen følger samme barnehagerute. Det er fem planleggingsdager pr. barnehageår. Da er barnehagen stengt.

Kontaktinformasjon

Enhetsleder for barnehager
Randi Aasen
Tlf: 958 94 786
randi.aasen@holtalen.kommune.no

Holtålen kommune
Helsetunet 7
7380 Ålen

Elvland barnehage
Styrer Tone Trygstad Bakås
Tlf: 958 94 778
tone.bakas@holtalen.kommune.no

Svarthåggån 27
7380 Ålen

Haltdalen barnehage
Styrer Lise Jacobsen
Tlf: 958 94 789
lise.jacobsen@holtalen.kommune.no

Knuten 121
7383 Haltdalen

X