Betaling for barnehageplass

Betaling

Holtålen kommune følger til enhver tid statens satser for foreldrebetaling.
Dette gjelder både makspris, redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid.

SIST OPPDATERT: 06.06. 2018 - 12:00

Satser for foredrebetaling per 01.01.17

5 dager per uke kr. 2910,-per mnd + kr. 300,- i kostpenger
4 dager per uke kr. 2328,- per mnd + kr. 250,- i kostpenger
3 dager per uke kr. 1746,- per mnd + 200,- i kostpenger.

Det gis 30% søskenmoderasjon for barn nr. 2 og 50 %  for barn nr. 3.

Betaling skjer innen den 20. i hver mnd.
Det betales for 11. mnd i året, derav juli er betalingsfri.

Redusert betaling på økonomisk grunnlag

Søknad om redusert betaling behandles etter nasjonale regler for foreldrebetaling.

Fra 1. mai 2015 skal ingen husholdninger betale mer enn 6% av inntekten sin for en barnehageplass.

Fra 1. august 2016 har alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Retten til gratis kjernetid gjelder de som allerede har plass i barnehagen.

Frist for å søke om redusert betaling for barnehageåret 2018/2019 er 18. juni 2018.
Søknaden blir ikke behandlet før all dokumentasjon er levert.
Vedtaket om redusert foreldrebetaling gis kun for ett barnehageår av gangen.

Les mer om dette på:
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling/moderasjonsordninger-foreldrebetaling/

Hvem kan søke om redusert betaling

Reduksjon i foreldrebetaling:
Denne ordningen gjelder for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 533 500 kroner per år.

Gratis kjernetid på 20 timer for 3, 4 og 5 åringer:
For barnehageåret 2018-2019 gjelder dette for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 450 000 kroner per år

Kontaktinformasjon

Barnehagerådgiver
Lise Jacobsen
Telefon 72 41 79 95
lise.jacobsen@holtalen.kommune.no

X