Betaling for barnehageplass

Betaling

Holtålen kommune følger til enhver tid statens satser for foreldrebetaling.
Dette gjelder både makspris, redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid.

SIST OPPDATERT: 19.06. 2019 - 13:13

Satser for foredrebetaling per 01.01.19

5 dager per uke kr. 2990,-per mnd + kr. 300,- i kostpenger
4 dager per uke kr. 2392,- per mnd + kr. 250,- i kostpenger
3 dager per uke kr. 1794,- per mnd + 200,- i kostpenger.

Det gis 30% søskenmoderasjon for barn nr. 2 og 50 %  for barn nr. 3.

Betaling skjer innen den 20. i hver mnd.
Det betales for 11. mnd i året, derav juli er betalingsfri.

Fra 1.august 2019 er maksprisen økt til 3040 kroner.

Redusert betaling på økonomisk grunnlag

Søknad om redusert betaling behandles etter nasjonale regler for foreldrebetaling.

Fra 1. mai 2015 skal ingen husholdninger betale mer enn 6% av inntekten sin for en barnehageplass.

Fra 1. august 2016 har alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Fra 1.august 2019 gjelder også dette 2-åringer.

Retten til gratis kjernetid gjelder de som allerede har plass i barnehagen.

Frist for å søke om redusert betaling for barnehageåret 2019/2020 er 20.juni 2019.
Søknaden blir ikke behandlet før all dokumentasjon er levert.
Vedtaket om redusert foreldrebetaling gis kun for ett barnehageår av gangen.

Les mer om dette på:
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling/moderasjonsordninger-foreldrebetaling/

Hvem kan søke om redusert betaling

Reduksjon i foreldrebetaling:
Denne ordningen gjelder for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 548500 kroner per år.

Gratis kjernetid på 20 timer for 2, 3, 4 og 5 åringer:
For barnehageåret 2019-2020 gjelder dette for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 548 500 kroner per år

Kontaktinformasjon

Enhetsleder barnehage
Randi Aasen
Telefon 48 07 42 95
randi.aasen@holtalen.kommune.no

X