Hvem kan jeg kontakte ved klage eller bekymring?

Hvem kan jeg kontakte ved klage eller bekymring?

 

På denne siden finner du informasjon om hvem du skal ta kontakt med hvis du ønsker å klage på barnehagen eller på et vedtak du har fått.

SIST OPPDATERT: 04.07. 2022 - 13:12

Klage på vedtak:
Ønsker du å klage på et vedtak som handler om ditt barn? Du kan klage på enkeltvedtak til den instansen som har fattet det. Det skal stå i vedtaket om du kan klage på det og hvordan. Klagen rettes til kommunen der vedtaket er fattet.

 

Du kan klage på følgende enkeltvedtak til kommunen: 

  • Vedtak om barnehageplass, ikke innfridd ønske om barnehage nr. 1 eller 2 ved hovedopptaket etter Barnehagelovens §16.
  • Vedtak om eller avslag på redusert foreldrebetaling i barnehage etter Barnehagelovens §20.
  • Vedtak om spesialpedagogisk hjelp etter Barnehagelovens §35. Har du barn i kommunal barnehage, klager du til barnehagen først.
  • Vedtak om skyss til barn med spesialpedagogisk hjelp etter Barnehagelovens §36. Har du barn i kommunal barnehage, klager du til barnehagen først.

Send din klage til:

Holtålen kommune, Helsetunet 7, 7380 Ålen
eller epost@holtalen.kommune.no

 

Inngåelse av vertskommunesamarbeid

Holtålen, Melhus, Midtre Gauldal, Oppdal og Rennebu kommuner har inngått avtale med Trondheim kommune om godkjenning av barnehager, dispensasjon fra krav i barnehageloven og tilsyn med barnehager. Dette innebærer at Trondheim kommune v/Fagenhet for oppvekst og utdanning har ansvar for oppfølging av disse områdene. Avtalen gjelder fra 01.08.2022.

Klage over psykososialt barnehagemiljø og andre forhold i barnehagehverdagen

Barn har ifølge Barnehagelovens Kapittel VIII rett til et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø. Er du bekymret over at ditt barn ikke har det godt i barnehagen, oppfordrer vi deg til å snakke om dette med barnehagen først, før du går videre til et høyere nivå.

Slik går du frem:

  1. Kontakt barnehagens ledelse først: 

Hvis du ønsker å klage, eller sende en bekymring på en barnehages pedagogiske eller trivselsmessige tilbud, bør du først ta kontakt med styrer eller daglig leder i barnehagen. Da gir du barnehagen mulighet til å gi tilsvar på forholdet du klager på. Slike forhold reguleres av barnehageloven og dens forskrifter.

  1. Kontakt barnehageeier: 

Hvis du ikke opplever å bli hørt når du tar kontakt med enhetsleder/daglig leder/styrer må du ta kontakt med barnehageeier. Kontaktinformasjon til barnehageeier finner du på hjemmesiden til den enkelte barnehage.

  1. Send klage eller bekymring til Trondheim kommune som tilsynsmyndighet

Opplever du å ikke bli møtt på din klage eller bekymring, hverken fra enhetsleder/daglig leder/styrer eller barnehageeier? Da kan du sende en skriftlig klage til Fagenhet for oppvekst og utdanning, enten på e-post, eller i brev til Trondheim kommune.

E-postadresse: barnehagemyndigheten@trondheim.kommune.no

Postadresse: Trondheim kommune, Fagenhet for oppvekst og utdanning, Postboks 2300, Torgarden, 7004 Trondheim

Vi anbefaler at du ikke sender sensitiv informasjon og annen informasjon om personlige forhold i e-post. Skriftlige henvendelser til Trondheim kommune blir automatisk registrert i det kommunale saksarkivsystemet og kan bli publisert offentlig på postlisten til Trondheim kommune.

Kontaktinformasjon

Barnehagemyndiget
Randi Aasen
Tlf: 95894786
randi.aasen@holtalen.kommune.no

X