Arbeid, aktivitet og familie

Arbeid, aktivitet og familie

Holtålen kommune skal legge til rette for god samordning av arbeids- og velferdstjenester fra stat og kommune og aktivt bidra til å øke samfunnets tilfredshet med tjenestetilbudet.

SIST OPPDATERT: 27.07. 2023 - 09:19

Oppgaver

Holtålen kommune skal bidra til at fundamentale samfunnsmessige oppgaver sikres

  • Mulighet for arbeid for flest mulig
  • Mulighet for meningsfull aktivitet for mennesker med spesielle behov
  • Mulighet for inntektssikring i henhold til rettigheter etablert i lovgivningen
  • Tilfredsstillende bovilkår
  • Bistand til flyktninger som bosettes i kommunen
  • Koordinering av kommunens arbeid med flyktninger mens de er i introduksjonsprogrammet

Ledige stillinger

Her finner du ledige stillinger Arbeidsplassen.no

Kontaktinformasjon

Flyktningetjenesten
Enhetsleder
Randi Aasen
Tlf. 72 41 76 00
Randi.Aasen@holtalen.kommune.no

Barneverntjenesten i Røros, Os og Holtålen
Virksomhetsleder Nina Alice Hjelle
Tlf: 72 41 94 42
nina.hjelle@roros.kommune.no

NAV Røros, Os og Holtålen
Kjerkgata 15
7374 Røros
Tlf. 55 55 33 33 kl. 08.00 – 15.30
www.nav.no

Enhetsleder
May Irene Arnevik Løseth
May.Irene.arnevik.loseth@nav.no

Åpningstid
Åpent for drop-in mandag, onsdag og fredag kl. 12.00 – 14.00. Åpent for timeavtaler mandag til fredag 08.00 – 15.00.

Henvendelser utenfor åpningstid rettes til Nav Kontaktsenter på tlf 55553333

NAVs publikums-PC er tilgjengelig på NAV-kontoret på Røros.

X