Psykisk helse- og rustjeneste

Psykisk helse- og rusomsorg

Tjenesten psykisk helsearbeid omfatter også rustjeneste og er et lavterskeltilbud.

SIST OPPDATERT: 04.02. 2020 - 09:24

Noen ganger kan livet oppleves litt tungt og vanskelig. Da kan det være godt å ha noen å prate med. Vi har selvsagt taushetsplikt. I teamet er det pr. i dag  psykiatrisk sykepleier og  psykisk helsearbeider i tillegg til avdelingsleder.

Dette er et lavterskeltilbud, det vil si at vi er tilgjengelig for alle som selv vurderer at man har behov for det. Du kan ta kontakt selv eller bli henvist fra andre f.eks. lege. Avtalene gjøres som kontorbesøk eller hjemme hos deg. Hyppighet på kontakt og varighet er du selv med på å bestemme.

Bruker- og pårørendeorganisasjoner

Kontaktinformasjon:

Avdelingsleder, Brit Heksem, tlf 95894761

brit.heksem@holtalen.kommune.no

Psykiatrisk sykepleier, May Karin Engesvoll, tlf: 97776586

may.karin.engesvoll@holtalen.kommune.no

X