Psykisk helse- og rusomsorg

Psykisk helse- og rusomsorg

Tjenesten psykisk helsearbeid omfatter også rustjeneste og er et lavterskeltilbud.

SIST OPPDATERT: 19.07. 2018 - 14:02

Noen ganger kan livet oppleves litt tungt og vanskelig. Da kan det være godt å ha noen å prate med. Vi har selvsagt taushetsplikt. I teamet er det pr. i dag en psykiatrisk sykepleier og en psykisk helsearbeider

Dette er et lavterskeltilbud, det vil si at vi er tilgjengelig for alle som selv vurderer at man har behov for det. Du kan ta kontakt selv eller bli henvist fra andre f.eks. lege. Avtalene gjøres som kontorbesøk eller hjemme hos deg. Hyppighet på kontakt og varighet er du selv med på å bestemme.

Helse og omsorg

Kontaktinformasjon:

Avd. leder Jon Arne Engan, tlf.:95147972

jon.arne.engan@holtalen.kommune.no

Psykiatrisk sykepleier, May Karin Engesvoll, tlf: 97776586

may.karin.engesvoll@holtalen.kommune.no

X