Blog

Fra 1. januar 2018, er vigselsmyndigheten overført  fra tingrettene til kommunene.

Før dere gifter dere

Før dere gifter dere må dere fylle ut egenerklæring, forlovererklæring og attest Skjemaene sendes til folkeregistret ved ditt lokale skattekontor.

Skatteetaten sjekker da om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap.

Skatteetaten skriver så ut en prøvingsattest som viser at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Denne attesten er gyldig i 4 måneder fra utstedelse. Orginal attest må leveres eller sendes Holtålen kommune senest 14 dager før vielse.

Du kan sende attesten til:

Holtålen kommune
Bakkavegen 1
7380 Ålen

epost@holtalen.kommune.no

Eller levere den på kommunehuset.

Spørsmål og avtale 

Har dere spørsmål om selve vielsen, eller for å avtale tidspunkt for vielse, ta kontakt på:
E-post: arve.hitterdal@holtalen.kommune.no
eller telefon: 950 21 657

 

Pris

1. januar 2018 overtok kommunene ansvaret for borgerlige vigsler. I hht. Forskrift om kommunale vigsler av 18. september 2017 nr. 1421:

Ǥ 2.Tilbud til egne innbyggere mv.
Vigselstilbudet skal være gratis for kommunens egne innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge, men som oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap her.

Kommunen kan ta betaling for nødvendige merkostnader dersom kommunen tilbyr vigsel ut over det vanlige tilbudet om tid og sted. Brudefolkene skal informeres om kostnaden i god tid før vigselen.»

Vigsel i kommunehuset på hverdag i ordinær arbeidstid er gratis.

Vigsler avgjør selv tilbudet om vigsel utover ordinær arbeidstid og ordinært vielsessted innenfor rammene av «Lov om ekteskap» og «Forskrift om kommunale vigsler».

  • Vigsel utenfor ordinær arbeidstid på hverdag, pr. vigsel.                kr 1.000,-
  • Vigsel på lør-, søn- og helligdag pr. vigsel.                                     kr 2.000,-
  • Evt. reise og oppholdsutgifter for vigsler dekkes etter faktiske kostnader.

 

Hvordan foregår sermonien?

Brudefolk, forlovere og gjester må møte opp 10-15 minutter før avtalt tid for vigsel.
Paret må framvise legitimasjon.

Det skal være to vitner til stede under sermonien. Dette er vanligvis forloverne, men kan også være to andre myndige personer.

Hvis en av dere er fremmedspråkelig, må dere på forhånd avtale om seremonien skal skje på norsk eller engelsk. For andre språk må dere selv sørge for kvalifisert tolk.

X