Blog

Fra 1. januar 2018, overføres vigselsmyndigheten fra tingrettene til kommunene.

Før dere gifter dere

Før dere gifter dere må dere fylle ut egenerklæring, forlovererklæring og attest Skjemaene sendes til folkeregistret ved ditt lokale skattekontor.

Skatteetaten sjekker da om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap.

Skatteetaten skriver så ut en prøvingsattest som viser at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Denne attesten er gyldig i 4 måneder fra utstedelse. Orginal attest må leveres eller sendes Holtålen kommune senest 14 dager før vielse.

Du kan sende attesten til:

Holtålen kommune
Bakkavegen 1
7380 Ålen

epost@holtalen.kommune.no

Eller levere den på kommunehuset.

Spørsmål og avtale 

Har dere spørsmål om selve vielsen, eller for å avtale tidspunkt for vielse, ta kontakt på:
E-post: arve.hitterdal@holtalen.kommune.no
eller telefon: 950 21 657

Pris

Borgelig vielse er gratis.

Hvordan foregår sermonien?

Brudefolk, forlovere og gjester må møte opp 10-15 minutter før avtalt tid for vigsel.
Paret må framvise legitimasjon.

Det skal være to vitner til stede under sermonien. Dette er vanligvis forloverene, men kan også være to andre myndige personer.

Hvis en av dere er fremmedspråkelig, må dere på forhånd avtale om seremonien skal skje på norsk eller engelsk. For andre språk må dere selv sørge for kvalifisert tolk.

X