Helsestasjon

Helsestasjon

Helsestasjonen arbeider for å fremme barn og unges trivsel, psykiske og fysiske helse, samt forebygge sykdom og skade. Alle barn og unge 0-20år i Holtålen kommune har rett til ett helsestasjonstilbud. Tjenesten skal være ett lavterskeltilbud og det er gratis.

SIST OPPDATERT: 25.04. 2024 - 11:46

HELSESTASJON

Holtålen helsestasjon følger opp gravide, alle barn, unge og deres foresatte i kommunen, og har fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid.

Dette gjør vi gjennom:

 • systematiske og målrettede helseundersøkelser
 • spebarns- og småbarnskontroll
 • skolehelsetjeneste for barn og ungdom i 1-10 trinn
 • veiledning og rådgivning om barns vekst og utvikling
 • helseopplysning
 • vaksinasjon av barn og ungdom
 • jordmortjeneste
 • svangerskapsomsorg
 • fødselsforberedendekurs og barselkurs
 • reisevaksinering

Ansatte ved helsestasjonen samarbeider med legetjeneste, tannlege, barnehage, PPT, skole, barnevern, fysioterapitjeneste og flyktningetjeneste.

Helseplattformen og HelsaMi

Helseplattformen er et felles journalsystem for helsetjenestene i Midt-Norge, og du som er innbygger får tilgang til dine pasientopplysninger i innbyggerportalen HelsaMi.

Jordmor/Jordmorberedskap

JORDMOR/JORDMORBEREDSKAP

Jordmortjenesten i Holtålen er en interkommunal tjeneste som kjøpes fra Røros kommune.

Per 1/1-24 har Holtålen kommune følgende jordmortjeneste:

 • Jordmor er tilgjengelig på helsestasjonen tirsdager og torsdager hver 3.uke 
 • Jordmor kan da nåes på tlf 95894757 disse dagene
 • Ta kontakt med helsestasjon på tlf 90603125eller 91740548 for å avtale timer til jordmor.

 

Jordmortjenesten gir råd, veiledning og svar på spørsmål som måtte dukke opp.
Alle gravide har rett på gratis helsekontroller til jordmor.

Mors og barnets utvikling gjennom svangerskapet er fokusområder ved konsultasjoner.

Jordmortjenesten tilbyr gratis oppfølging av svangerskapet fra svangerskapsuke 8-12 og helt frem til fødsel. Her følger jordmor fosterets vekst, utvikling og mors helsetilstand.

Når tjenesten er tilgjengelig ønsker vi å møte den gravide tidlig i svangerskapet, for å fange opp aktuelle behov og spørsmål.

Kvinnen velger selv om hun ønsker oppfølging av jordmor eller lege, og man kan også velge annenhver gang hos hver faggruppe.

 

Døgnvakt for jordmor

Jordmor har døgnvakt og du kan ta kontakt på telefon 468 17 570 .

Ta kontakt ved;

 • oppstart av fødsel
 • ved lite/ikke kjent liv
 • blødninger etter uke 16 i svangerskapet (før det kan du ringe fødestua Tynset sykehus tlf.62483030).

 

Oppfølging i svangerskapet

Nasjonale retningslinjer for svangerskapsomsorgen anbefaler oppfølging i svangerskapsuke 24-28-32-36-40.

Ved behov kan tettere kontroller utføres. Jordmor møter dere gjerne et par ganger før uke 20.

Tynset fødestue og NSFM St. Olavs hospital utfører ultralydundersøkelse.

Mer informasjon på:

https://stolav.no

http://helsenorge.no

https://sykehuset-innlandet.no

 

 

Fødselsforberedende kurs

Holdes på Holtålen helsestasjon:

 • Foreldre med termin i samme periode møtes.
 • Jordmor informerer om fødested og fødsel.
 • Helsesykepleier informerer om barselstid og oppfølging fra helsestasjonen.
 • Fysioterapeut informerer om aktivitet før og etter fødsel.
 • Vi snakker om barseltid og forventinger.
 • Varighet ca 2 timer. Kaffe/te og enkel servering.

Barselstreff

Holdes på Holtålen helsestasjon:

 • Foreldre og babyer med samme termin møtes.
 • I fokus er fødsel, barselstid, utstyr og oppfølgingen av babyen og foreldrene.
 • Helsesykepleier, jordmor og fysioterapeut gir informasjon etter relevanse og behov.
 • Varighet ca 2 timer Kaffe/Te og enkel servering

NYTTIG INFORMASJON:

https://helsedirektoratet.no

https://helsenorge.no/gravid

https://ammehjelpen.no

Helsestasjonsprogrammet

HELSESTASJONSPROGRAMMET:

 • 0-2 uker; tilbud om hjemmebesøk/vektkontroll
 • 2-4 uker; foreldreveiledning/helseoplysning/vektkontroll
 • 6 uker; legeundersøkelse/helseopplysning/vaksinasjon/foreldreveiledning
 • 3 mnd; helseopplysning/vaksinasjon/vektkontroll/foreldreveiledning
 • 4 mnd; fysioterapeut/helseopplysning/vektkontroll/foreldreveiledning
 • 5 mnd; helseopplysning/vaksinasjon/vektkontroll/foreldreveiledning
 • 6 mnd; legeundersøkelse/foreldreveiledning/vektkontroll
 • 8 mnd; helseopplysning/foreldreveiledning/vektkontroll
 • 10 mnd;helseopplysning/foreldreveiledning/vektkontroll
 • 12 mnd; legeundersøkelse/helseopplysning/vaksinasjon/vektkontroll/foreldreveiledning
 • 15 mnd; helseopplysning/vaksinasjon/vektkontroll/foreldreveiledning
 • 18 mnd; helseopplysning/foreldreveiledning/vektkontroll
 • 2 år; legeundersøkelse/helseopplysning/foreldreveiledning/vektkontroll
 • 4 år; helseopplysning/foreldreveiledning/vektkontroll/syn og hørselstest/språkkartlegging
 • 6 år/etter skolestart; legeundersøkelse/helseopplysning/foreldreveiledning/vektkontroll/syn/hørselstest på indikasjon/språkkartlegging
Skolehelsetjeneste

KONTAKTINFORMASJON

Se kontaktinformasjon for henvendelser.

Helsesykepleier i skolehelsetjeneste nås pr telefon eller mail og for avtaler alle ukedager mellom klokken 08.15-15.00.

Unntak og endringer kan forekomme.

Skolehelsetjenesten Haltdalen Oppvekstsenter 

Helsesykepleier Anne Guri Stokkli-Haugvold
Tlf: 91740548
E-post:  AnneGuri.Stokkli-Haugvold@holtalen.kommune.no

Tilstede ved Haltdalen Oppvekstsenter/ åpen dør for elevene

Tirsdager 09.30- 14.00

Endringer kan forekomme

 

Skolehelsetjeneste Hov skole

Helsesykepleier Anne Guri Stokkli-Haugvold
Tlf: 91740548
E-post:  AnneGuri.Stokkli-Haugvold@holtalen.kommune.no

Tilstede ved Hov skole/ åpen dør for elevene

Mandag 09.30- 14.00

Onsdag 09.00-14.00

Torsdag 09.30-14.00

Endringer kan forekomme.

Skolehelsetjenesten i Holtålen kommune arbeider for å hjelpe barn og unge til å ta vare på egen helse, og å klare utfordringer som hverdagen gir.

Vi ønsker å bidra til at barn og unge tar vare på egen helse, får hjelp når noe er vanskelig og være en støtte for barn og familier i sårbare faser i livet.

Skolehelsetjenesten samarbeider med eleven, hjem, skole og de øvrige tjenestene innen skole og helse.

Skolehelsetjenesten gjennomfører ett fast program fra 1 trinn til 10 trinn og følger opp enkeltelever ved behov.

Når Helsesykepleie er på skolen og har «Åpen dør» kan elevene komme innom med det de har på hjerte uten å bestille time.

Der møter de en voksen fagperson som de kan snakke med om det de har behov for, få råd og hjelp, i forhold til psykisk og fysisk helse.

OVERSIKT OVER SKOLEHELSETJENESTEN: (noen ulikheter/endringer forekommer)

 1. TRINN: Skolestartundersøkelse  presentasjon av Helsesykepleier og skolehelsetjenesten. Tema som oppstart skole/overgang skole, høyde/vekt, syn, hørsel, fysisk og psykisk helse. Oppfølging av enkelteelever etter behov.
 2. TRINN: Informasjon og vaksine DTP/IPV- difteri, stivkrampe, kikhoste og polio. Tema etter behov gitt i gruppe.
 3. TRINN: Vekt og høyde blir målt på alle elever. Oppfølging av enkeltelever etter behov. Tema etter behov gitt i gruppe.
 4. TRINN:
 5. TRINN: Pubertetsutvikling, helse og livvstil blir gitt i gruppe.
 6. TRINN: Informasjon og vaksine MMR- meslinger, kusma og røde hunder. Pubertetsutvikling, helse og livstil ved behov i grupper.
 7. TRINN: Informasjon og vaksine HPV- humant papillomavius. Samtalegrupper jenter og gutter.
 8. TRINN: ”Bli kjent samtale” gjennomføres på alle elever,  gis informasjon om skolehelsetjenesten. Oppfølging av enkeltelever ved behov. Vekt og høyde blir målt på alle elever. Oppfølging ved behov og tema i grupper ved behov.
 9. TRINN: Seksuell helse, prevensjon og smittsomme sykdommer. Psykisk helse i samarbeid med skole. (Rusforebygging og styrking av foreldrerollen i samarbeid med skole, politi, barnevern og rustjenesten)
 10. TRINN: Informasjon og vaksine – polio, stivkrampe, kikhoste og difteri. Psykisk helse i samarbeid med skole. Seksuell helse, prevensjon og smittsomme sykdommer.
Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom er et gratis tilbud for ungdom fra 13 til 20 år. Ved HFU jobber det helsesykepleier og lege. Hit er det mulig å komme uten avtale på forhånd, vi som jobber her har taushetsplikt.

Vi gir råd, veiledning, undersøkelser og behandling tilpasset ungdommens behov. Du kan snakke med oss om tanker, følelser, kropp, venner, familie, kjæreste, mat, søvn, seksualitet, prevensjon, klamydia/gonoretest, graviditetstest og det du har behov for å snakke om.

Helsestasjon for ungdom er åpen for Drop-in tirsdag i partallsuker fra kl. 14.00-16.00, helsesykepleier og lege er til stede. HFU er stengt på helligdager og ferier, informasjon om endringer i åpningstidene varsles på Holtålen kommune sin hjemmeside.

Trenger du noen å snakke med eller lurer på noe kan du stikke innom oss, vi kan også hjelpe deg med å bestille time til lege.

Du finner HFU på Holtålen kommunehus, Helsetunet 7, hovedinngangen 1.etg.

Du kan også kontakte oss på telefon 91740548/91740547/ 90603125

Reisevaksine

På helsestasjonen får du råd, veiledning og vaksinering i forbindelse med utenlandsreiser.

Så fort du har bestemt reisemål bør du finne ut hvilke vaksiner du har behov for og kontakte helsestasjonen, da noen vaksiner bør tas i god tid eller må bestilles.

Hvilke vaksiner du har behov for til ulike reisemål finner du på Folkehelseinstituttet sine nettsider Reisevaksiner

Før du kommer bør du skaffe oversikt over hvilke vaksiner du har fått tidligere. Ta gjerne med dokumentasjon. Er dine tidligere satte vaksiner registrer elektronisk kan du finne disse ved å bruke elektronisk ID og logge deg inn på Helsenorge.no og gå inn på ”Mine vaksiner”.

Under nyttig informasjon finner du hva vaksiner og vaksinasjon koster.
Vaksinene og vaksinasjon betales med Vipps. Ved unntak mulig å får faktura tilsendt i posten.
Vaksiner kan fås satt ved avtalt time. Bestilling av time; se under kontaktinformasjon.

Fødselsforberedende kurs

Holdes på Holtålen helsestasjon:

 • Foreldre med termin i samme periode møtes
 • Jordmor informerer om fødested og fødsel
 • Helsesykepleier informerer om barselstid og oppfølging fra helsestasjonen
 • Fysioterapeut informerer om aktivitet før og etter fødsel
 • Vi snakker om barseltid og forventinger
 • Varighet ca 2 timer. Kaffe/te/enkel servering.
Barseltreff

Holdes på Holtålen helsestasjon:

 • Babyer født i samme tidsrom og foreldre møtes
 • Informasjon gies fra Helsesykepleier, Jordmor og Fysioterapeut
 • I fokus er fødsel, barselstid  og oppfølgingen av babyen og foreldrene.
 • Informasjon, treningstips fra fysioterapeut
 • Varighet ca 2 timer Kaffe/Te/enkel servering
Veiledning /Samtalegrupper

TREFFPUNKT FOR BARN OG UNGE:

Møteplass for barn og unge mellom 6 til 16 år som er pårørende eller etterlatte.

På «Treffpunkt» får  barna som har alvorlig sykdom i familien eller som har mistet noen mulighet til å snakke med hverandre og voksne ledere om situasjonen de er i.

Barn og unge møter andre i samme situasjon og de kan snakke om følelser som for eksempel redsel, sorg og savn, men det er også rom for å le og være glade.

I tillegg til samtaler vil det være ulike aktiviteter alt fra kortspill, matlaging og fysiske aktitiveter.

Tilbudet er ett interkommunalt tilbud mellom Os og Røros kommune og foregår på Ungdomens hus på Røros.

Nærmere informasjon om tilbudet får du av kreftkoordinator Gunlaug Sivertsen tlf. 99263057

E-post gunlaug.sivertsen@roros.kommune.no

Flyktningetjeneste

Holtålen helsestasjon kaller inn alle nye flyktningefamilier med barn eller de under 18 år til en mottakssamtale. Hensikten er å bli kjent med familien og hver enkeltperson, kartlegge eventuelle helseproblemer og få oversikt over hvilke hjelpebehov de eventuelt har.

Tuberkulosekontroll, blodprøvetaking, Individuelle samtaler og vaksinasjon utføres i forbindelse med mottak og i samarbeid med Holtålen legekontor.

Etter førstegangsundersøkelse og vaksinasjonsoppstart overføres barna til ordinær helsestasjon- og skolehelsetjeneste.

For  å få tildelt fastlege kreves det at persone har  personnummer. Dette tar omtrent 2 måneder.

Helsesykepleier samarbeider med legene om en helhetlig helseoppfølging.

Hjelp til henvisning til psykisk helse og  spseialisthelsetjenesten ved behov blir gitt.

Tolk brukes ved konsultasjoner ved behov.

Bedre Tverrfaglig Innsats - BTI

Holtålen kommune startet januar 2017 opp arbeidet med opplæring i bedre tverrfaglig innsats (BTI), i samarbeid med Røros og Os.

BTI skal øke bevisstheten hos de ansatte i Holtålen kommune som jobber med barn og unge. Noen barn og ungdommer har behov for ekstra oppmerksomhet og støtte i korte eller lengere perioder av livet.

Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) er en samhandlingsmodell som har til hensikt å fremme tidlig innsats overfor barn, unge og familier.

Modellen har også til hensikt å bedre samhandlingen mellom de ulike kommunale tjenestene som jobber med barn og unge.

Voksne kan være en avgjørende forskjell for barn og unge som har ekstra behov for hjelp og støtte.

En elektronisk stafettlogg skal hjelpe oss i dette arbeidet og være et verktøy for oss som jobber i kommunen sammen med foreldrene.

KONTAKTINFORMASJON

Holtålen Helsestasjon

Besøksadresse;

Helsetunet 9

7380 Ålen

 

Trefftid; 09:00-15:00 alle hverdager

Endringer kan forekomme.

 

Helsesykepleier, Fagleder – Helsestasjon- og Skolehelsetjenesten

Guri Kvernmo Aune

Tlf: 90603125

E-post:   guri.aune@holtalen.kommune.no

 

Helsesykepleier, fagleder – Skolehelsetjenesten

Anne Guri Stokkli-Haugvold

Tlf: 91740548

E-post: AnneGuri.Stokkli-Haugvold@holtalen.kommune.no

 

Sykepleier

Marianne Aas

Tlf: 91740547

E-post: marianne.aas@holtalen.kommune.no

 

Helsesykepleier

Trude Skott (Fravær)

E-post:   trude.skott@holtalen.kommune.no

 

 

Jordmor

Jordmor er tilgjengelig tirsdag og torsdag fra kl 11-17 på helsestasjonen hver 3.uke, og kan da nåes på tlf nr 95894757 disse dagene.

Ring helsestasjonen på tlf 90603125 (Guri Kvernmo Aune), 91740547 (Marianne Aas) eller 91740548 (Anne Guri Stokkli-Haugvold) for å bestille time utenom dette.

 

Jordmorberedskap for Røros og Holtålen utenom åpningstid

Tlf: 468 17 570

 

Enhetsleder Helse

Tove Hegseth

Telefon; 90111083

E-post: tove.hegseth@holtalen.kommune.no

X