Helsestasjon

Helsestasjon

Helsestasjonen arbeider for å fremme barn og unges trivsel, psykiske og fysiske helse, samt forebygge sykdom og skade. Alle barn og unge 0-20år i Holtålen kommune har rett til ett helsestasjonstilbud. Tjenesten skal være ett lavterskeltilbud og det er gratis.

SIST OPPDATERT: 16.08. 2019 - 15:07

HELSESTASJON

Holtålen helsestasjon følger opp gravide, alle barn, unge og deres foresatte i kommunen, og har fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid.

Dette gjør vi gjennom:

 • systematiske og målrettede helseundersøkelser
 • spebarns- og småbarnskontroll
 • skolehelsetjeneste for barn og ungdom i 1-10 trinn
 • veiledning og rådgivning om barns vekst og utvikling
 • helseopplysning
 • vaksinasjon av barn og ungdom
 • jordmortjeneste
 • svangerskapsomsorg
 • fødselsforberedendekurs og barselkurs
 • reisevaksinering

Ansatte ved helsestasjonen samarbeider med legetjeneste, tannlege, barnehage, PPT, skole, barnevern, fysioterapitjeneste og flyktningetjeneste.

Jordmor/Jordmorberedskap

Som gravid eller nybakte foreldre er det mye nytt å forholde seg til og mange føler seg usikre den første tiden. Da kan helsestasjonen være god å ha.

JORDMOR/JORDMORBEREDSKAP

Vi gir råd, veiledning og svar på spørsmål som måtte dukke opp.
Alle gravide har rett på gratis helsekontroller til jordmor.

Mors og barnets utvikling gjennom svangerskapet er fokusområder ved konsultasjoner.

Jordmortjenesten tilbyr gratis oppfølging av svangerskapet fra svangerskapsuke 8-12 og helt frem til fødsel. Her følger jordmor forsterets vekst, utvikling og mors helsetilstand.

Jordmor er tilgjengelig på Holtålen helsestasjon mandager.

Vi ønsker å møte den gravide tidlig i svangerskapet, for å fange opp aktuelle behov og spørsmål. Kvinnen velger selv om hun ønsker oppfølging av jordmor eller lege, og man kan også velge annenhver gang hos hver fagruppe.

Se kontaktinformasjon for bestilling av time til jordmor.

Døgnvakt for jordmor

Jormor har døgnvakt og du kan ta kontakt på telefon 468 17 570 .

Ta kontakt ved;

 • oppstart av fødsel
 • ved lite/ikke kjent liv
 • blødninger etter uke 16 i svangerskapet (før det kan du ringe fødsstua Tynset sykehus tlf.62483030).

Oppfølging i svangerskapet

Nasjonale retningslinjer for svangerskapsomsorgen annbefaler oppfølging i svangerskapsuke 24-28-32-36-40.

Ved behov kan tettere kontroller utføres. Jordmor møter dere gjerne et par ganger før uke 20.

Tynset fødestue og NSFM St. Olavs hospital utfører utltralysundersøkelse.

Mere informasjon på:

https://stolav.no

http://helsenorge.no

https://sykehuset-innlandet.no

Fødselsforbredende kurs

Holdes på Holtålen helsestasjon:

 • Foreldre med termin i samme periode møtes.
 • Jordmor informerer om fødested og fødsel.
 • Helsesøster informerer om barselstid og oppfølging fra helsestasjonen.
 • Fysioterapeut informerer om aktivitet før og etter fødsel.
 • Vi snakker om barseltid og forventinger.
 • Varighet ca 2 timer. Kaffe/te og enkel servering.

Barselstreff

Holdes på Holtålen helsestasjon:

 • Foreldre og babyer med samme termin møtes.
 • I fokus er fødsel,barselstid, utstyr og oppfølgingen av babyen og foreldrene.
 • Helsesøster, jordmor og fysioterapeut gir informasjon etter relevanse og behov.
 • Varighet ca 2 timer Kaffe/Te og enkel servering

NYTTIG INFORMASJON:

https://helsedirektoratet.no

https://helsenorge.no/gravid

https://ammehjelpen.no

Helsestasjonsprogrammet

HELSESTASJONSPROGRAMMET:

 • 0-2 uker; tilbud om hjemmebesøk/vektkontroll
 • 2-4 uker; foreldreveiledning/helseoplysning/vektkontroll
 • 6 uker; legeundersøkelse/helseopplysning/vaksinasjon
 • 3 mnd; helseopplysning/vaksinasjon/vektkontroll
 • 4 mnd; fysioterapeut/helseopplysning/vektkontroll
 • 5 mnd; helseopplysning/vaksinasjon/vektkontroll
 • 6 mnd; legeundersøkelse/foreldreveiledning/vektkontroll
 • 8 mnd; helseopplysning/foreldreveiledning/vektkontroll
 • 10 mnd;helseopplysning/foreldreveiledning/vektkontroll
 • 12 mnd; legeundersøkelse/helseopplysning/vaksinasjon/vektkontroll
 • 15 mnd; helseopplysning/vaksinasjon/vektkontroll
 • 18 mnd; helseopplysning/foreldreveiledning/vektkontroll
 • 2 år; legeundersøkelse/helseopplysning/foreldreveiledning/vektkontroll
 • 4 år; legeundersøkelse/helseopplysning/foreldreveiledning/vektkontroll syn og hørselstest/språkkartlegging
 • 6 år/etter skolestart; legeundersøkelse/helseopplysning/foreldreveiledning/vektkontroll syn og hørselstest/språkkartlegging
Skolehelsetjeneste

KONTAKTINFORMASJON

Grunnet ubesatt stilling er det pr.d.d begrenset helsesykepleie/helsesøster ressurs i skolehelsetjenesten.

Se kontaktinformasjon for henvendelser.

Skolehelsetjenesten Haltdalen Oppvekstsenter 

Helsesykepleier/Helsesøster Trude Skott
Tlf: 91740547
E-post: trude.skott@holtalen.kommune.no

 

Skolehelsetjenesten Hov skole

Helsesykepleier/Helsesøster Trude Skott
Tlf: 91740547
E-post: trude.skott@holtalen.kommune.no

Skolehelsetjenesten i Holtålen kommune arbeider planmessig helsefremmende og forebyggende for alle elever ved våre to skoler.
Skolehelsetjenestens formål er å arbeide for å fremme elevens totale helse og forebygge sykdom eller skade.
Skolehelsetjenesten samarbeider med eleven, hjem, skole og det øvrige hjelpeapparatet.

Skolehelsetjenesten gjennomfører ett fast program fra 1 trinn til 10 trinn og følger opp enkeltelever ved behov.

Når Helsesykepleier/Helsesøster er på skolen og har «Åpen dør» kan elevene komme innom med det de har på hjerte uten å bestille time.

Der møter de en voksen fagperson som de kan snakke med om det de har behov for, få råd og hjelp, i forhold til psykisk og fysisk helse.

 

OVERSIKT OVER SKOLEHELSETJENESTEN: (noen ulikheter/endringer forekommer)

 1. TRINN: Skolestartundersøkelse  presentasjon av Helsesykepleier/helsesøster og skolehelsetjenesten. Tema som oppstart skole/overgang skole, høyde/vekt, syn, hørsel, fysisk og psykisk helse. Oppfølging av enkelteelever etter behov.
 2. TRINN: Informasjon og vaksine DTP/IPV- difteri, stivkrampe, kikhoste og polio. Tema etter behov gitt i gruppe.
 3. TRINN: Vekt og høyde blir målt på alle elever. Oppfølging av enkeltelever etter behov. Tema etter behov gitt i gruppe.
 4. TRINN:
 5. TRINN: Pubertetsutvikling, helse og livvstil blir gitt i gruppe.
 6. TRINN: Informasjon og vaksine MMR- meslinger, kusma og røde hunder. Pubertetsutvikling, helse og livstil ved behov i grupper.
 7. TRINN: Informasjon og vaksine HPV- humant papillomavius. Samtalegrupper jenter og gutter.
 8. TRINN: »Bli kjent samtale» gjennomføres på alle elever,  gis informasjon om skolehelsetjenesten. Oppfølging av enkeltelever ved behov. Vekt og høyde blir målt på alle elever. Oppfølging ved behov og tema i grupper ved behov.
 9. TRINN: Seksuell helse, prevensjon og smittsomme sykdommer. Psykisk helse i samarbeid med skole. (Rusforebygging og styrking av foreldrerollen i samarbeid med skole, politi, barnevern og rustjenesten)
 10. TRINN: Informasjon og vaksine – polio, stivkrampe, kikhoste og difteri. Psykisk helse i samarbeid med skole. Seksuell helse, prevensjon og smittsomme sykdommer.
Vaksine

Les mere om vaksiner som tilbys til barn mellom 0-18 år på Folkehelseinstituttet.

HPV- VAKSINE

Gratis vaksine t.o.m utgangen av 2018. De som fikk en dose sist i 2018 får satt resterende vaksiner gratis i 2019. DETTE ER NÅ AVSLUTTET.

Siste mulighet for vaksiner ut juni 2019.

Les mer om HPV på Folkehelseinstituttet sine nettsider her; HPV til unge kvinner

Reisevaksine

På helsestasjonen får du råd, veiledning og vaksinering i forbindelse med utenlandsreiser.

Så fort du har bestemt reisemål bør du finne ut hvilke vaksiner du har behov for og kontakte helsestasjonen, da noen vaksiner bør tas i god tid eller må bestilles.

Hvilke vaksiner du har behov for til ulike reisemål finner du på Folkehelseinstituttet sine nettsider Reisevaksiner

Før du kommer bør du skaffe oversikt over hvilke vaksiner du har fått tidligere. Ta gjerne med dokumentasjon. Er dine tidligere satte vaksiner registrer elektronisk kan du finne disse ved å bruke elektronisk ID og logge deg inn på Helsenorge.no og gå inn på »Mine vaksiner».

Under nyttig informasjon finner du hva vaksiner og vaksinasjon koster.
Du får faktura tilsendt i posten.
Vaksiner kan fås satt ved avtalt time. Bestilling av time; se under kontaktinformasjon.

Fødselsforberedende kurs

Holdes på Holtålen helsestasjon:

 • Foreldre med termin i samme periode møtes
 • Jordmor informerer om fødested og fødsel
 • Helsesykepleier/Helsesøster informerer om barselstid og oppfølging fra helsestasjonen
 • Fysioterapeut informerer om aktivitet før og etter fødsel
 • Vi snakker om barseltid og forventinger
 • Varighet ca 2 timer. Kaffe/te og enkel servering.
Barseltreff

Holdes på Holtålen helsestasjon:

 • Foreldre og babyer med samme termin møtes
 • Informasjon gies fra Helsesykepleier/Helsesøster, Jordmor og Fysioterapeut
 • I fokus er fødsel,barselstid, utstyr og oppfølgingen av babyen og foreldrene.
 • Informasjon, treningstips fra fysioterapeut
 • Varighet ca 2 timer Kaffe/Te og enkel servering
Veiledning /Samtalegrupper

TREFFPUNKT FOR BARN OG UNGE:

Møteplass for barn og unge mellom 6 til 16 år som er pårørende eller etterlatte.

På «Treffpunkt» får  barna som har alvorlig sykdom i familien eller som har mistet noen mulighet til å snakke med hverandre og voksne ledere om situasjonen de er i.

Barn og unge møter andre i samme situasjon og de kan snakke om følelser som for eksempel redsel, sorg og savn, men det er også rom for å le og være glade.

I tillegg til samtaler vil det være ulike aktiviteter alt fra kortspill, matlaging og fysiske aktitiveter.

Tilbudet er ett interkommunalt tilbud mellom Os og Røros kommune og foregår på Ungdomens hus på Røros.

Nærmere informasjon om tilbudet får du av kreftkoordinator Gunlaug Sivertsen tlf. 99263057

E-post gunlaug.sivertsen@roros.kommune.no

Flyktningetjeneste

Holtålen helsestasjon kaller inn alle nye flyktningefamilier med barn eller de under 18 år til en mottakssamtale. Hensikten er å bli kjent med familien og hver enkeltperson, kartlegge eventuelle helseproblemer og få oversikt over hvilke hjelpebehov de eventuelt har.

Tuberkulosekontroll, blodprøvetaking, Individuelle samtaler og vaksinasjon utføres i forbindelse med mottak og i samarbeid med Holtålen legekontor.

Etter førstegangsundersøkelse og vaksinasjonsoppstart overføres barna til ordinær helsestasjon- og skolehelsetjeneste.

For  å få tildelt fastlege kreves det at persone har  personnummer. Dette tar omtrent 2 måneder.

Helsesykepleier/Helsesøster samarbeider med legene om en helhetlig helseoppfølging.

Hjelp til henvisning til psykisk helse og  spseialisthelsetjenesten ved behov blir gitt.

Tolk brukes ved konsultasjoner ved behov.

BTI

Bedre tverrfaglig innsats (BTI) er et prosjekt Røros kommune i samarbeid med blant andre helsedirektoratet jobber med for å bli bedre til å ivareta barn, unge og deres foreldre.

Holtålen og Os kommune har også blitt en del av dette og er i oppstartsfasen for dette samarbeidsprosjektet.

Det er blitt ansatt en felles BTI prosjektleder for alle tre kommunene.

En elektronisk stafettlogg skal hjelpe oss i dette arbeidet. Loggen skal være et verktøy for oss som jobber i kommunen sammen med foreldrene , slik at vi kan kommunisere og dokumentere bedre de tiltakene vi gjør for å hjelpe barnet eller ungdommen. Les mer om bedre tverrfaglig innsats (BTI) på Røros kommune sine nettsider her.

KONTAKTINFORMASJON

Holtålen Helsestasjon

Besøksadresse

Helsetunet 9

7380 Ålen

Trefftid; 08.30-14.30.

Mandag, onsdag, torsdag og fredag

Tlf; 91740547

Helsesykepleier/Helsesøster

Trude Skott

Tlf: 91740547

E-post:   trude.skott@holtalen.kommune.no

Ikke tilstede Tirsdager.

Helsesykepleier

pr.d.d ubesatt utlyst stilling.

Tlf: 91740548

E-post:

Jordmor
Silje Mari Heggdalsvik

Tlf: 95894757

E-post:  Silje.Mari.Heggdalsvik@holtalen.kommune.no

Tilstede hver Mandag.

Jordmorberedskap for Røros og Holtålen

Tlf: 468 17 570

X