SFO

SFO

Skolefritidsordningen (SFO) skal gi et tilbud til barn i 1. – 4. klasse og til barn med særskilte behov. Skolefritidsordningene i kommunen har to avdelinger; Haltdalen oppvekstsenter og Hov skole. Vi benytter samme uteområde som skolen og har felles garderober. Skolefritidsordningene har egne base-rom ved begge skolene.

SIST OPPDATERT: 02.05. 2024 - 13:39

Skolefritidsordningen

Ved SFO prioriterer vi frilek og sosialt samspill. Vi ønsker å gi barna en trygg og meningsfylt tid ved SFO, der barnas lek og samspill med hverandre står i sentrum. Vi legger vekt på at barna skal få være i en trygg og omsorgsfull atmosfære. Her skal de få leke og utvikle seg gjennom kreativitet og uten voksen overstyring, men med tilgjengelige voksne. Det gis også anledning til å gjøre lekser.

Det finnes ingen sentrale forskrifter om hvordan skolefritidsordningen skal være, men den organiseres etter lokale forhold, bl.a. lengden på skoledagen og behov hos søkerne. Skolefritidsordningen drives i henhold til bestemmelsene i opplæringsloven, og etter de retningslinjer som Holtålen kommune har vedtatt i “Skolepolitisk plattform for skolene i Holtålen“.

SFO ved Hov skole

SFO ved Hov skole er et tilbud til barn fra 1. til 4. trinn.

Ved Hov skoles SFO får alle som ønsker det plass. Vi har fleksible åpningstider som tilpasses foreldrenes ønsker og behov.

SFO holder åpent hverdager fra 06.30 til skolestart og etter skoleslutt til 16.30. Onsdager holdes åpent fra 06.30 til 16.30. Åpningstidene kan endres etter behov.  1. og 4. trinn har undervisningsfri hver onsdag.

SFO har åpent alle virkedager, med unntak av jul, påske og 4 uker i juli. Det blir også avviklet 3 planleggingsdager i løpet av skoleåret, hvor SFO holder stengt. Det er mulighet for å søke på et SFO-tilbud som følger skoleruta, eller et utvidet tilbud som kan benyttes alle virkedager med unntak av jul, påske og 4 uker i juli.

I skolens ferier tar vi ofte med oss barna som har utvidet tilbud på turer og opplevelser i nærmiljøet.

SFO ved Haltdalen oppvekstsenter

Haltdalen oppvekstsenter har SFO i skolens lokaler, med åpningstid 07.00-08.30 og 14.30-16.30 alle dager unntatt onsdager. Tilbudet følger skoleruta, slik at elever med behov for SFO-tilbud i skolens fridager til vanlig får dette ved SFO ved Hov skole.

Åpningstider

Hov skole: 06.30 til skolestart og fra skoleslutt til 16.30. Onsdager holdes åpent fra 06.30 til 16.30. Åpningstidene kan endres ved behov.

Haltdalen oppvekstsenter: 06.45 til skolestart og fra skoleslutt til 16.30. Onsdager holdes åpent fra 06.45 til 16.30.

  • SFO holder stengt 4 uker i sommerferien, samt romjula og påskeuka. Vi har også tre planleggingsdager der SFO vil være stengt.
  • Ved få unger i SFO i skolens ferier, vil det være aktuelt med samarbeid mellom skolefritidsordningene i kommunen. Da kan SFO i sin helhet bli lagt til Hov skole. Det kan også være aktuelt med sammenslåing av tilbudet onsdager hvis det er få unger som benytter seg av tilbudet.
  • Tilbudet gjelder for elever fra 1.–4. trinn. Ved spesielle behov kan det gjøres unntak utover dette.

Satser

Hov skole:

Gir gratis SFO mandag-fredag kl 14.00-16.30

Betalingssatser fra 01.08.24.

  Tidsrom

 

Sats pr mnd
1.-3.trinn Helplass A kr 1.100,-
Helplass B (utvidet tilbud) Kr 1.390,-
Ettermiddag kl 14.00-16.30 Gratis
4.trinn Inntil 10t/uken A kr 1.100,-
Inntil 10 t/uken B Kr 1.390,-
Helplass A kr 2.200,-
Helplass B (utvidet tilbud) Kr 2.490,-

 

Utvidet tilbud   
Utvidet tilbud B (11mnd- inklusiv høstferie, vinterferie og noen uker etter skolefri om sommeren). SFO er stengt i jul- og påskeferier, samt 4 uker om sommeren.

 

Haltdalen oppvekstsenter:

Gratis SFO Mandag-fredag kl 06.40-08.30

Betalingssatser fra 01.08.24.

Tidsrom Sats pr. mnd
1.-3.trinn Helplass A Kr 1.100,-
Helplass B (utvidet tilbud) Kr 1.390,-
Morgen 06.40 – 08.30 Gratis
4. trinn Inntil 10 t/uken A Kr 1.100,-
Inntil 10 y/uken B Kr 1.390,-
Helplass A Kr 2.200,-
Helplass B (Utvidet tilbud) Kr 2.490,-

 

Utvidet tilbud  
Utvidet tilbud B (11mnd- inklusiv høstferie, vinterferie og noen uker etter skolefri om sommeren). SFO er stengt i jul- og påskeferier, amt 4 uker om sommeren.

Kontakt oss

Hov skole:
Astrid Megård, daglig leder/ barne- og ungdomsarbeider
Tlf: 72 41 76 46 / 941 66 948
E-post: astrid.megaard@holtalenskole.no 

Haltdalen oppvekstsenter:
Britt Sølvi Evenås, daglig leder/ barne- og ungdomsarbeider
E-post: evenaas63@hotmail.com

X