SFO

SFO

Skolefritidsordningen skal gi et tilbud til barn i 1. – 4. klasse og til barn med særskilte behov. Skolefritidsordningene i kommunen har to avdelinger; Haltdalen oppvekstsenter og Hov skole. Vi benytter samme uteområde som skolen og har felles garderober. Skolefritidsordningene har egne base-rom på begge skolene.

SIST OPPDATERT: 20.04. 2021 - 09:45

Skolefritidsordningen

På SFO prioriterer vi frilek og sosialt samspill. Vi ønsker å gi barna en trygg og meningsfylt tid på SFO, der barnas lek og samspill med hverandre står i sentrum. Vi legger vekt på at barna skal få være i en trygg og omsorgsfull atmosfære. Her skal de få leke og utvikle seg gjennom kreativitet og uten voksen overstyring, men med tilgjengelige voksne. Det gis også anledning til å gjøre lekser.

Det finnes ingen sentrale forskrifter om hvordan skolefritidsordningen skal være, men den organiseres etter lokale forhold, bl.a. lengden på skoledagen og behov hos søkerne. Skolefritidsordningen drives i henhold til bestemmelsene i opplæringsloven og etter de rettningslinjer som Holtålen kommune har vedtatt i «Skolepolitisk plattform for skolene i Holtålen«.

SFO ved Hov skole

SFO ved Hov skole er et tilbud til barn fra 1. til 4. trinn.

På Hov skoles SFO får alle som ønsker det plass. Vi har fleksible åpningstider som tilpasses foreldrenes ønsker og behov.

SFO holder åpent på hverdager fra 06.30 til skolestart og etter skoleslutt til 16.30. På onsdager holdes åpent fra 06.30 til 16.30. Åpningstidene kan endres etter behov.  1. og 4.trinn har undervisningsfri hver onsdag.

SFO har åpent alle virkedager, med unntak av jul, påske og 4 uker i juli. Det blir også avviklet 3 planleggingsdager i løpet av skoleåret, hvor SFO holder stengt. Det er mulighet for å søke på et SFO-tilbud som følger skoleruta, eller et utvidet tilbud som kan benyttes alle virkedager med unntak av jul, påske og 4 uker i juli.

I skolens ferier tar vi ofte med oss barna som har utvidet tilbud på turer og opplevelser i nærmiljøet.

SFO ved Haltdalen oppvekstsenter

Haltdalen oppvekstsenter har SFO i skolens lokaler, med åpningstid 0700-0830 og 1430 – 1630 alle dager unntatt onsdager. Tilbudet følger skoleruta, slik at elever med behov for SFO-tilbud på skolens fridager til vanlig får dette ved SFO på Hov skole.

Åpningstider

Hov skole: 06.30 til skolestart og fra skoleslutt til 16.30. På onsdager holdes åpent fra 06.30 til 16.30. Åpningstidene kan endres ved behov.

Haltdalen oppvekstsenter: 06.45 til skolestart og fra skoleslutt til 16.30. På onsdager holdes åpent fra 06.45 til 16.30

  • SFO holder stengt 4 uker i sommerferien , samt romjula og påskeuka. Vi har også tre planleggingsdager der SFO vil være stengt.
  • Ved få unger på SFO i skolens ferier vil det være aktuelt med samarbeid mellom skolefritidsordningene i kommunen. Da kan SFO i sin helhet bli lagt til Hov skole. Det kan også være aktuelt med sammenslåing av tilbudet på onsdager hvis det er få unger som benytter seg av tilbudet.
  • Tilbudet gjelder for elever fra 1. – 4. trinn. Ved spesielle behov kan det gjøres unntak utover dette.

Satser

Tilbud A (pr. mnd) Tilbud B (pr. mnd)
Helplass over 16 t/u 2.120,- 2.385,-
t.o.m 16 t/u 1.590,- 1.905,-
t.o.m. 12 t/u 1.270,- 1.480,-
t.o.m 8 t/u 960,- 1.060,-

Det gis 30 % søskenmoderasjon f.o.m. barn nr. 2 og 50% søskenmoderasjon for barn nr. 3 og 4

Kjøp av ekstraoppmøter:

  • 1 – 5 timer:  kr 420,-
  • 6 – 9 timer: kr 580,-

DET KAN SØKES OM TO FORSKJELLIGE TILBUD:

A: Elevene følger skoleruta, betaling i 10 mnd. (Betalingsfri i juli og halve juni/ august.)

B: Elevene har tilbud alle skolefridager, med unntak av jule- og påskeferien og 4 uker i juli. Sfo vil også gjennomføre 3 planleggingsdager der vi holder stengt. (Betalingsfri i juli).

Turnus: Det må oppgis en oversikt over turnus med gjennomsnittlig ant.timer oppmøte pr uke.

Barn, unge og utdanning

Kontakt oss

Hov skole:
Astrid Megård, daglig leder/ barne- og ungdomsarbeider

astrid.megaard@holtalenskole.no 

Tlf: 72 41 76 46 / 941 66 948

 

Haltdalen oppvekstsenter:
Britt Sølvi Evenås, daglig leder/ barne- og ungdomsarbeider

evenaas63@hotmail.com

X