Søknad om SFO-plass

Søknad om SFO-plass

Skolefritidsordningen skal gi et tilbud til barn i 1.–4. klasse, og til barn med særskilte behov. Skolefritidsordningene i kommunen har to avdelinger; Haltdalen oppvekstsenter og Hov skole. Vi benytter samme uteområde som skolen, og har felles garderober. Skolefritidsordningene har egne base-rom ved begge skolene.

SIST OPPDATERT: 27.01. 2022 - 08:10

SØKNAD OM PLASS I SKOLEFRITIDSORDNINGEN

Viktig informasjon før du søker plass i skolefritidsordningen:

I Holtålen kommune benyttes digital behandling av SFO-søknadene. Det betyr at søknad, bekreftelse om mottatt søknad, svar på din søknad, tilbud om SFO-plass, og svar på om dere tar imot plassen eller ikke – skjer digitalt.

  1. Søke SFO-plass: Trykk på knappen SFO: søke, endre, svare.
  2. Logg inn i foresatteportalen med bank id, fyll ut søknadsskjemaet og send inn.
  3. Bekreftelse om at Holtålen kommune har mottatt din søknad, kommer pr. e-post (oftest noen sekunder etter innsending).
  4. Søknadsbehandling skjer i samarbeid mellom opptaksmyndighet og enhetsleder.
  5. Svar på søknad mottar du i din sikre digitale postkasse: Digipost. (http://www.digipost.no/) eller e-Boks (https://eboks.no/).
  6. Svar på tilbud må skje innen svarfristen som oppgis i tilbudsbrevet. Du svarer på om plassen mottas eller ikke, ved å logge inn i foresattportalen (https://skole.visma.com/holtalen) samme sted som du søkte, lenken står også i tilbudsbrevet).
  7. Etter svarfristen kanselleres søknaden automatisk, dersom du ikke har svart. Du må da søke på nytt.
  8. Oppsigelse av plass gjøres i eget skjema.

 

Vi har selvsagt forståelse for at noen av ulike årsaker ikke benytter/ikke har tilgang på Internett/PC/nettbrett e.l. Du kan da få hjelp til å legge inn søknad manuelt ved å kontakte daglig leder på SFO eller enhetsleder ved skolen.

Dersom du ikke har registrert digital postkasse, sendes utskrift av brev i posten.

Spørsmål om opptak kan rettes til enhetsleder Ann-Iren Nilsen Heksem, enhetsleder Jorun Engan eller daglig leder SFO Hov skole Astrid Megård.


OPPSIGELSE AV SFO-PLASS
Oppsigelse er en måned, og må skje innen den 1. eller 15. i måneden. Det kreves ordinær betaling i oppsigelsestiden.

Barn, unge og utdanning

Kontakt oss

Hov skole:
Astrid Megård, daglig leder/barne- og ungdomsarbeider

astrid.megaard@holtalenskole.no 

Tlf.: 72 41 76 46 / 941 66 948

 

Haltdalen oppvekstsenter:
Britt Sølvi Evenås, daglig leder/barne- og ungdomsarbeider

evenaas63@hotmail.com

X