Politisk møtekalender

Politisk møtekalender

Saker for kommunestyre, formannskap, komiteer og en del sentrale underutvalg legges fram her.

SIST OPPDATERT: 03.11. 2022 - 18:35

Saker i kommunen

Møteinnkalling og saksdokumenter legges ut ca. ei uke før møtene avholdes. Protokoller legges ut så snart de er godkjent. Dersom du ikke får opp saker på en valgt dato, kan det skyldes at sakslista ikke er ferdig, eventuelt at et planlagt møte er avlyst.

 

For møteinnkallinger og sakspapirer til kontrollutvalget: «Kontrollutvalget i Holtålen».
Mer informasjon om «Kontrollutvalg Fjell IKS»

 

Trøndelag Sør IKPR (tidl. Regionrådet Trøndelag Sør) er et interkommunalt samarbeid mellom 6 kommuner – deriblant Holtålen kommune.
Dokumenter vedr. arbeidet i rådet finner du HER. 

X