Politisk møtekalender

Politisk møtekalender

Saker for kommunestyre, formannskap, komiteer og en del sentrale underutvalg legges fram her.

SIST OPPDATERT: 27.09. 2023 - 14:35

Politiske saker i kommunen

Møteinnkalling med saksdokumenter legges ut ca. ei uke før møtene avholdes. Protokoller legges ut så snart de er godkjent. Dersom du ikke får opp saker på en valgt dato, kan det skyldes at sakslisten ikke er ferdig, eventuelt at et planlagt møte er avlyst.

Kommunestyremøter blir direkteoverført via FjellTV.

 

For møteinnkallinger og sakspapirer til kontrollutvalget:  «Kontrollutvalget i Holtålen».
Mer informasjon om kontrollutvalget: «Konsek Trøndelag IKS»

 

Trøndelag Sør IKPR (tidl. Regionrådet Trøndelag Sør) – Interkommunalt politisk råd er et interkommunalt samarbeid mellom 6 kommuner – deriblant Holtålen kommune.
Dokumenter vedr. arbeidet i rådet finner du HER. 

X