Høringer

Høringer

På denne siden vil det bli lagt ut alle saker som skal ut til offentlig ettersyn/høring.

SIST OPPDATERT: 26.10. 2023 - 14:18

Oversikt over høringer

Høringer

Høringer og offentlig ettersyn av arealplaner er regulert gjennom plan- og bygningsloven. I tillegg kan det gjennomføres høringer uten særskilt lovhjemmel både etter politisk og administrativt initiativ.
HVEM KAN DELTA?

I lovpålagte høringer opplyses det hvem som er formelle høringsinstanser/parter. Dersom høringen ikke er lovpålagt er den i utgangspunktet åpen for alle. Spesielt berørte parter kan oppfordres til å delta.

De enkelte høringsdokumentene vil ligge her inntil høringsfristen er utløpt.

X