Areal og infrastruktur

Infrastruktur

Areal og infrastruktur er viktige rammebetingelser for at vi skal ta vare på og øke aktiviteten i Holtålen kommune. Innenfor disse områdene er næringsareal, næringslokaler, Fv 30, kollektivtilbud, energi, bredbånd og mobiltelefoni m.m kanskje de som er de viktigste elementene.

SIST OPPDATERT: 08.01. 2018 - 09:57

Infrastruktur i Holtålen

Det skjer en god del innenfor infrastrukturområdet i Holtålen. Bredbåndstilbudet er under oppbygging. Kommunene Røros, Holtålen og Midtre Gauldal har vedtatt å bompengeutrede FV 30. I 2017 skal kommunens arealdel revideres. Det arbeides med å bedre mobiltelefoni forholdene i deler av kommunen. Bedring av kollektivtilbudet er også viktig. Kommunen arbeider med dette og forhåpentligvis vil det skje ting etterhvert.

Bredbånd - og mobiltelefoni

Holtålen kommune har utarbeidet en plan for utbygging av bredbånd og mobiltelefoni i Holtålen kommune. Denne planen er et viktig arbeidsredskap for å utvikle viktig og nødvendig infrastruktur i Holtålen. Hele planen kan du lese ved å klikke på linken til høyre på denne siden. God lesning.

Husstander i Aunegrenda og Hessdalen vil få tilbud om fiber. Utbyggingen skal bære ferdig til 1. september i 2017. Les reportasje i Arbeidets Rett HER.

Gauldal IKT tilbyr “superbredbånd” i Ålen. Les mer om dette HER

Overordnede planer i Holtålen kommune

Flere overordnede planer er viktige for utviklingen av Holtålen kommune. Spesielt er kommunens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel viktige. Klikker du HER kan du lese disse planene og se flere til.

Næringsareal

Kommunen har pr i dag ca. 80 daa regulert næringsareal på Rønningan næringsområde i Haltdalen og ca. det samme er avsatt i arealplan i Ålen sentrum. I Haltdalen er nesten 70 av disse ledig mens det i Ålen er en rest på 13 daa som ikke er utbygd. På Eidet er det avsatt 5 daa som næringsareal til nytt område for FIAS (renovasjon). Et areal ved Engan er nylig avsatt til steinbrudd (til en privat aktør).

Ved behov for næringsareal – kontakt enhetsleder for Næring og Kultur, Olve Morken.

X