Blog

Arbeid, aktivitet og familie, Nyheter

Kommunal bolig på Hovsletta, se kriterier på hjemmeside.

Holtålen kommune leier ut gjennomgangsboliger til personer som selv ikke greier å skaffe seg egnet bolig. Dette er en behovsprøvd ordning og et virkemiddel for å bistå personer og familier som av ulike grunner ikke har mulighet til å skaffe seg bolig på egen hånd. Boligene er klare for utleie ca 1. september.

2-roms leilighet. Husleie pr.mnd: kr 6 000 .-

3-roms leilighet. Husleie pr.mnd: kr 6 700,-

Se https://holtalen.kommune.no/arbeid-aktivitet-og-familie/kommunale-utleieboliger/

For tildelingskriterier og søknadssjema.

Søknadskjema fås også ved henvendelse til kommunen.

X