Haltdalen oppvekstsenter

Haltdalen oppvekstsenter

Haltdalen oppvekstsenter

Haltdalen oppvekstsenter består av en 1-avdelings barnehage, som har barn i alderen 0-6 år. Vi flyttet inn i nye fine lyse lokaler i 2012.

SIST OPPDATERT: 31.03. 2023 - 09:46

Haltdalen oppvekstsenter

I Haltdalen barnehage har vi som målsetning at leken skal ha en sentral plass i barnas liv i barnehagen. Leken er barnas viktigste aktivitet og arena for læring og sosial kompetanse.

Haltdalen oppvekstsenter, avdeling barnehage, er en 1-avdelings barnehage med plass til ca 20 barn i alderen 0-6 år. Barnehagen flyttet inn i nytt bygg ved Haltdalen oppvekstsenter høsten 2012. Fra høsten 2018 disponerer barnehagen en brakkeløsning for deling av barnegruppen. Barnehagen har tilgang til både gymsal og bibliotek.

Samlokalisering med skolen/sfo forenkler også samarbeidet mellom barnehage og skole, og bidrar til en myk overgang til skole.

Barnehagen har lyse og trivelige lokaler, med rom for muligheter til en viss gruppedeling. For å ivareta gruppas, og det enkelte barns behov, velger vi deler av dagen å dele barna inn i grupper.

Uteområdet for barnehagen og skolen ligger ved siden av hverandre, og vi har muligheter til å benytte skolens uteområde. Om vinteren ligger forholdene godt til rette for ski, aking og andre uteaktiviteter. Vi har et fast turområde som gir barna muligheter til variert lek. Høsten 2017 fikk Oppvekstsenteret satt opp ei grillhytte ved idrettsplassen, noe som er blitt et mye brukt turmål for både skole og barnehage.

Vi har en egen førskolegruppe, med eget opplegg, der de også noen ganger er sammen med 1. trinn.

Barnehagens åpningstid: 06.40 -16.30

Barnehagen har feriestengt de 3 siste ukene i juli.

Barnehagens personalet er godt kvalifisert. Vi har oppnår nesten statens målsetting om 50 % pedagogtetthet. Alle våre assistenter er godkjente barne- og ungdomsarbeidere.

Vi har også et tett samarbeid med Elvland natur og kultur barnehage.

Samarbeidsutvalg og foreldreutvalg

For å sikre samarbeidet med barnas hjem skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldreråd: Består av foreldre/foresatte til alle barna i barnehagen.

Foreldreutvalg: Valge medlemmer som skal være et bindeledd mellom barnehagen og foreldre/foresatte. Er blant annet med på å arrangere foreldremøter, dugnader og sosiale sammenkomster. Deltar på møter i utvidet samarbeidsutvalg.

Samarbeidsutvalg: Et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Saker av viktighet skal forelegges samarbeidsutvalget.

Samarbeidsutvalg og foreldreutvalg barnehageåret 2022-2023

Handlingsplan for samarbeidsutvalget

Informasjon om foreldreråd, foreldreutvalg og samarbeidsutvalg

Årsplan 2022-2023

Kontakt oss

Haltdalen oppvekstsenter avd barnehage
Knuten 121
7383  Haltdalen

Enhetsleder Randi Aasen
Telefon: 95894786
randi.aasen@holtalen.kommune.no

Styrer Wenche Gjære
Telefon: 95 89 47 89
wenche.gjere@holtalen.kommune.no

Ped.leder storbarn: Marita Grøtådal
Telefon: 95 89 47 98

Ped.leder storbarn: Grethe Lund
Telefon: 95 89 47 98

Ped.leder småbarn: Inga Marie Ranøien
Telefon: 95894797

Ped.leder småbarn: Britt Mary Dragmyrhaug
Telefon: 95894797

X