Haltdalen oppvekstsenter

Haltdalen oppvekstsenter

Haltdalen oppvekstsenter

Haltdalen oppvekstsenter består av en 1-avdelings barnehage, som har barn i alderen 0-6 år. Vi flyttet inn i nye fine lyse lokaler i 2012.

SIST OPPDATERT: 09.01. 2018 - 14:35

Haltdalen oppvekstsenter

Haltdalen oppvekstsenter, avdeling barnehage, er en 1-avdelings barnehage med plass til ca 20 barn i alderen 0-6 år. Barnehagen flyttet inn i nytt bygg ved Haltdalen oppvekstsenter høsten 2012. Barnehagen har tilgang til både gymsal og bibliotek.

Samlokalisering med skolen/sfo forenkler også samarbeidet mellom barnehage og skole, og bidrar til en myk overgang til skole.

Barnehagen har lyse og trivelige lokaler, med rom for muligheter til en viss gruppedeling. For å ivareta gruppas, og det enkelte barns behov, velger vi deler av dagen å dele barna inn i grupper.

Uteområdet for barnehagen og skolen ligger ved siden av hverandre, og vi har muligheter til å benytte skolens uteområde. Om vinteren ligger forholdene godt til rette for ski, aking og andre uteaktiviteter. Vi har et fast turområde som gir barna muligheter til variert lek.

Vi har en egen førskolegruppe, med eget opplegg, der de også noen ganger er sammen med 1. trinn.

Barnehagens åpningstid: 06.45 -16.30

Barnehagen har feriestengt de 3 siste ukene i juli.

Barnehagens personalet er godt kvalifisert. Vi har oppnår nesten statens målsetting om 50 % pedagogtetthet. Alle våre assistenter er godkjente barne- og ungdomsarbeidere.

Vi har også et tett samarbeid med Elvland natur og kultur barnehage.

Foreldre foreningen i barnehagen

Foreldre foreningen i barnehagen er en forening som arbeider aktivt sammen med barnehagen og oppvekstsentret. De arrangerer f.eks dugnader og solfest for oss. Foreldreforeningen barnehagen 2016

Årsplan 2017/18

Årsplan 2017/18ÅRSPLAN 2017-2018

Kontakt oss

 

 

Haltdalen oppvekstsenter avd bhg

Knuten 121

7383  Haltdalen

 

 

Enhetsleder Jorun Engan

telef: 72 41 63 64

rektor.grot@holtalen.kommune.no

 

Fagleder Solveig Wormdal

telef: 72 41 64 00

solveig.wormdal@holtalen.kommune.no  

 

Ped.leder Håvard Løberg

telef: 72 41 64 00

havard.loberg@holtalen.kommune.no

X