Haltdalen oppvekstsenter

Haltdalen oppvekstsenter

Haltdalen oppvekstsenter

Haltdalen oppvekstsenter består av en 1-avdelings barnehage, som har barn i alderen 0-6 år. Vi flyttet inn i nye fine lyse lokaler i 2012.

SIST OPPDATERT: 29.06. 2022 - 09:42

Haltdalen oppvekstsenter

I Haltdalen barnehage har vi som målsetning at leken skal ha en sentral plass i barnas liv i barnehagen. Leken er barnas viktigste aktivitet og arena for læring og sosial kompetanse.

Haltdalen oppvekstsenter, avdeling barnehage, er en 1-avdelings barnehage med plass til ca 20 barn i alderen 0-6 år. Barnehagen flyttet inn i nytt bygg ved Haltdalen oppvekstsenter høsten 2012. Fra høsten 2018 disponerer barnehagen en brakkeløsning for deling av barnegruppen. Barnehagen har tilgang til både gymsal og bibliotek.

Samlokalisering med skolen/sfo forenkler også samarbeidet mellom barnehage og skole, og bidrar til en myk overgang til skole.

Barnehagen har lyse og trivelige lokaler, med rom for muligheter til en viss gruppedeling. For å ivareta gruppas, og det enkelte barns behov, velger vi deler av dagen å dele barna inn i grupper.

Uteområdet for barnehagen og skolen ligger ved siden av hverandre, og vi har muligheter til å benytte skolens uteområde. Om vinteren ligger forholdene godt til rette for ski, aking og andre uteaktiviteter. Vi har et fast turområde som gir barna muligheter til variert lek. Høsten 2017 fikk Oppvekstsenteret satt opp ei grillhytte ved idrettsplassen, noe som er blitt et mye brukt turmål for både skole og barnehage.

Vi har en egen førskolegruppe, med eget opplegg, der de også noen ganger er sammen med 1. trinn.

Barnehagens åpningstid: 06.45 -16.30

Barnehagen har feriestengt de 3 siste ukene i juli.

Barnehagens personalet er godt kvalifisert. Vi har oppnår nesten statens målsetting om 50 % pedagogtetthet. Alle våre assistenter er godkjente barne- og ungdomsarbeidere.

Vi har også et tett samarbeid med Elvland natur og kultur barnehage.

Foreldreforeningen i barnehagen

Foreldreforeningen i barnehagen er en forening som arbeider aktivt sammen med barnehagen og oppvekstsentret. De arrangerer f.eks dugnader og solfest for oss.FORELDREFORENINGA HØSTEN 2021

https://holtalen.kommune.no/wp-content/uploads/2021/10/FORELDREFORENINGA-FRA-HØSTEN-2021.pdf

Årsplan 2021/22

Kontakt oss

Haltdalen oppvekstsenter avd barnehage
Knuten 121
7383  Haltdalen

Enhetsleder Randi Aasen
Telefon: 48 07 42 95
randi.aasen@holtalen.kommune.no

Styrer Lise Jacobsen
Telefon: 95 89 47 89
lise.jacobsen@holtalen.kommune.no  

Ped.leder storbarn: Marita Grøtådal
Telefon: 95 89 47 98
marita.grotadal@holtalen.kommune.no

Ped.leder storbarn: Grethe Lund
Telefon: 95 89 47 98
grethe.lund@holtalen.kommune.no

Ped.leder småbarn: Inga Marie Ranøien
Telefon: 95894797
inga.marie.ranoien@holtalen.kommune.no

Ped.leder småbarn: Britt Mary Dragmyrhaug
Telefon: 95894797
BrittMary.dragmyrhaug@holtalen.kommune.no

X