Barnehageplass

Søknad om barnehageplass

Holtålen kommune har et hovedopptak i året med søknadsfrist 1.mars.

På denne siden finner du søknadsskjema.

SIST OPPDATERT: 26.08. 2019 - 12:16

Opptak av barn

Ønsker du barnehageplass i løpet av barnehageåret 2019/2020 må du søke innen 1. mars 2019.
Det vil si: Nytt barnehageår starter 5. august 2019, men ønsker du en annen oppstartdato, som for eksempel 01.01.2020, må det også søkes innen 1. mars 2019.

De som allerede har plass, men ønsker endring i oppholdstid må sende ny søknad innen fristen 1. mars. Endringene gjøres via søknadskjema.

Kommunen tilbyr 3, 4 og 5 dager per uke.

Du kan lese mer om opptak av barn i Vedtekter for kommunale barnehager.

Spørsmål om opptak rettes til enhetsleder Randi Aasen.

Oppsigelse av barnehageplass

Oppsigelsestiden er en måned. Det kreves ordinær betaling i oppsigelsestiden.

Kontaktinformasjon

Enhetsleder barnehage
Randi Aasen
Telefon 48 07 42 95
randi.aasen@holtalen.kommune.no

X