Barnehageplass

Søknad om barnehageplass

Holtålen kommune har et hovedopptak i året med søknadsfrist 1.mars.

Link til elektronisk søknad finner du her

SIST OPPDATERT: 01.07. 2022 - 08:21

SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS

Viktig informasjon før du søker barnehageplass

I Holtålen kommune benyttes digital behandling av barnehagesøknaden. Det betyr at søknad, bekreftelse om mottatt søknad, svar på din søknad, tilbud om barnehageplass, og svar på om dere tar imot plassen eller ikke – skjer digitalt.

  1. Søke barnehageplass: Trykk på knappen Barnehageplass: søke, endre, svare.
  2. Logg inn i foresattportalen med bank id, fyll ut søknadsskjemaet og send inn.
  3. Bekreftelse på at Holålen kommune har mottatt din søknad, kommer på e-post (oftest noen sekunder etter innsending).
  4. Søknadsbehandling skjer i samarbeid mellom opptaksmyndighet og styrerne.
  5. Svar på søknad mottar du i din sikre digitale postkasse: Digipost eller e-Boks.
  6. Svar på tilbud må skje innen svarfristen som oppgis i tilbudsbrevet. Du svarer på om plassen mottas eller ikke, ved å logge inn i foresattportalen (samme sted som du søkte, lenken står også i tilbudsbrevet).
  7. Etter svarfristen kanselleres søknaden automatisk, dersom du ikke har svart. Du må da søke på nytt. Er det flere som søker plass, kan plassen tilbys noen andre.
  8. Oppsigelse av plass gjøres på eget skjema.

 

Vi har selvsagt forståelse for at noen av ulike årsaker ikke benytter/ikke har tilgang på internett/PC/nettbrett/e.l. Du kan da få hjelp til å legge inn søknad manuelt ved å kontakte enhetsleder barnehage.

Dersom du ikke har registrert digital postkasse, sendes utskrift av brev i posten.

Du kan lese mer om opptak av barn i Vedtekter for kommunale barnehager.

Spørsmål om opptak rettes til enhetsleder Randi Aasen.

Oppsigelse av barnehageplass

Oppsigelsestiden er en måned. Det kreves ordinær betaling i oppsigelsestiden.

Oppsigelse av plass og reduksjon av plass gjøres i foresatteportalen. Logg inn med bank id.

Ved endring av plass legg til en endringssøknad.

Kontaktinformasjon

Enhetsleder barnehage
Randi Aasen
Telefon 95894786
randi.aasen@holtalen.kommune.no

X