Elvland natur- og kulturbarnehage

Elvland natur- og kulturbarnehage

Elvland barnehage ble åpnet i 2001. I 2015 ble Elvland utbygd slik at alle barn i Ålen skulle få plass i samme barnehage. Fra 01.01.2016 ble Ålen kulturbarnehage og Elvland naturbarnehage slått sammen og Elvland natur- og kulturbarnehage er nå den eneste barnehagen i Ålen. Vi viderefører kompetanse og kvaliteter som begge barnehagene har tilegnet seg.

Barnehagens lokaler er lyse og trivelige, med rom for fleksibel gruppeinndeling.

Uteområdet ligger i naturskjønne omgivelser med trær, bakker, berg, knauser og elva som nærmeste nabo. Barnehagen har flere turplasser i nærområdet som Elveplassen, Blåbærtoppen, Lavoplassen og Grillhytta. Det er gåavstand til sentrum, Hovet, skole og bibliotek.

Høsten 2020 er barnehagen inndelt i fire avdelinger. Avdeling Sør og Avdeling Brakka (Nyområdet) er for barn i aldersgruppen 3 – 6 år. Avdeling Midt og Avdeling Sør er avdelinger for barn i aldersgruppen 1 – 3 år.

Barnehagens personale er godt kvalifisert. Vi har oppnådd statens målsetting om omlag 50% pedagogtetthet og mange av assistentene har fagbrev.

Elvland natur- og kulturbarnehage har  tett samarbeid med Haltdalen barnehage.

Barnehagen er åpen fra 06.30 til 16.30

Barnehagen har feriestengt de tre siste ukene i juli.

Nyheter

Barnehagens målsetting

  • Barna skal ha en hverdag preget av omsorg, trygghet, inkludering og gode relasjoner
  • Barna skal få oppleve glede ved aktivitet og lek i uterommet
  • Vi bruker av naturens ressurser i matlaging, formingsaktivitet og lek
  • Barna skal få medvirke og mestre ut fra alder og modenhet
  • Støtte og fremme enkeltbarns og barnegruppens sosiale ferdigheter
  • Tilby et sunt og variert kosthold
  • Arbeide systematisk med språkstimulering og språklig bevissthet
  • Den samiske kulturen er en del av barnehagens innhold.
  • Vi samarbeider med kulturskolen

KONTAKTINFORMASJON

Styrer
Tone Trygstad Bakås
Tlf: 958 94 778
tone.bakas@holtalen.kommune.no

Avdeling Sør
Tlf: 477 62 897
Pedagoiske ledere:
Heidi Kirkhus
heidi.kirkhus@holtalen.kommune.no
Inger Lise Rogneslien
inger.rogneslien@holtalen.kommune.no

Avdeling Brakka
Tlf: 948 00 135
Pedagogiske ledere:
Edith Aasen
edith.aasen@holtalen.kommune.no
Marion Bakås Gjersvold
marion.gjersvold@holtalen.kommune.no

Avdeling Midt
Tlf: 477 63 865
Pedagogiske ledere:
Wenche Gjære
wenche.gjere@holtalen.kommune.no
Hanne Aasen
hanne.aasen@holtalen.kommune.no

Avdeling Nord
Tlf: 958 94 779
Pedagogisk leder:
Inga Marie Ranøien
inga.rognes@holtalen.kommune.no
Tonje Storstein
tonje.storstein@holtalen.kommune.no

X