Elvland natur- og kulturbarnehage

Elvland natur- og kulturbarnehage

Elvland barnehage ble åpnet i 2001. I 2015 ble Elvland utbygd slik at alle barn i Ålen skulle få plass i samme barnehage. Fra 01.01.2016 ble Ålen kulturbarnehage og Elvland naturbarnehage slått sammen og Elvland natur- og kulturbarnehage er nå den eneste barnehagen i Ålen. Vi viderefører kompetanse og kvaliteter som begge barnehagene har tilegnet seg.

Barnehagens lokaler er lyse og trivelige, med rom for fleksibel gruppeinndeling.

Uteområdet ligger i naturskjønne omgivelser med trær, bakker, berg, knauser og elva som nærmeste nabo. Barnehagen har flere turplasser i nærområdet som Elveplassen, Blåbærtoppen, Lavoplassen og Grillhytta. Det er gåavstand til sentrum, Hovet, skole og bibliotek.

Høsten 2019 er barnehagen inndelt i fire avdelinger. Nyavdeling (eksterne moduler 2016) er areal for ettåringer. Avdeling i midten er areal for eldste gruppen av treåringer og fireåringer ( Triangel og Marakas). Avdeling nord er areal for toåringer og yngste gruppe av treåringer (Tamburin og Triangel). Brakka (tilbygg høsten 2018) på «nyområdet» er areal for femåringer (Stortromma). Fra høsten 2019 går det totalt 48 barn (tilsvarer 58 plasser) i Elvland natur- og kulturbarnehage.

Barnehagens personale er godt kvalifisert. Vi har oppnådd statens målsetting om omlag 50% pedagogtetthet og mange av assistentene har fagbrev.

Elvland natur- og kulturbarnehage har  tett samarbeid med Haltdalen barnehage.

Barnehagen er åpen fra 06.30 til 16.30

Barnehagen har feriestengt de tre siste ukene i juli.

Nyheter

Barnehagens målsetting

  • Barna skal ha en hverdag preget av omsorg, trygghet, inkludering og gode relasjoner
  • Barna skal få oppleve glede ved aktivitet og lek i uterommet
  • Vi bruker av naturens ressurser i matlaging, formingsaktivitet og lek
  • Barna skal få medvirke og mestre ut fra alder og modenhet
  • Støtte og fremme enkeltbarns og barnegruppens sosiale ferdigheter
  • Tilby et sunt og variert kosthold
  • Arbeide systematisk med språkstimulering og språklig bevissthet
  • Den samiske kulturen er en del av barnehagens innhold.
  • Vi samarbeider med kulturskolen

KONTAKTINFORMASJON

Styrer
Tone Trygstad Bakås
Tlf: 958 94 778
tone.bakas@holtalen.kommune.no

Avdeling for 1 – åringer
Tlf: 909 12 582
Pedagoiske ledere:
Inga Marie Ranøien
inga.rognes@holtalen.kommune.no

Trine Aasen Aune
trine.aune@holtalen.kommune.no

Avdeling for 2-3 åringer avd. Nord
(Tamburin og Triangel)

Tlf: 958 94 779
Pedagogisk leder:
Heidi Kirkhus
heidi.kirkhus@holtalen.kommune.no


Avdeling for 3 og 4 – åringer  avd. Midt
(Triangel og Marakas)
Tlf: 415 04 353
Pedagogisk leder:

Edith Aasen
edith.aasen@holtalen.kommune.no

Ronja Skogås
ronja.skogas@holtalen.kommune.no

 

Avdeling for 5 – åringer
i Brakka (Stortromma)
Tlf: 948 00 135
Pedagogiske ledere:
Wenche Gjære
wenche.gjere@holtalen.kommune.no
Hanne Aasen
hanne.aasen@holtalen.kommune.no

X