Elvland natur- og kulturbarnehage

Elvland natur- og kulturbarnehage

Elvland barnehage ble åpnet i 2001. I 2015 ble Elvland utbygd slik at alle barn i Ålen skulle få plass i samme barnehage. Fra 01.01.2016 ble Ålen kulturbarnehage og Elvland naturbarnehage slått sammen og Elvland natur- og kulturbarnehage er nå den eneste barnehagen i Ålen. Vi viderefører kompetanse og kvaliteter som begge barnehagene har tilegnet seg.

Barnehagens lokaler er lyse og trivelige, med rom for fleksibel gruppeinndeling.

Uteområdet ligger i naturskjønne omgivelser med trær, bakker, berg, knauser og elva som nærmeste nabo. Barnehagen har flere turplasser i nærområdet som Elveplassen, Blåbærtoppen, Lavoplassen og Grillhytta. Det er gåavstand til sentrum, Hovet, skole og bibliotek.

Fra høsten 2021 ble det opprettet en ny avdeling tilknyttet Elvland barnehage, avdeling Midtstuggu. Den gamle Ålen barnehage ble igjen tatt i bruk til barnehageformål. Dette for å få plass til alle barn som hadde søkt om barnehageplass. Midstuggu består av to avdelinger: Hvitveis og Hestehov.

Barnehageåret 2022/2023 blir barnehagen inndelt i fem avdelinger. Avdeling Nord og Avdeling Midt er for barn i aldersgruppen 3 – 6 år. Avdeling Sør er for  barn født i 2020. Hvitveis og  Hestehov er avdelinger for barn i aldersgruppen 1 – 2 år.

Barnehagens personale er godt kvalifisert. Vi har oppnådd statens målsetting om omlag 50% pedagogtetthet og mange av assistentene har fagbrev.

Elvland natur- og kulturbarnehage har  tett samarbeid med Haltdalen barnehage.

Barnehagen er åpen fra 06.30 til 16.30

Barnehagen har feriestengt de tre siste ukene i juli.

Nyheter

Barnehagens målsetting

  • Barna skal ha en hverdag preget av omsorg, trygghet, inkludering og gode relasjoner
  • Barna skal få oppleve glede ved aktivitet og lek i uterommet
  • Vi bruker av naturens ressurser i matlaging, formingsaktivitet og lek
  • Barna skal få medvirke og mestre ut fra alder og modenhet
  • Støtte og fremme enkeltbarns og barnegruppens sosiale ferdigheter
  • Tilby et sunt og variert kosthold
  • Arbeide systematisk med språkstimulering og språklig bevissthet
  • Den samiske kulturen er en del av barnehagens innhold.
  • Vi samarbeider med kulturskolen

KONTAKTINFORMASJON

Styrer
Tone Trygstad Bakås
Tlf: 958 94 778
tone.bakas@holtalen.kommune.no

Avdeling Sør
Tlf: 477 62 897
Pedagoiske ledere:
Per Atle Engan
Susanne Agnor-Grøtådal
Johanne Tronsaune

Avdeling Midt
Tlf: 477 63 865
Pedagogiske ledere:
Heidi Kirkhus
Inger Lise Rogneslien

Avdeling Nord
Tlf: 958 94 779
Pedagogisk leder:
Kristin Sjøflot
Hanne Aasen

Avdeling Midtstuggu
Tlf. Hvitveis: 94818637
Tlf. Hestehov: 94800135

Pedagogiske ledere:
Edith Aasen
Marion Bakås Gjersvold

X