Elvland natur- og kulturbarnehage

Elvland natur- og kulturbarnehage

Elvland barnehage ble åpnet i 2001. I 2015 ble Elvland utbygd slik at alle barn i Ålen skulle få plass i samme barnehage. Fra 01.01.2016 ble Ålen kulturbarnehage og Elvland naturbarnehage slått sammen og Elvland natur- og kulturbarnehage er nå den eneste barnehagen i Ålen. Vi viderefører kompetanse og kvaliteter som begge barnehagene har tilegnet seg.

Barnehagens lokaler er lyse og trivelige, med rom for fleksibel gruppeinndeling.

Uteområdet ligger i naturskjønne omgivelser med trær, bakker, berg, knauser og elva som nærmeste nabo. Barnehagen har flere turplasser i nærområdet som Elveplassen, Blåbærtoppen, Lavoplassen og Grillhytta. Det er gåavstand til sentrum, Hovet, skole og bibliotek.

Fra august 2018 er barnehagen inndelt i fire aldershomogene avdelinger. Nyavdeling (tilbygg 2016) er areal for ettåringer. Avdeling i midten er areal for to- og treåringer (Tamburin og Triangel). Avdeling nord er areal for femåringer (Stortromma). Fra september blir det en ny avdeling i brakker på «nyområdet». Dette vil bli areal for fireåringer (Marakas). Fra høsten 2018 går det totalt 47 barn i Elvland natur- og kulturbarnehage.

Barnehagens personale er godt kvalifisert. Vi har oppnådd statens målsetting om 50% pedagogtetthet og de fleste av assistentene har fagbrev.

Utviklingstiltak for perioden 2014 – 2020 er Et godt språkmiljø for alle barn.

Barnehagen er åpen fra 06.30 til 16.30

Barnehagen har feriestengt de tre siste ukene i juli. (Se barnehagerute)

Nyheter

Ny fagarbeider 19.06. 2018

Barnehagens målsetting

  • Barna skal ha en hverdag preget av omsorg, trygghet, inkludering og gode relasjoner
  • Barna skal få oppleve glede ved aktivitet og lek i uterommet
  • Vi bruker av naturens ressurser i matlaging, formingsaktivitet og lek
  • Barna skal få medvirke og mestre ut fra alder og modenhet
  • Støtte og fremme enkeltbarns og barnegruppens sosiale ferdigheter
  • Tilby et sunt og variert kosthold
  • Arbeide systematisk med språkstimulering og språklig bevissthet
  • Den samiske kulturen er en del av barnehagens innhold.
  • Vi samarbeider med kulturskolen

KONTAKTINFORMASJON

Styrer
Tone Trygstad Bakås
Tlf: 958 94 778
tone.bakas@holtalen.kommune.no

Avdeling for 1 – åringer
Tlf: 909 12 582
Pedagoiske leder:
Marthe Kristin Olsen
marthe.olsen@holtalen.kommune.no

Avdeling for 2-3 åringer (Tamburin og Triangel)
Tlf: 415 04 353
Pedagogisk leder:
Marita Grøtådal
http://martia.grotadal@holtalen.kommune,no

Avdeling for 4 – åringer (Marakas)
Tlf: 958 94 779
Pedagogisk leder:

Wenche Gjære
wenche.gjere@holtalen.kommen.no

Avdeling for 5 – åringer (Stortromma)
Tlf: 415 04 353
Pedagogiske ledere:
Inga Marie Ranøien Rognes
inga.rognes@holtalen.kommune.no
Edith Aasen
edith.aasen@holtalen.kommune.no

X