Tilsyn av barnehage

Tilsyn etter lov om barnehager § 16

Den lokale barnehagemyndigheten har ansvar for kvalitetskontroll i både kommunale og private barnehager. Kommunen har ansvar for at alle barnehager drives forsvarlig og lovlig.
Når det gjelder tilsyn i Holtålen kommune har dette blitt delegert til skolefaglig ansvarlig Aagoth Johanne Moe.

Gjennomføring av tilsyn

  • Tilsynet kan være anmeldt/varslet eller uanmeldt.
  • Alle barnehager skal ha minst et tilsyn hver tredje år, men spesielle tilfeller/oppfølgingssaker kan tilsi at tilsyn skjer hyppigere.
  • Ulike tema kan i perioder få økt fokus, for eksempel ulike satsningsområder.

Tilsyn blir gjort med bakgrunn i tilsynsmyndighetens dokument Tilsyn med barnehager i Holtålen kommune

Etter tilsynet blir det utarbeidet en tilsynsrapport som blir utlagt på denne sida.

Fylkesmannens ansvar

Fylkesmannen fører tilsyn med at kommunen utfører de oppgaver den som barnehagemyndighet er pålagt etter barnehageloven.
Fylkesmannen har rett til innsyn i dokumenter og adgang til barnehagelokaler i den utsrekning dette anses nødvendig for å ivareta fylkesmannens oppgaver.

Kontaktinformasjon

Skolefaglig ansvarlig
Aagoth Johanne Moe
Tlf: 72 41 76 09
aagoth.moe@holtalen.kommune.no

X