Flerfaglig samarbeid

Flerfaglig samarbeid

For at barn og foreldre skal få et mest mulig helhetlig tilbud til beste for barns oppvekst og utvikling, kreves det at barnehagen samarbeider med andre tjenester og institusjoner i kommunen.

SIST OPPDATERT: 01.07. 2022 - 08:24

Tverrfaglig samarbeid

Å skape helhetlige oppvekstvilkår for barn forutsetter et samarbeid mellom ulike instanser som arbeider med barn.

For barn med særlige behov er tverrfaglig samarbeid viktig med tanke på å samordne tiltak for å gi rett hjelp til rett tid.

Foresatte har rett til å være med på å utforme tilbudet i samarbeid med barnehagen og de andre involverte for å gi barnet et helhetlig tilbud.

Barnehagene i Holtålen samarbeider med:

Vi samarbeider også med St.Olavs hospital (Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk og Trondsletten Habiliteringssenter) og Statped.

Samarbeid med skolen

Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse og eventuelt SFO. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem.

I Holtålen kommune er det utarbeidet en plan for
Overgang barnehage skole.

Lenker til skolene i vår kommune:

Hov skole

Haltdalen oppvekstsenter

X