Blog

Aktuelt, Nyheter

Unntak fra smittekarantene og ventekarantene

Unntak fra smittekarantene og ventekarantene

Vaksinert for covid-19  

Det er ulike regler for ventekarantene og smittekarantene.

Du må ikke i smittekarantene hvis:

  • du er fullvaksinert.
  • du har fått én vaksinedose, og
    • det har gått mellom 3 og 15 uker siden du fikk dosen, ogdu tester deg mellom dag 3 og 7 etter nærkontakten med en smittet. (Du må ikke i karantene frem til du tester deg. Hvis du tester positivt må du i isolasjon). 

Du må ikke i ventekarantene hvis:

  • du er beskyttet.
  • den som er i smittekarantene er beskyttet.

For både smittekarantene og ventekarantene må du ha dokumentasjon fra norsk helse- og omsorgstjeneste på at du er vaksinert.

For mer info:

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/testing-isolasjon-smittesporing-og-karantene/karantene/husstandsmedlemmer-til-personer-i-smittekarantene-skal-i-ventekarantene

https://www.fhi.no/nyheter/2021/lettelser-i-karantene-for-vaksinerte/

X