Blog

Holtålen kommune har sterkt vurdert om kommunegrensen skal stenges i en eller annen form.
Vi har kommet til at vi i dag ikke ønsker å gjøre dette.  For det første vil en slik stenging være umulig å praktisere/håndheve, og for det andre har vi ikke oversikt over de samfunnsmessige konsekvenser et slikt vedtak, spesielt dersom dette kombineres med karantene, vil ha.

Vi ønsker derfor på det nåværende tidspunkt å begrense oss til sterkt å anmode alle, både egne innbyggere og mulig besøkende, å avstå fra enhver reise, både lokalt, regionalt og nasjonalt.

Er du i tvil om reisen eller besøket er nødvendig? – Dropp det!

X