Blog

Aktuelt, Nyheter

KULTURPRIS – KULTURSTIPEND

KULTURPRIS 2020

Holtålen kommune ønsker forslag på kandidater til årets kulturpris. Forslag sendes Holtålen kommune, Bakkavegen 1, 7380 Ålen eller til e-postadr.: epost@holtalen.kommune.no. Frist: 11. oktober 2020.
Kulturprisen kan deles ut til enkeltperson, samarbeidspartnere, lag, foreninger eller institusjoner som har tilknytning til kommunen, og som har utmerket seg innen det utvidete kulturbegrepet. Både enkeltpersoner og organisasjoner kan sende inn forslag. Forslaget må begrunnes.

KULTURSTIPEND 2020
Holtålen kommune ønsker forslag på kandidater til årets kulturstipend. Begrunnet forslag sendes Holtålen kommune, Bakkavegen 1, 7380 Ålen eller til e-postadr.: epost@holtalen.kommune.no. Frist: 11. oktober 2020. Kulturstipendet tildeles lovende utøvere innen en vid definisjon av kulturbegrepet. Mottakeren skal bo i, eller ha tilknytning til Holtålen kommune.

X