Blog

Aktuelt, Nyheter

OPPUNDER FJELLBANDET – SALGSSTEDER

Oppunder Fjellbandet nr. 1 2022 er å få kjøpt følgende steder i regionen;

Coop Marked i Haltdalen og Ålen, Norli Amnéus Røros, Norli bokhandel på Støren og i Trondheim (Nordre gate), Spar B. Langseth Selbu og Coop Prix i Tydal og på Bjørgen.

X