Blog

Aktuelt, Nyheter

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge – utlysning for 2021

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 er det satt av om lag 360 millioner kroner til «Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge». Bufdir lyser nå ut midlene med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak. Inntil 20 millioner kroner er satt av til utprøving av metoder/arbeidsmodeller og koordinering av samarbeidet mellom tjenester.

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

Søk her!

X