Blog

Skogplantesesongen nærmer seg. Også i år viser det seg at det blir utfordrende å skaffe utenlandsk arbeidskraft for å utføre skogplanting. Derfor innføres det også i år ekstraordinært plantetilskudd. Landbruksdirektoratet har enda ikke bestemt hvordan dette skal praktiseres. Skogplanting er en god anledning til å bli kjent med egen skog og i tillegg kan du lønne deg selv eller egne ansatte gjennom skogfondet med 2-3 kr per plante. Kommunen har plantespett og plantebelter til utlån: Kontakt Harald Aasen tlf. 90 87 65 65.

Ellers søker både Allskog, Nortømmer og SB-skog etter skogplantører for tiden. Ta kontakt med skogaktørene, så får du beskjed om videre prosess.

Skogkurs har nettkurs i planting: https://www.skogkurs.no/artikkel.cfm?Id_art=30481

ALLSKOG:

Erik Gundersen: 951 55 639 / erik.gundersen@allskog.no

NORTØMMER:

Arvid Eriksen: 903 60 163 / arvid.eriksen@nortommer.no

SB SKOG:

Marius Bjørseth: 981 43 657 / mbj@sbskog.no

X