Blog

Aktuelt, Nyheter

Nytt fra helsestasjon og skolehelsetjenesten

Etter nye retningslinjer fra helsemyndighetene, vil antall konsultasjoner ved helsestasjonen gradvis øke igjen f.o.m 20.04.20. Alle konsultasjoner 0-5 år vil nå etter hvert bli gjennomført.

Dette er vi veldig glade for!

Men vi håper samtidig at dere som bruker helsestasjonstjenesten, vil hjelpe oss å gjennomføre nødvendige tiltak for å hindre smitte.

Vi vil derfor opplyse om noen kjøreregler for besøk ved helsestasjonen fremover:

Helsesykepleier har inntil videre kontor ved Hov skole. Benytt inngangen til 5-7 trinn i skolegården.

  • Møt til oppsatt tid, og unngå unødig tid på venterom
  • Møt fortrinnsvis én forelder per barn – ta kontakt med oss hvis dere ønsker å komme begge to
  • Ikke ta med søsken om dette ikke er avtalt
  • Vask hendene med en gang dere kommer inn på helsestasjonens venterom(skolekontoret)
  • Hold avstand til andre i venterommet/ på skolen
  • Ikke møt opp på helsestasjonen(skolekontoret) hvis du er i karantene, eller noen i husstanden har luftveissymptomer – ta kontakt med oss om dette er tilfelle

Jordmor vil fortsatt gjennomføre konsultasjoner ved Røros helsestasjon inntil videre.

Ved spørsmål kan du kontakte helsesykepleier eller jordmor. Se vår hjemmeside for kontaktinformasjon.

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten vil være på plass på skolene, når de begynner å ta imot elever igjen den 27. april. Vi vil da være tilgjengelige for elevene på skolen, men ikke hver dag. Vi kommer tilbake til når vi skal være på de enkelte skolene.

Vi gleder oss til å se elevene igjen!

Vi bistår skolene i arbeidet med å legge til rette for trygt smittevern, og kan også svare på spørsmål fra foreldre som er usikre.

Vi er fortsatt tilgjengelige på telefon for foreldre og elever som skal ha hjemmeskole videre.

Ring oss!

Noen spørsmål kan vi løse på telefon.

Alle er fortsatt velkommen til å ta kontakt pr telefon.

Kontaktinformasjon

Helsestasjon telefon; 91740547

Jordmor beredskapstelefon; 46817570

Kontakttid helsesykepleier er mandag til fredag fra klokken 09.00-15.00.

X