Blog

Aktuelt, Nyheter

Alle barnehager og skoler er fortsatt stengt til over påske

Regjeringen viderefører tiltakene som er innført i det norske samfunnet for å dempe spredningen av koronaviruset og har besluttet at alle landets barnehager og skoler fortsatt skal være stengt til og med 13. april, og at fjernundervisning i skolen fortsetter.

Hvis ikke annet blir bestemt fra sentralt hold, åpnes skoler og barnehager den 14. april til vanlig tid.

Beredskapstilbudet holdes stengt i påskeuken.

Følg med på kommunens hjemmeside, facebookside og regjeringen.no

X