Blog

Søknad om kulturmidler sendes elektronisk via søknadsskjema på kommunens hjemmeside.
Søknadsfrist er 1. mai 2020.

Eventuelle spørsmål rettes til kulturkonsulent Siri Hegseth. Telefon: 958 94784.
E-post: siri.hegseth@holtalen.kommune.no

X