Blog

Aktuelt, Nyheter

Barnehagebetaling og betaling av kommunale avgifter

Offentlig ettersyn

Når barnehage og SFO er stengt, slipper foreldre å betale for dette.  Faktura for mars er utsendt, og  betales på vanlig måte.  Fritak pga. stenging avregnes på neste faktura (april).

Tilbud om dagtilbud for barn med foreldre i utsatte yrker er gratis.

Holtålen kommune sender ut kommunale avgifter og eiendomsskatt på vanlig måte.  De som får betalingsproblemer pga. uforutsette hendelser  knyttet til koronasituasjonen (permittering/oppsigelse eller lignende) kan henvende seg til kommunens regnskapsavdeling og avtale utsettelse eller betalingsavtaler.  Dette gjelder også faktura for barnehage/SFO-betaling i mars.

X