Blog

Aktuelt, Nyheter

Melding fra Holtålen legekontor

Etter 1. mars 2021 vil enkelte av våre pasienter få tildelt ny fastlege. De det gjelder vil få brev pr. post eller digitalt. Dagens to fastlegelister ved Holtålen legekontor skal fordeles mellom tre leger og det er det HELFO som styrer. Alle våre tre fastleger kan ha 700 pasienter hver.

Vår nye fastlege og allmennlege heter Tonje Haanæs-Rensberg.

Våre to andre fastleger er:

Hanne Svardal Berg, allmennlege og Iestyn Tomas Hubert Carr, spesialist i allmennmedisin.

Legene vil ha noen ledige plasser hver etter 1. mars hvis noen ønsker å bytte tilbake til sin tidligere fastlege.
Gå inn på https://tjenester.helsenorge.no/bytte-fastlege

X