Blog

Aktuelt, Nyheter

OFFISIELL ÅPNING AV MOBILTELEFONIMASTA PÅ SKARVAN

Mandag 12. oktober kl. 12.00 vil dekningsdirektør i Telenor Norge, Bjørn Amundsen, og ordfører i Holtålen kommune, Arve Hitterdal, foreta den offisielle åpninga av mobiltelefonimasta på Skarvan ved Øyungen i Holtålen kommune. Åpninga skjer ved masta på Skarvan.

Mobilmasta har vært i prøvedrift siden 22. september, men mandag 12. oktober vil den bli offisielt satt i drift.

Dette har vi gledet oss lenge til sier enhetsleder for næring og kultur i Holtålen kommune, Olve Morken. Det er en skikkelig milepæl å få dette på plass. En har i flere 10 år arbeidet med å få bedret mobiltelefonforholdene i Hessdalsfjella. Det er sett på mange løsninger og plasseringer opp gjennom årene, men nå har vi fått plassert mobilmasta på det beste stedet som gir den beste dekningen sier Morken.

Ut fra prøvedriften så tilfredsstiller masta de forventningene en hadde til dekning. Det er Telenor som er operatør. Totalkostnaden ligger på ca. 2,5 mill. kr og er finansiert gjennom et spleiselag mellom Telenor, Trøndelag fylkeskommune, Fylkesmannen i Trøndelag og Holtålen kommune.

Morken oppfordrer de som kan til å ta turen opp til masta på Skarven, mandag kl. 12.

X