Blog

Aktuelt, Nyheter

Ledig stilling som avdelingsleder pt. Holtålen sykehjem

Ledig stilling som avdelingsleder i Holtålen kommune

Arbeidssted pt. Holtålen sykehjem

Holtålen sykehjem, somatisk avdeling er underlagt enhet pleie- og omsorgstjenesten i Holtålen kommune.

Sykehjemsavdelingen har 14 institusjonsplasser. I tillegg til sykehjemsavdeling inngår ledelse av kommunalt vaskeri og kjøkken i stillingen.

Avdelingsleder har det totale ansvaret for sin avdeling og inngår i enhetsleders ledergruppe.
Vi søker en leder som er inspirerende og motiverende for ansatte samt har stor gjennomføringsevne til å fortsette å utvikle og tilpasse tjenestene i tråd med fremtidens utfordringer.

Ønsket stillingsprosent oppgis i søknaden, men minimumskrav 80%

Krav til søker:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Behersker norsk både muntlig og skriftlig.
 • Relevant erfaring fra ledelse er en fordel men ingen forutsetning
 • Personlige egenskaper med vekt på selvstendighet, struktur, humor, god samhandlingskompetanse og evne til å se løsninger
 • Evne til fleksibilitet og omprioriteringer av egen og andres arbeidshverdag
 • Førerkort for bil
 • Erfaring med bruk av digitale arbeidsverktøy som journalsystem og ressursstyringssystem er en fordel.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvarlig for daglig drift av sykehjemsavdelingen
 • Avdelingsleder vil ha overordnet fagansvar for det helhetlige tjenestetilbudet i avdelingen.
 • Avdelingsleder vil ha overordnet personalansvar for avdelingens ansatte.
 • Økonomiansvar: Avdelingsleder skal forvalte avdelingens midler på en god og forsvarlig måte til beste for arbeidsgiver, brukere og ansatte i tråd med virksomhetens økonomiske føringer. Avdelingsleder skal ha oversikt og oppfølgingsansvar av avdelingens budsjett og regnskap.
 • Tett samarbeid i lederteam med fokus på ressursfordeling, erfaringsdeling og utvikling.

Vi kan tilby:

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Et trivelig arbeidsmiljø
 • Avlønning etter avtale
 • Fleksitidsordning
 • Medlemskap i KLP

Opplysninger:
Spørsmål om stillingene rettes til enhetsleder Ann Mari Grønli tlf. 48280997

Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale.
Holtålen kommune oppfordrer alle kvalifiserte til å søke jobb, uansett alder, etnisitet, funksjonsevne, kjønn eller religion.

Søknad sendes elektronisk her!
Søknadsfrist 26.05.24

X