Archives

Ledig stilling som avdelingsleder i Holtålen kommune Arbeidssted pt. Holtålen sykehjem Holtålen sykehjem, somatisk avdeling er underlagt enhet pleie- og omsorgstjenesten i Holtålen kommune. Sykehjemsavdelingen har 14 institusjonsplasser. I tillegg til sykehjemsavdeling inngår ledelse av kommunalt vaskeri og kjøkken i stillingen. Avdelingsleder har det totale ansvaret for sin avdeling og inngår i enhetsleders ledergruppe. Vi […]

Continue Reading

Debatten og meningene rundt mulighetsstudien med et evt. nytt ÅlenTorg med Coop Ekstra skal ha stor takhøyde. Derfor har administrasjonen ligget lavt, også fordi studien er en politisk bestilling/veivalg. Bakgrunnen for studien, veldig kort fortalt, er bl.a følgende; Kommunen har, over lang tid, fått tydelige tilbakemeldinger fra svært mange innbyggere på at kommunen må ta […]

Continue Reading

Felles regnskapskontor er et interkommunalt vertskommune samarbeid mellom kommunene Røros, Os og Holtålen, hvor Holtålen kommune er vertskommune for samarbeide. Arbeidsoppgaver/ansvarsområde: Overordnet ansvar for regnskapet for samarbeidskommunene Personalansvar for avdelingens medarbeidere, herunder opplæring og utvikling Videreutvikle regnskapsfunksjonen i samarbeidskommunene Faglig kontaktpunkt for kommunenes økonomisjefer KOSTRA-rapportering og innrapportering til SSB Intern opplæring innenfor regnskapsområdet Kvalifikasjoner: Minimum […]

Continue Reading

Studiesenter Trøndelag Sør tildelt 1,8 millioner! 31 studiesenter i Norge får nå tilskudd fra regjeringen på til sammen 50 millioner kroner. I vår region har Studiesenter Trøndelag Sør fått tildelt 1 868 742,- kr. Dette bidrar til at flere kan ta desentralisert utdanning fra universitet, høyskole eller fagskole uten å flytte eller reise langt. Studiesenter […]

Continue Reading

Holtålen psykisk helse- og rustjeneste starter opp et nytt lavterskeltilbud, for alle 🙂 Vel møtt til “Båltreffen”.  Den arrangeres tirsdag i oddetallsuker kl.11-13. Oppstart 23.april -24. Oppmøte ved ladestasjon i sentrum kl.11, for felles gange til “Pinsti” ved Lunderengshaugan. Vi tenner bål og koker kaffe. Hver enkelt tar med matpakke, og kler seg etter været. Velkommen! […]

Continue Reading

Holtålen legekontor søker etter allmennlege i 100 % vikariat ifbm. svangerskapspermisjon fra 01.08.24 med varighet 31.03.25. Vi har også et ledig vikariat som allmennlege fra 01.09.24 ifbm. obligatorisk sykehuspraksis. Se Holtålen kommune sin hjemmeside og ledige stillinger for mer informasjon. I Holtålen kommune kan du kombinere jobben som fastlege med et hverdagsliv nært naturen med […]

Continue Reading

Holtålen legekontor søker etter allmennlege i 100 % vikariat ifbm. obligatorisk sykehuspraksis fra 01.09.24 med varighet på 6 måneder. Vi har også et ledig svangerskapsvikariat fra 01.08.24. Se Holtålen kommune sin hjemmeside under ledige stillinger for mer informasjon. I Holtålen kommune kan du kombinere jobben som fastlege med et hverdagsliv nært naturen med skog, fjell […]

Continue Reading

Vi på småbarn avd. Hvitveis i Midstuggu har i tiden før påske hatt et lite prosjekt; fra egg til kylling.   Vi har ruget fram kyllinger og har hatt ei rugemaskin stående inne på et grupperom der barna har fått tatt del i hele prosessen. 18. mars var det klekkedag! og 5 kyllinger ble det! […]

Continue Reading

Holtålen kommune søker engasjert velferdsteknolog og systemforvalter i 100 % fast stilling. Oppstart etter avtale Holtålen kommune har stort fokus på digitalisering, det vil vi også ha i årene som kommer. Spesielt gjelder dette innenfor helse, pleie og omsorg. Vi har innført velferds- og trygghetsteknologi, Helseplattformen, og bygger boliger med pasientvarslingssystemer og medfølgende framtidsrettet teknologi. […]

Continue Reading

Holtålen kommune og Coop Oppdal har i lengre tid jobbet med å finne et godt alternativ til neste generasjon matvarebutikk i Ålen. Det er nylig blitt offentliggjort at det jobbes med en mulighetsstudie som innebærer å erstatte ÅlenTorget med et nytt felles bygg for Coop Extra, bibliotek, og de private aktøreene i Ålentorget. Har du […]

Continue Reading

Barnehagedagen 2024 ble markert tirsdag 12. mars med slagordet “Stedet mitt”. Kulturarv er tema. Formålet med dagen er å synliggjøre hva barna får oppleve, erfare og lære i barnehagen. Vi i Elvland barnehage, både i Midtstuggu og Gulbarnehagen har markert denne dagen på ulike vis. De 3 yngste gruppene, har vært i Kiempen. Der fikk […]

Continue Reading

Er du en voksen mann som kan tenke deg å være støttekontakt 2 timer pr uke? Av personlige egenskaper ønsker vi at du er omsorgsfull, pålitelig, trygg og gjerne litt kreativ. Tror du dette er noe for deg? Ta  kontakt med Marianne Tronsaune på tlf. 48054531, eller send oss en e-post på epost@holtalen.kommune.no

Continue Reading

Arbeidsoppgaver: Mottak og retur av tekniske hjelpemidler på utlån av NAV hjelpemiddelsentral. Dette gjelder hjelpemidler innenfor syn, hørsel, kommunikasjon, forflytning og varsling. Kommunen skal til enhver tid forholde seg til gjeldende samarbeidsavtale mellom kommunene og NAV hjelpemiddelsentral. Montering og demontering av tekniske hjelpemidler, tilpasning Enklere reparasjoner og service, avanserte reparasjoner utføres av NAV hjelpemiddelsentral Periodiske […]

Continue Reading

Holtålen kommune søker barne- og ungdomsarbeider/assistent i 100% vikariat fra 01.04.2024 til 31.12.2024 arbeidssted pt. Haltdalen barnehage. Holtålen kommune ønsker ansatt som: Er løsningsorientert, fleksibel, endringsvillig og engasjert i faget Har et positivt menneskesyn og evne til å se muligheter fremfor begrensninger Er engasjert og positiv Ser barna og tilrettelegger for lek Gode kommunikasjon og […]

Continue Reading

Bygg- og anleggsbransjen trenger flere fagarbeidere med kompetanse innen prosjektledelse. Etter påske starter studiet «Prosjekt- og anleggsledelse i bygg og anleggsbransjen» gjennom Trøndelag høyere yrkesfagskole Gauldal. Dette er et nett- og samlingsbasert deltidsstudium som gir 10 studiepoeng og kan kombineres med fulltidsjobb. Studiet vil gjøre deg bedre rustet til å lede planlegging, organisering og gjennomføring av […]

Continue Reading

03. januar i år begynte Linda Hojem er mobbeombud for alle barnehagebarn og elever i grunnskolene i Trøndelag. Kontakt mobbeombudet med spørsmål du har som elev og forelder/foresatt i saker knyttet til barnehage og skolemiljø. Hvem kan kontakte mobbeombudet? Foreldre, foresatte og andre støttepersoner til barn i barnehagen og elever i grunnskolen. Barnehageledere, skoleledere og andre […]

Continue Reading

Og det er hun ikke alene om å synes, viser en fersk undersøkelse. For Mari og mange andre i Trøndelag er det beste reisevalget også det billigste. Det er 200 meter bort til bilveien. Om lag 300 meter til holdeplassen. En skolebuss passerer på morgenen. Og spoler vi en skoledag frem, passerer den på ny. Her […]

Continue Reading

Holtålen kommune sin politikontakt, Frøydis Larntvet Kvernes, er til stede for publikum på kommunehuset følgende dager 1. halvår av 2024: Onsdag 07.02 fredag 01.03 Onsdag 03.04 Onsdag 15.05 Onsdag 12.06 Kontaktinformasjon: Mobil: 45974899 E-post: Froydis.Larntvet.Kvernes@politiet.no

Continue Reading

Kommunen følger situasjonen med ekstremværet «Ingunn» og har i dag deltatt på møtet med Statsforvalteren og kommunene i Trøndelag. Ekstremværet Ingunn er ventet å treffe noe lenger nord enn prognosene først viste, og den kraftigste vinden er nå ventet i deler av Trøndelag og Nordland. Kommunen minner om anbefalingene fra Metrologisk institutt og anbefaler innbyggere […]

Continue Reading

I forbindelse med Holtålen kommunes deltakelse som en av fem nasjonale piloter for Bygdevekstprosjektet fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD), ble ansettelsesprosessen av en prosjektmedarbeider igangsatt i november 2023. Ved søknadsfristens utløp den 10. desember 2023 forelå det 7 søkere til stillingen. Utvelgelsesprosessen har blitt gjennomført ved hjelp av det lokale omdømme og rekrutteringsfirma Velg med […]

Continue Reading

Dere kan nå søke på barnehageplass med oppstart fra august 2024. Dere som allerede har plass med ønsker endring i oppholdstid eller barnehage må sende ny søknad. Barn født etter 30.november 2023 kan få plass med forbehold om ledig kapasitet eller endring i politiske vedtak, jf. barnehageloven §16 rett til plass i barnehage. Se mer informasjon […]

Continue Reading

Vi søker ferievikarer på laboratoriet fra uke 26 – 32 mandag til fredag. Spesielt ukene 28,29 og 30. Kvalifikasjoner Helsesekretær med norsk autorisasjon eller er under utdanning Offentlig norsk godkjent sykepleier/bioingeniør eller er under utdanning Andre som går helsefaglig utdanning ved videregående skole på 2. studieår eller har relevant erfaring/utdanning kan også søke Personlig egnethet […]

Continue Reading

Nå blir det mulig å ta høgskole- og universitetsutdanning i Holtålen. Studiesenter Trøndelag Sør skal gjøre det mulig å kombinere studier med jobb og familieliv der du bor. Kommunene Holtålen, Røros, Oppdal, Rennebu, Midtre Gauldal og Melhus danner regionen Trøndelag Sør. Dersom regionen vår skal opprettholde levende lokalsamfunn hvor næringslivet bidrar aktivt til økt verdiskaping, […]

Continue Reading

Kommunen er ansvarlig for serverings-, skjenke- og salgsbevillingen etter serveringsloven og alkoholloven. Alle bevillinger utstedt av Holtålen kommune må fornyes innen 30.juni i år. Serveringsbevilling: serveringssteder hvor det foregår servering av mat og/eller drikke, hvor forholdene ligger til rette for fortæring på stedet. Skjenkebevilling: salg av alkoholholdig drikke for drikking på stedet. Må ha serveringsbevilling […]

Continue Reading

Hittil har kommunale gebyrer i hovedsak blitt sendt ut hvert kvartal (4 terminer). Nå har vi tre valg på fakturering av kommunale avgifter: Månedlig faktura med for den 20. hver måned. Årlig faktura med forfall 20. mars hvert år. Kvartalsvis (slik som det er i dag). Ønsker du å endre fakturering månedlig eller årlig sende […]

Continue Reading

I stedet for en julegave til ansatte, er det for julen 2023 bestemt at kommunen gir et bidrag til en organisasjon. Vi er stolte over at årets julegave går til Barnekreftforeningens arbeid, og gir håp til de barna og familiene som rammes av barnekreft. Barn har mye de skal oppleve! Derfor ønsker vi å gi […]

Continue Reading

Her er vårt nye kommunestyre:   Her kan du lese Valgprotokoll for valgstyret i Holtålen kommune.      

Continue Reading

Har du fått skader på bolig, privat vei eller skade på avling som følge av flommen? Gjelder det bolig må du selv ta kontakt med forsikringsselskapet ditt for videre bistand. Gjelder det privat vei må du dokumentere skadene godt med bilder. Dokumentasjon er viktig for videre behandling. Erstatning søkes via naturskadeordningen på landbruksdirektoratets sine hjemmesider: […]

Continue Reading

Er du pårørende til noen med psykiske helseutfordringer og har behov for å treffe andre som lever i lignende situasjon som deg selv? Da kan pårørendegruppa være noe for deg! Siste frist for å melde seg på er denne uka. Gruppa passer spesielt godt til de som har vært pårørende i lengre tid. Oppstart av […]

Continue Reading

Følgende informasjon er sendt ut på e-post til fritidsboligeiere via KF innbyggerkontakt, nå i dag mandag 04.09.2023: Som kommunen informerte om tidligere har kommunen krevd inn feiegebyr for fritidsboliger for 2022 . Ved en feil ble ikke kostnaden for feiing av fritidsbolig endret fra 0,- til 500,- i kommunens gebyrregulativ i forbindelse med innføring av […]

Continue Reading

Vi har så langt mottatt 193 forhåndsstemmer i Holtålen kommune. Vi går nå inn i siste uke med forhåndsstemming og vi har følgende åpningstider på kommunehuset: Mandag 10:00 – 14:00 Onsdag 10:00 – 14:00 Fredag 10:00 – 20:00 Frem til og med fredag 08.september kan du forhåndsstemme der du oppholder deg. På valgdagen 11.september må […]

Continue Reading

Er du en av de som ikke har vann? Fra kl. 16.00 til 21.00 i kveld, 24.08. og i morgen, 25.08., åpnes garderobene i Hovet for dusjing.    

Continue Reading

Oppdatering 22.08.2023: Barnehagene holder stengt i dag.   På grunn av de store nedbørsmengdene i ettermiddag ser vi at det kan bli utfordringer med å holde barnehagene åpen i morgen. Vi har ansatte som mest sannsynlig ikke kommer seg på jobb da FV 30 per nå er stengt mellom Støren og Røros. På grunn av […]

Continue Reading

Oppdatering 19:00: Rørosregionen brann- og regning ved innsatsledelsen i Holtålen jobber med å få kontroll og begrense situasjonen. Mannskap fra Holtålen og Røros er hentet inn og bistår i arbeidet. Oppdatering 18:30: Melding om at Nørvegen, Rønningslia og Stenslivegen er stengt i Ålen. I Haltdalen er Jordmorbakken stengt. Oppdatering kl. 18.17: Det er begrenset fremkommelighet […]

Continue Reading

Helsestasjon for ungdom er et gratis tilbud for ungdom fra 13 til 20 år. Ved HFU jobber det helsesykepleier og lege. Hit er det mulig å komme uten avtale på forhånd, vi som jobber her har taushetsplikt. Vi gir råd, veiledning, undersøkelser og behandling tilpasset ungdommens behov. Du kan snakke med oss om tanker, følelser, […]

Continue Reading

Fra 23. august blir den interkommunale legevakten å finne i midlertidige lokaler på Røros sykehus. Adressen er Henrik Grønns vei 24. Legevakten får egen ringeklokke ved hovedinngangen til sykehuset, og kontoret blir i 1. etasje. Ring først Ring 116 117 når du trenger øyeblikkelig hjelp kveld, natt og helg. Hvis du må komme til oss […]

Continue Reading

Minner om at anleggene SKAL gjøres klar for tømming. Eksempelvis rydding av busker og kratt, som eventuelt har vokst opp siden forrige gang, eller har veien fram til anlegget fått hard medfart siden sist? Se anleggsliste for 2023 her!

Continue Reading

I dag har kommunen sendt ut informasjonsskriv til alle fritidsboligeiere i Holtålen kommune via KF Innbyggerkontakt. Alle fritidsboligeiere som er registret i Holtålen kommune, som i tillegg er registrert med epostadresse i kontakt- og reservasjonsregisteret vil motta en epost fra oss med informasjon. Samme melding følger her, for de som av en eller annen grunn […]

Continue Reading

Her er siste nytt fra lokalt landbrukskontor! Les lanbruksnytt fra Landbrukskontoret i Røros, Os og Holtålen her…  

Continue Reading

Holtålen legekontor har byttet journalprogram. Vi er ikke lenger en del av tjenesten til helserespons, hvilket betyr at den gamle kommunikasjonstjenesten og sms-funksjonen derifra er helt avviklet. Du kan fra nå ta kontakt med oss digitalt for reseptfornyelser ved å laste ned appen «patientsky» eller logge deg på fra PC via nettsiden: https://my.pasientsky.no/no/ Logge deg på […]

Continue Reading

Holtålen kommune styrker arbeidet rettet mot barn, unge og deres familier og utlyser nå en nyopprettet stilling som barne- og familiekoordinator i kombinasjon med helsesykepleierstilling. Vi søker barne- og familiekoordinator i 60 % fast stiling fra 01.10.23, i tillegg helsesykepleier i 40 % fast stilling til sammen en 100% fast stilling. Fra 1. august 2022 […]

Continue Reading

Vaktmester ved Haltdalen oppvekstsenter, Nils Peder går av med pensjon i sommer. Her avbildet med barn og ansatte ved Haltdalen oppvekstsenter.

Continue Reading

I dag tar vi i bruk innbyggerkontakt, og det er et system der vi kan sende viktig og fersk informasjon fra eller om kommunen, og direkte til deg som innbygger. Når vi ønsker å nå deg, så vil du få varsel direkte på SMS eller e-post. Dette er egentlig ganske genialt, eller – i alle fall […]

Continue Reading

Den planlagte åpningen av Helsestasjon for ungdom mandag 17.04. må dessverre utsettes.  Vi arbeider med å komme opp og gå så fort som mulig og kommer tilbake med informasjon når tidspunkt for åpning er klart. Helsestasjon for ungdom er et gratis tilbud for ungdom fra 13 til 20 år. Ved HFU jobber det helsesykepleier og […]

Continue Reading

Vaksineanbefalinger for våren 2023: Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttets råd og anbefaler ny oppfriskningsdose til personer 75 år og eldre, samt sykehjemsbeboere. For svært skrøpelige og syke pasienter, anbefales en nøye avveiing av nytte versus ulempe ved vaksinering. For pasienter på institusjon bes de eller pårørende om å ta kontakt med avdelingen ved ønske […]

Continue Reading

Holtålen kommune søker fysioterapeut i 40 % vikarstilling fra 01.05.23 tom. januar 2024, men dersom søker kan/vil tiltre før eller etter denne dato, er vi åpne for det. Søknader vurderes fortløpende. I Holtålen kommune kan du kombinere jobben som fysioterapeut med et hverdagsliv nært naturen med skog, fjell og gode fiske- og jaktmuligheter. Holtålen ligger […]

Continue Reading

Se oppdatert kommunedekkende ortofoto fra høsten 2022 her!  

Continue Reading

Den planlagte åpningen av Helsestasjon for ungdom mandag 17.04. må dessverre utsettes. Vi arbeider med å komme opp og gå så fort som mulig og kommer tilbake med informasjon når tidspunkt for åpning er klart. Les mer her! Helsestasjon For ungdom (HFU) i Holtålen kommune med oppstart mandag 17.04.2023. Helsestasjon for ungdom er et gratis […]

Continue Reading

På mandag hadde ordfører og kommunedirektøren en hyggelig sammenkomst med denne gjengen! Dette er personer som avsluttet sin arbeidskarriere i Holtålen kommune i løpet av 2022, og som nå kan nyte en velfortjent periode som pensjonister. I 2022 var det 4 personer som gikk av med pensjon i Holtålen kommune, og til sammen har de […]

Continue Reading

Om ulykken er ute er det smart å ha et viltbånd i bilen. Viltbåndet reduserer ikke ulykkesrisikoen, men hjelper deg med å opptre korrekt om uhellet skulle være ute. Du bidrar til å redusere dyrelidelser ved å øke effektiviteten til fallviltmannskapet. Viltbåndet kan henges opp i nærmeste tre der påkjørselen har skjedd og fallviltmannskapet kan […]

Continue Reading

Tirsdag 14.02 er det temakveld  om ADHD ved lærings- og mestringssenteret ved Nidaros DPS. Temakvelden er åpen for ALLE pårørende og er gratis å delta på. Temakvelden tar for seg forståelse, behandling og erfaringer ved overlege Nidaros DPS Janne Saberniak og innlegg fra en som deler egne erfaringer Sted: Kantina på Nidaros DPS, Østmarkveien 49, Lade. Det er […]

Continue Reading

På grunn av reduserte rammer har vi dessverre ingen mulighet til å fortsette med lørdagsåpent i 2023. Vi beklager dette. Åpningstider i 2023 vil være: Mandag 10-17 Onsdag 12-19 Fredag 10-15 Alle våre brukere er velkomne til å benytte seg av bibliotekets meråpent-tilbud hver dag kl. 08-22.  

Continue Reading

Vi selger «nyere» årganger av Oppunder Fjellbandet for 100 kr utenfor Biblioteket i Ålen Torget. Betaling skjer med Vipps. Her er det mye godt lesestoff å hente for de som ikke har bladene fra før. Opplysninger om salgssteder for årets Oppunder Fjellband (nr. 2 2022) finner du ved å klikke HER.

Continue Reading

Holtålen kommune er i en prosess med innføring av nye digitale løsninger som skal gjøre kommunen mer tilgjengelig for innbyggerne og føre til mer effektiv ressursbruk i kommunen. Pr i dag har kommunehuset åpent mandag, onsdag og fredag kl 10.00 – 14.00, samtidig som man kan nå oss på telefon mandag til fredag 10.00 – […]

Continue Reading

Holtålen kommune inviterer sine ansatte og sine pensjonerte arbeidstakere velkommen til julebord i Haltdalen samfunnshus kl. 19.00 fredag 25.11.2021. Påmelding for pensjonerte arbeidstakere til serviceenheten innen 08.11.21 – tlf. 72 41 76 00 (hverdager 10.00-14.00), eller til epost@holtalen.kommune.no.

Continue Reading

Pleie og omsorgstjenesten trenger flere student/helgestillinger med arbeid hver 3.helg. Langvakter hver 5.eller 6. uke kan også være aktuelt. Stillingsstørrelse 12-20 % Helgestillinger i pleie- og omsorgstjenesten er for tiden ledig i Institusjon Sakslia bofellesskap Eventuelle ønsker om foretrukket arbeidssted og stillingsprosent må oppgis i søknaden. Det vil også være muligheter til vikarvakter som tilkalling ut […]

Continue Reading

Kommunehuset inkludert sentralbordet holder stengt fredag 1.juli grunnet intern kurs for ansatte i servicetorget i forbindelse med overgang til nytt saksbehandlersystem. Saksbehandlere kan nås på telefon. Se ansatteliste her!

Continue Reading

Bilde ovenfor:  Deler av arbeidsgruppa sorterer konvolutter for utsending. May Hilde Storsve, Kristin Dragmyrhaug, Roar Baustad og Anita Engan ER DU 65 ÅR ELLER ELDRE OG BOR I HOLTÅLEN? Da vil du i disse dager motta en spørreundersøkelse i regi av Frivilligsentralen og pleie- og omsorgstjenesten som vi håper du tar deg tid til å svare […]

Continue Reading

Holtålen kommune har blitt anmodet om å bosette 60 flyktninger fra Ukraina. Vi vet enda ikke når bosetting vil skje, men vi må planlegge ut ifra at det kan komme flyktninger ganske snart. Vi ønsker derfor å komme i kontakt med personer som har mulighet til å jobbe med bosetting av ukrainske flyktninger. Har du […]

Continue Reading

På denne siden finner du lokal informasjon i forbindelse med mottak av flyktninger fra Ukraina. Holtålen kommune har blitt anmodet om å bosette opp til 60 flyktninger. Akkurat nå søker vi etter en del møbler samt personer som kan arbeide med flyktninger i kommunen.   Klikk på knappene under for mer informasjon.   Råd til […]

Continue Reading

Kommunestyret vedtok 09.03.2022 i sak 3/22 Ruspolitisk handlingsplan for Holtålen kommune frem til 2024. Planen kan leses i sin helhet her.    

Continue Reading

Hva gjelder ved positiv koronatest nå? du bør holde deg hjemme si gjerne i fra til folk rundt deg at du er syk registrer positiv hurtigtest til kommunen Les mer her!   Trykk på knappen ovenfor for å registrere positiv hurtigtest

Continue Reading

Gjennom de siste dagers aktiviteter i krigføringen mellom Russland og Ukraina, har temaet om jodtabletter blitt tatt opp. Jod vil være viktig behandling ved atomhendelse. Holtålen kommune har et kommunalt beredskapslager med jodtabletter. Målgruppen for lageret med jodtabletter er barn og unge under 18 år, gravide og ammende. Andre innbyggere i Holtålen kommune anbefales å […]

Continue Reading

Kommunestyret i Holtålen Kommune vedtok i møte 15.12.2021 i sak 36/21 satser for kommunal eiendomsskatt i Holtålen Kommune, der sats for næringseiendommer settes til 7 promille, og sats for bolig/fritid/landbruk settes til 4 promille. Eiendomsskattetakstnemnda vedtok i møte 28.02.2022 nye takster for alle endrede eiendommer, endringer i eiendom eller bygningsmasse pr 01.01.2022 Kommune. Liste over […]

Continue Reading

Utdeling av hurtigtester til innbyggerne i Holtålen kommune foregår UTENFOR legekontoret ved teststasjonen mandag til fredag kl. 14.30. Man skal ALDRI gå inn i legekontorets lokaler for å hente ut hurtigtest for covid-19. Holtålen kommune opplever flere ganger daglig med at folk kommer inn i resepsjonen på legekontoret for å spørre etter / hente ut […]

Continue Reading

Vaksineringen vil skje på legekontoret fremover, men du må få tildelt time for å komme. Ta kontakt med Holtålen legekontor om du ønsker koronavaksine. Send helst SMS: Start tekstmelding med «HOLTÅLEN + fødselsdato, navn og ønsker koronavaksine». Sendes til 2097. Kriterier for å få vaksine: Oppfriskningsdose: Du mottok 2. dose for minst 20 uker siden. […]

Continue Reading

Beitebrukere i Røros og Holtålen oppfordres til å søke støtte til tiltak som legger til rette for god utnyttelse av beite i utmark, og tiltak som reduserer tap av dyr på utmarksbeite. » Retningslinjer for tilskudd til tiltak i beiteområder – Røros og Holtålen kommuner 2022 » SKJEMA INVESTERINGSPLAN Kontaktperson: Berit Siksjø berit.siksjo@os.kommune.no Søknadsfrist 1. […]

Continue Reading

Fra og med i dag 16.02. blir det utdeling av selvtester utenfor legekontoret, mandag til fredag kl 14:30. Ingen utdeling på helg pr. dags dato.       Registrer testresultat ved å klikke på den røde knappen ovenfor.

Continue Reading

Livskvalitet er tema for årets folkehelseprofiler. Profilene gir informasjon om helsetilstanden og det som påvirker den. Folkehelseinstituttet publiserer hvert år folkehelseprofiler for hver kommune i Norge. Her kan du lese Holtålens profil. 

Continue Reading

Felles landbrukskontor for Os, Røros og Holtålen fattet i sak 20/22 vedtak om innføring av ekstraordinær båndtvang i de tre samarbeidskommunene. Det vises til vedtak. For Holtålens vedkommende fremsto vedtaket som noe upresist, og en ønsker derfor en presisering, slik at en unngår uklarheter og fortolkninger.   I hovedsak går uklarhetene på begrepet skoggrense. I opprinnelig vedtak […]

Continue Reading

HUNT COVID Sør I løpet av de neste tre ukene vil alle som deltok i HUNT4 Sør få en SMS med invitasjon til å delta i HUNT COVID Sør (https://www.ntnu.no/hunt/covid-sor). Siden 2020 har pandemien hatt en enorm innvirkning på samfunnet og det fryktes at de fysiske og psykiske ettervirkningene kan bli store. Vi trenger kunnskap […]

Continue Reading

Pressisering fra Holtålen kommune kan leses her!   Det fastsettes ekstraordinær båndtvang i de tre kommunene Røros, Os og Holtålen. Ekstraordinær båndtvang trer i kraft fra og med 5. februar 2022. Dette innebærer at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet slik at de ikke kan jage eller skade hjortevilt. Vedtaket avgrenses til å […]

Continue Reading

Holtålen kommune søker ferievikarer ved Holtålen legekontor fra uke 26-32. Helsesekretær med autorisasjon eller under utdanning Offentlig godkjent sykepleier eller er under utdanning Offentlig godkjent bioingeniør eller er under utdanning Vennligst oppgi ønsket stillingsstørrelse og ukenummer du kan jobbe.   Se mer informasjon og søk på stillingen her!

Continue Reading

Nå kan du registrere positivt testresultat selv elektronisk via ID-porten. Det sparer både deg som innbygger og oss som kommune tid ved at flest mulig kan registrere positiv selv-test via vår hjemmeside. Det vil fortsatt være mulig å nå koronatelefonen om man ikke kan registrere positivt testresultat selv. Registrer positiv hurtigtest her!

Continue Reading

De siste dager har været utfordret den kommunale beredskapen. Vi ser at innbyggere etterspør informasjon fra kommunen om veg, strøm telefon mm. Vi ser også at lokalpolitikere er opptatt av om kommunen har operativ satellittelefon eller ikke, delvis med dramatisk ordbruk. Vi finner det derfor nødvendig å forsøke å oppklare en del misforståelser. Vi noterer […]

Continue Reading

Fv6546, Hessdalsvegen, er stengt inntil videre. Følg med på vegvesen.no/trafikk/ for oppdatert informasjon om vegmeldinger.   Litt før kl 09.00 fredag 14.01 ble Fv30 åpnet i Dragåsen mellom Holtålen og Midtre Gauldal, Statens vegvesen advarer mot glatt veibane.

Continue Reading

Holtålen kommune har ledig fastlegehjemmel i 100 fast stiling med mulighet for umiddelbar tilsetning. I Holtålen kommune kan du kombinere jobben som fastlege med et hverdagsliv nært naturen med skog, fjell og gode fiske- og jaktmuligheter. Holtålen ligger 4 mil fra Røros, og 12 mil fra Trondheim. Kommunen har i underkant av 2000 innbyggere, og […]

Continue Reading

Holtålen kommune søker støttekontakt for personer over 18 år. Tror du dette er noe for deg? Send oss en e-post på epost@holtalen.kommune.no hvor du skriver litt om deg selv. Ved spørsmål ta kontakt med Katrine Ustad på tlf. 47607362

Continue Reading

Du kan nå hente en gratis avfall sekk til julepapiret ved Ålentorget (inngangen mot Meltems), hos servicetorget i kommunens åpningstid eller hos FIAS sine gjenvinningsstasjoner.

Continue Reading

(klikk på bildet for større visning)

Continue Reading

God oversikt over hva du skal gjøre ved positiv koronatest, eller om du har symptomer men avlagt negativ koronatest.  

Continue Reading

Reglene for de i isolasjon per i dag er at isolasjon kan avsluttes: • Når det er gått 5 døgn etter symptomutbrudd OG feberfri i minst 24 timer. • Dersom det ikke er oppstått symptomer telles det 5 døgn fra testdato • Fullvaksinerte uten symptomer kan avslutte isolering etter 2 døgn dersom det ikke utvikles […]

Continue Reading

Er du eldre/hjelpetrengende og ønsker bistand/opplæring/veiledning til å løse digitale utfordringer, eller ønsker informasjon om mulige velferdsteknologiske løsninger for å lettere mestre hverdagen i eget hjem? Pleie og omsorgstjenesten, ved velferdsteknologikoordinator kan bistå med individuell veiledning og opplæring, samt informasjon om mulige tilpasninger for velferdsteknologiske løsninger for eldre hjemmeboende. Ta kontakt med Pleie- og omsorgstjenesten, […]

Continue Reading

TIRSDAG 26.10.21 Sted: HOVET i Ålen Alle de som ønsker influensavaksine må bestille seg tidspunkt PÅ FORHÅND til legekontoret. Vi starter vaksineringen fra kl. 13.00 og fortsetter utover ettermiddagen. Risikogrupper prioriteres først for vaksinering. Influensavaksineringen vil derfor være gratis for personer i risikogruppene. Har du legetime i slutten av oktober eller november vil du få […]

Continue Reading

Holtålen kommune søker fastlege i 100% fast stiling fra 01.11.21, men dersom søker kan/vil tiltre før eller etter denne dato, er vi åpne for det. I Holtålen kommune kan du kombinere jobben som fastlege med et hverdagsliv nært naturen med skog, fjell og gode fiske- og jaktmuligheter. Holtålen ligger 4 mil fra Røros, og 12 […]

Continue Reading

KULTURPRIS 2021 Holtålen kommune ønsker forslag på kandidater til årets kulturpris. Forslag sendes Holtålen kommune, Helsetunet 7, 7380 Ålen eller til e-postadr.: epost@holtalen.kommune.no. Frist: 1. oktober 2021. Kulturprisen kan deles ut til enkeltperson, samarbeidspartnere, lag, foreninger eller institusjoner som har tilknytning til kommunen, og som har utmerket seg innen det utvidete kulturbegrepet. Både enkeltpersoner og […]

Continue Reading

Holtålen kommune søker tilkallingsvikarer, arbeidssted Elvland- og Haltdalen barnehager. Se mer informasjon og søk her! Søknadsfrist 26.09.2021

Continue Reading

Vi har oppdaget at en del som har e-faktura også har mottatt fakturaene sine i Vipps. Altså de har mottatt både i banken og i Vipps. Det ser ut som Vipps har gjort noen endringer i innstillingene om man skal motta faktura på Vipps. Som kunde må du gå inn på Vipps og trykke på […]

Continue Reading

Røros og Holtålen kommuner har fortsatt SMIL-midler til disposisjon, men OBS kort søknadsfrist, 1. september! Den som eier eller leier en landbruksproduksjon der det foregår tilskuddsberettiget jordbruksproduksjon kan søke tilskudd. Mer informasjon og søknadskjema finner dere her!

Continue Reading

Ambulerende stemmegivning betyr at to valgmedarbeidere kommer og tar imot stemmen din der du bor. Dersom du ikke kan komme til et valglokale eller avgi forhåndsstemme i kommunehuset på grunn av sykdom eller uførhet, kan du søke valgstyret i kommunen om å få stemme hjemme, eller der du oppholder deg. Ambulerende stemmegivning vil foregår torsdag […]

Continue Reading

Lørdag 7. august startet AtB opp med det nye mobilitetstilbudet i Trøndelag, utenom Trondheimsområdet. Tilbudet vil bestå av ordinære linjer med buss og fleksibel transport basert på bestillingsløsning. Det med fleksibel transport er nytt. Les mer om mulighetene for fleksibel transport i Holtålen HER. Når det gjelder bussavgangene til/fra holdeplasser i kommunen får du en […]

Continue Reading

Helsestasjonen har feriestengt i uke 29. redusert tilgjengelighet i uke 30 og 31. Uke 30: tilgjengelig på telefon 09.00 – 15.00 mandag 26.07.2021 Uke 31: tilgjengelig på telefon 09.00 – 15.00 mandag 02.08 og torsdag 05.08. Uke 32: Alle dager 09.00 – 15.00 (tlf. 91740548) Telefon: 91740547 / 91740548   God sommer!

Continue Reading

Oversikt over antall vaksinerte i Holtålen kommune finner du her!

Continue Reading

I dag tirsdag 06.07 er det ikke meldt om nye smittetilfeller så lagt, vi venter fortsatt svar på prøvesvar fra testing mandag. Det er gjennomført 22 tester i dag kl 15:00. Nye smittede: 0 Til sammen: 24 Minner om at nærkontakter selv må ringe å betille test nr 2. Vi oppfordrer de som kan til å […]

Continue Reading

Her kommer en oppdatert smittesituasjon for Holtålen kommune kl 16:00 Nye smittede: 1 Til sammen: 22 Så langt i dag har vi testet 68 personer, og vi har testet 570 personer siden 01.07.2021. Vi oppfordrer alle til å ha lav terskel for å teste seg, også ved lette symptomer slik at vi sammen hjelper hverandre […]

Continue Reading

Er du kategorisert som nærkontakt og utvikler koronasymptomer skal du testet på nytt! Ring koronatelefonen eller send sms til 2097: Holtålen + fødselsdato + ditt navn + ditt tlf nr + dato for ny test. Eksempel: Holtålen + 111213 + Kari Nordmann + 12345678 + ønsker test 2 av korona , ukedag.  

Continue Reading

Vi har mottatt alle prøvesvar fra fredag og lørdag, antall smittet i Holtålen er nå på til sammen 21 stk. Vi venter fortsatt på prøvesvar fra søndag. Vi har samlet informasjon for de som er i karantene her! Vi anbefaler på det sterkeste at innbyggerne holder seg i ro og ikke drar på unødvendige reiser […]

Continue Reading

Samlet informasjon til deg som er i karantene.  På vedlagt bilde kan du lese hva det vil si å være i karantene eller i isolasjon. Du som er nærkontakt er i karantene og du som er smittet er i isolasjon.   Du som er i karantene skal teste deg på nytt på dag 7. Du […]

Continue Reading

Vi har fortsatt samme antall smittet, 21 stk, vi venter fortsatt på mange prøvesvar fra St.Olavs. Vi minner om at kommunehuset fortsatt holder stengt utover uka til vi får mer oversikt over situasjonen. Biblioteket holder stengt til og med onsdag i første omgang, mens barnehagene holder stengt hele uka.  

Continue Reading

Her kommer en oppdatert smittesituasjon for Holtålen kommune kl 18:00 Nye smittede: 0 Til sammen: 21 Vi har så langt testet over 500 personer (torsdag til søndag), noe som tilsvarer over 25% av befolkningen, og testingen pågår fremdeles. Laboratoriesvar fra St. Olav kommer stadig inn, men det er for tiden lang svartid på prøvene pga […]

Continue Reading

X