Blog

Er du kategorisert som nærkontakt og utvikler koronasymptomer skal du testet på nytt!

Ring koronatelefonen eller send sms til 2097: Holtålen + fødselsdato + ditt navn + ditt tlf nr + dato for ny test.
Eksempel: Holtålen + 111213 + Kari Nordmann + 12345678 + ønsker test 2 av korona , ukedag.

 

X