Blog

Helse og omsorg

Bistand til velferdsteknologi- og digitale løsninger i hjemmet

Er du eldre/hjelpetrengende og ønsker bistand/opplæring/veiledning til å løse digitale utfordringer, eller ønsker informasjon om mulige velferdsteknologiske løsninger for å lettere mestre hverdagen i eget hjem?

Pleie og omsorgstjenesten, ved velferdsteknologikoordinator kan bistå med individuell veiledning og opplæring, samt informasjon om mulige tilpasninger for velferdsteknologiske løsninger for eldre hjemmeboende.
Ta kontakt med Pleie- og omsorgstjenesten, v/ Arnstein Pedersen, koordinator for velferdsteknologi for å avtale tidspunkt for hjemmebesøk. Telefon 47863861

X