Blog

Aktuelt, Nyheter

193 forhåndsstemmer mottatt i Holtålen

Vi har så langt mottatt 193 forhåndsstemmer i Holtålen kommune.

Vi går nå inn i siste uke med forhåndsstemming og vi har følgende åpningstider på kommunehuset:

Mandag 10:00 – 14:00
Onsdag 10:00 – 14:00
Fredag 10:00 – 20:00

Frem til og med fredag 08.september kan du forhåndsstemme der du oppholder deg. På valgdagen 11.september må du stemme i den kommunen du er manntallsført i, denne informasjonen finner du på valgkortet ditt.

Institusjonsvalg

Torsdag 7.september er det institusjonsvalg på sykehjemmet kl. 12:00 – 14:00. Her kan beboere, besøkende og ansatte avgi sin forhåndsstemme.

Stemme hjemme?

Ambulerende stemmegivning (stemme hjemme) betyr at to valgmedarbeidere kommer og tar imot stemmen din der du bor.

Dersom du ikke kan komme til et valglokale eller avgi forhåndsstemme i kommunehuset på grunn av sykdom eller uførhet, kan du søke valgstyret i kommunen om å få stemme hjemme, eller der du oppholder deg.

Ambulerende stemmegivning vil foregå etter avtale siste uka før valgdagen. Ring oss på 72417600 for å avtale stemming hjemme.
Frist for å søke er 5. september 2023.

 

X