Blog

Aktuelt, Nyheter

Holtålen kommune innfører nye digitale løsninger

Holtålen kommune er i en prosess med innføring av nye digitale løsninger som skal gjøre kommunen mer tilgjengelig for innbyggerne og føre til mer effektiv ressursbruk i kommunen.

Pr i dag har kommunehuset åpent mandag, onsdag og fredag kl 10.00 – 14.00, samtidig som man kan nå oss på telefon mandag til fredag 10.00 – 14:00 og på e-post. Det kan bli endringer etter hvert, men dette vil kunngjøres i god tid. Servicetorget er ikke lengre et rent servicetorg, de ansatte ved servicetorget er pålagt mange nye oppgaver, derfor vil flere digitale løsninger tvinge seg frem.

Holtålen kommune går nye veier, og legger til rette for en rask og effektiv dialog med innbyggerne.

Booking av tid hos saksbehandler gjør det enklere å finne fram til rett person, og man unngår telefonkø og annen ventetid. Saksbehandleren får også mulighet til å forberede seg i forkant. Det kan fort bli en «bomtur» når du kommer uten avtale, for det kan være at den du skal ha tak i er opptatt/ikke er tilstede.
Foreløpig er det mulig å booke møte innenfor følgende tjenester:
– Kommunalteknikk
– Byggesak
– Bygningsdrift
– Plankontoret
– Kultur
– Renhold
Booking gjøres på kommunens hjemmeside – bestill time eller trykk her!

Vi tror at bookingsystemet vil gjøre det enklere for våre innbyggere å få hjelp, og vi håper du vil benytte systemet.

Mia ved servicetorget og Sebastian ved IT-avdelingen har ledet innføringen av nytt bookingsystem.
Foto: Katrine Ustad

Nytt saksbehandlingssystem

Den siste måneden har to store systemer blitt innført, Helseplattformen og Elements, som er vårt nye saksbehandlingssystem.

Ansatte ved innføring av Helseplattformen 12.11.2022.
Foto: Ann Mari Grønli

Overgangen til det nye saksbehandlingssystemet har ført til økt brukervennlighet og åpenhet ut til publikum. Dette gjelder blant annet i postlisten, hvor det nå er fulltekstpublisering av dokumenter og vedlegg.
Politisk møtekalender er også endret til en mer brukervennlig versjon. Det er innført et nytt politisk verktøy, FirstAgenda, for forberedelse og gjennomføring av formannskaps- og kommunestyremøter. Dette vil oppfylle alle lovkrav om åpenhet. Kommunestyremøter vil fortsatt bli live-streamet, slik at du kan følge møtene fra din egen stue.
Holtålen kommune jobber stadig med gode og brukervennlige løsninger som skal gjøre kommunen mer tilgjengelig for innbyggerne, bare på en litt annen måte enn tidligere.

Kommunestyrets første digitale votering i Agenda Live, etter innføringen av Elements 1.11.2022.
Foto: Katrine Ustad

X