Blog

Aktuelt, Helse og omsorg, Nyheter

Ny oppfriskningsdose anbefales til aldersgruppen 75 år og eldre, og sykehjemsbeboere

Vaksineanbefalinger for våren 2023:

Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttets råd og anbefaler ny oppfriskningsdose til personer 75 år og eldre, samt sykehjemsbeboere. For svært skrøpelige og syke pasienter, anbefales en nøye avveiing av nytte versus ulempe ved vaksinering. For pasienter på institusjon bes de eller pårørende om å ta kontakt med avdelingen ved ønske om vaksine.

  • En ny dose vil være særlig aktuell for dem som ikke tidligere har gjennomgått SARS-CoV-2-infeksjon, og for de som har én eller flere underliggende risikofaktorer.
  • Det bør ha gått mer enn 6 måneder siden forrige dose.

Overvåkning av vaksinasjon mot covid-19 viser at de fleste i aldergruppen 75 år og eldre som har tatt 4.dose, ble vaksinert i fjor sommer og tidlig høst. Ettersom det er de eldste som er mest utsatt for alvorlig sykdomsforløp, og effekten mot alvorlig sykdomsforløp avtar noe over tid, mener FHI det er grunn til å anbefale aldergruppen 75 år og eldre en ny dose nå. Altså en 5. dose. Dette vil gjøre dem bedre rustet mot en eventuell ny smittetopp i perioden frem mot neste vintersesong.

Hybrid immunitet, det vil si immunitet etter kombinasjon av infeksjon og vaksinasjon, gir bedre beskyttelse enn vaksinasjon alene og holder seg godt over tid også hos eldre. Behovet for ny dose nå er derfor lavere for dem som i tillegg til vaksinasjon også har gjennomgått SARS-CoV-2-infeksjonsykdom.

Gitt dagens kunnskap er det FHIs vurdering at det ikke er behov for en generell anbefaling om ny dose i april til personer med alvorlig svekket immunforsvar under 75 år. Individuelle vurderinger av behov for vaksine for denne gruppen, skal gjøres av sykehusspesialist i form av et brev som kan medbringes til det kommunale vaksinasjonstilbudet.

X