Blog

Aktuelt, Nyheter

Oppdatering vedr. flomskader

Har du fått skader på bolig, privat vei eller skade på avling som følge av flommen?

  • Gjelder det bolig må du selv ta kontakt med forsikringsselskapet ditt for videre bistand.
  • Gjelder det privat vei må du dokumentere skadene godt med bilder. Dokumentasjon er viktig for videre behandling. Erstatning søkes via naturskadeordningen på landbruksdirektoratets sine hjemmesider: Naturskadeordningen – Landbruksdirektoratet
    Gangen i søknadsprosessen er godt beskrevet på deres hjemmeside.
  • Grensen for to anbud avhenger av om vedkommende er berettiget til å føre fradrag for merverdiavgiften. Altså inkl. mva. hvis vedkommende ikke kan det, og ekskl. mva. hvis vedkommende kan det.
  • I all hovedsak vil Naturskadeordningen motta søknader digitalt, da manuelle søknader medfører mye ekstraarbeid.
    Beskrivelse på hvordan man søker digitalt finner du her….
  • Gjelder det skade på dyrkamark der foretaket kan dokumentere avlingssvikt, kan man søke erstatning. Se landbrukskontorets hjemmeside eller ta kontakt med landbrukskontoret.

 

Dersom du vi snakke med noen i kommunen vedr. skaden, vennligst bestill time her….

Vi kan være behjelpelig med kartskisser, mm. Papirskjemaet kan gies ut i særlige tilfeller.

Det er mulig å logge seg inn/ut av søknadskjemaet på nettet.

 

Nødlån

Holtålen kommune kan være behjelpelig med midlertidig nødlån for private, lag og foreninger som venter på utbetaling for naturskadeerstatning.
Dette er et lån for mellomfinansiering med begrenset varighet opptil maks ett år.
For å kunne søke om nødlån fra Holtålen kommune må den totale kostnaden for tilbakeføring etter naturskade overstige NOK 60.000,-.
Lånet er rentefritt i 8 måneder, og må tilbakebetales i sin helhet senest 1 år etter utstedelse.

Siste frist for å søke om nødlån er 31.Oktober 2023.

For å søke om nødlån, vennligst bestill time her….

X