Blog

Samlet informasjon til deg som er i karantene. 

På vedlagt bilde kan du lese hva det vil si å være i karantene eller i isolasjon. Du som er nærkontakt er i karantene og du som er smittet er i isolasjon.

 

Du som er i karantene skal teste deg på nytt på dag 7. Du kan bestille retest via vår SMS-tjeneste. For å begrense kø på koronatelefonen oppfordrer alle som kan om å bruke SMS-tjenesten.

Send sms til 2097: Holtålen + fødselsdato + ditt navn + ditt tlf nr + dato for ny test.
Eksempel: Holtålen + 111213 + Kari Nordmann + 12345678 + ønsker test 2 av korona , ukedag.

Du vil få en bekreftelse på testtid på sms.
Hvis testen fra dag 7 er negativ kan du gå ut av karantenen. Om du får symptomer på covid-19 FØR dag 7, skal du raskt teste deg.

 

Kommuneoverlegen har med bakgrunn i smittevernloven fattet følgende lokalt vedtak med umiddelbar virkning, les mer om det her! 

 

 

X