Blog

Aktuelt, Nyheter

Lokal forskrift angående ventekarantene

Kommuneoverlegen har med bakgrunn i smittevernloven fattet følgende lokalt vedtak med umiddelbar virkning:
Det innføres lokalt vedtak om ventekarantene for hustandsmedlemmer av personer i smittekarantene.
Dette innebærer at husstandsmedlemmer av person i smittekarantene, også er i karantene inntil person i smittekarantene har fått negativt svar på første test.

X