Blog

Aktuelt, Nyheter

Kulturpris og Kulturstipend 2021

KULTURPRIS 2021
Holtålen kommune ønsker forslag på kandidater til årets kulturpris. Forslag sendes Holtålen kommune, Helsetunet 7, 7380 Ålen eller til e-postadr.: epost@holtalen.kommune.no.
Frist: 1. oktober 2021.
Kulturprisen kan deles ut til enkeltperson, samarbeidspartnere, lag, foreninger eller institusjoner som har tilknytning til kommunen, og som har utmerket seg innen det utvidete kulturbegrepet. Både enkeltpersoner og organisasjoner kan sende inn forslag. Forslaget må begrunnes.

KULTURSTIPEND 2021
Holtålen kommune ønsker forslag på kandidater til årets kulturstipend. Begrunnet forslag sendes Holtålen kommune, Helsetunet 7, 7380 Ålen eller til e-postadr.: epost@holtalen.kommune.no.
Frist: 1. oktober 2021.
Kulturstipendet tildeles lovende utøvere innen en vid definisjon av kulturbegrepet. Mottakeren skal bo i, eller ha tilknytning til Holtålen kommune.

X