Blog

Sommerkampanjen og turnéen #TryggSommer arrangeres av Trafikksikkerhetsforeningen i samarbeid med flere organisasjoner og bedrifter.

Deres ønske er å redusere antall drepte og hardt skadde på sommerveiene.
Sjekk ut nettsiden tryggsommer.no

Ordfører i Holtålen kommune, Arve Hitterdal ønsker alle sammen en god, varm og #TryggSommer!

X