Bostøtte

Bostøtte

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter.

SIST OPPDATERT: 25.10. 2023 - 16:34

Hva er bostøtte?

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter.

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtakene, men det er kommunen som behandler søknadene og har all kontakt med deg som søker.

Sjekk om du har rett til bostøtte

Regelverk

Vilkår for bostøtte

Alle over 18 år kan søke bostøtte unntatt studenter og personer i førstegangstjeneste. Du kan likevel søke hvis du

 • er student med barn
 • er student uten barn og studiet er et ledd i et offentlig arbeidsrettet tiltak
 • er under 18 år og har egne barn

Du må bo i boligen du søker bostøtte for. Alle som bor i boligen må også være registrert i folkeregisteret.

Boligen din må være godkjent for helårsbruk. I tillegg må boligen ha egen inngang, eget bad/toalett og mulighet for å hvile og lage mat. Bor du i bofellesskap og har fått tildelt boligen av kommunen, kan du likevel søke bostøtte.

Inntekt og formue

Inntekt og formue

Bostøtten avhenger av inntekt og formue til deg og de du bor med. Hvis dette overstige øvre grense, har du ikke rett på bostøtte.

Inntekt består av:

 • brutto inntekt fra lønnet arbeid, pensjon, stønad, næringsinntekt og annet
 • formuestillegg, 16 % av netto formue fratrukket et fribeløp
 • innekt fra skattefri utleie
 • utenlandsk inntekt og formue som det ikke skattes for i Norge

Vi bruker inntekten fra forrige skatteoppgjør, med mindre det har vært store endringer.

Inntektsgrensene avhenger av hvor i landet du bor og antall personer i husstanden

Inntektsgrense finner du her.

Hvordan søke bostøtte?

Hvordan søke bostøtte?

Du kan søke bostøtte elektronisk eller på papir. Søknadsfristen for bostøtte er den 14. hver måned.
Utbetaling skjer ca. den 10. i påfølgende måned.

Søk bostøtte

Papirsøknader skal du sende til NAV Røros og Holtålen, Kjerkgata 15, 7374 Røros

Melde fra om endringer

Du må melde fra om endringer

Hvis du får innvilget bostøtte, trenger du ikke å søke hver måned. Men du må melde fra skriftlig til kommunen

 • hvis det skjer vesentlige endringer i inntekt og formue (da må du sende inn eget skjema)
 • hvis du/dere flytter til en ny bolig (da må du også søke på nytt)
 • hvis én eller flere personer flytter inn eller ut av boligen
 • hvis boutgiftene endrer seg
 • hvis en i husstanden blir student

Melde fra om endringer

Klage på vedtak

Klage på vedtak om bostøtte

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker fra du mottok vedtaket. I noen tilfeller må du fylle ut et eget klageskjema. Klagen skal du sende til kommunen.

Klage på vedtak om bostøtte

Ønsker du å søke bostøtte for kommende måneder, må du sende inn ny søknad til kommunen.

Mer informasjon

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om bostøtte på Husbankens bostøtteside.

Du kan også henvende deg til kommunen for å få hjelp og veiledning. NAV Røros og Holtålen, Kjerkgata 15, 7374 Røros, tlf. 55 55 33 33

Kontaktinformasjon

NAV Røros, Os og Holtålen
Kjerkgata 15
7374 Røros
Tlf. 55 55 33 33 kl. 08.00 – 15.30
www.nav.no

Ansvarlig bostøtte
Kristin Håbjørg

Kristin.Habjorg@nav.no 

Marit Bakken Nygård

marit.bakken.nygard@nav.no 

Åpningstid
Åpent for drop-in mandag og fredag kl. 10.00 – 14.00 og onsdag 12.00 – 14.00. Åpent for timeavtaler mandag til fredag 08.00 – 15.00.

Forhåndsavtalte møter kan avholdes i Holtålen kommunehus, Bakkavegen 1, 7380 Ålen, og i Os Kommunehus, Rytrøa 14, 2550 Os i Østerdalen.

NAVs publikums-PC er tilgjengelig på NAV-kontoret på Røros og på servicetorget i Holtålen kommunehus og Os kommunehus.

X